ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Στην αρχή της προηγούμενης δεκαετίας και συγκεκριμένα το διάστημα 1990-92, με τρεις νόμους (ν. 1902/90, 1976/91, 2084/92) και με άλλους μεταγενέστερους, διορθωτικούς κυρίως των πρώτων, διαμορφώθηκε το σημερινό ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς.

Σημαντική εξέλιξη ήταν η διάκριση των ασφαλισμένων σε παλαιούς και νέους (ν. 2084/92).

ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ
ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗΣ

Περιεχόμενα
Περιεχόμενα

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ