Καμιά οργανική θέση χαμένη : του αιρετού Δημήτρη Σκλάβου

Δημήτρης Σκλάβος                                                 Αθήνα 29 Φεβρουαρίου 2012

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Τηλ: 6977466198

Ε-mail: disklav12@gmail.com                     

                                           ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔ. Π. Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ

                                            ΚΟΙΝ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Π. Ε. Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

Καμιά οργανική θέση χαμένη. Όλοι στον αγώνα για τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, για  μόνιμη και σταθερή εργασία

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες σας στέλνω το ενημερωτικό από  την τελευταία συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ, όμως θεωρώ ότι οι πραγματικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες αυτήν την  εβδομάδα είναι  η γνωστοποίηση  της πρότασης του  Διευθυντή Εκπαίδευσης αναφορικά με  καταργήσεις   οργανικών θέσεων στη δική μας Διεύθυνση, για αυτό και τις προτάσσω στο σημείωμα που σας στέλνω.

Ως γνωστόν, με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου, στα πλαίσια της απαράδεκτης πολιτικής που αυτό προσπαθεί να υλοποιήσει, υπακούοντας στους όρους της επαίσχυντης δανειακής σύμβασης, στην Α΄ Αθήνας ήταν να χαθούν συνολικά 238 θέσεις δασκάλων από ΕΑΕΠ και 84 από κανονικά σχολεία, με  το σκεπτικό:  1 μόνο δάσκαλος στα ολοήμερα των ΕΑΕΠ και  1 δάσκαλος ανά 50 μαθητές στα υπόλοιπα σχολεία, πρόταση που, προφανώς, θίγει σημαντικότατα εργασιακά  ζητήματα, πέραν των εκπαιδευτικών δυσλειτουργιών που επιφέρει.

Κατόπιν των κινητοποιήσεων συλλόγων εκπαιδευτικών και γονιών  η  τελική πρόταση από μεριάς διοίκησης στην  Α΄ Αθήνας είναι:

ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ: 50 οργανικές σε ΕΑΕΠ και 24 σε κανονικά σχολεία. ΣΥΝΟΛΟ: 74

 (στο τέλος του σημειώματος αυτού υπάρχει πλήρης λίστα των σχολείων που χάνουν οργανική θέση)

Οι εκπαιδευτικοί που χάνουν την οργανική τους θέση στα ΕΑΕΠ είναι αυτοί με τα λιγότερα μόρια (θεωρείται ότι με την ίδρυση των συγχωνευμένων ΕΑΕΠ τοποθετήθηκαν εκ νέου όλοι εξ αρχής ταυτόχρονα στο σχολείο, άρα δεν μπαίνει ζήτημα τελευταίου τοποθετημένου), ενώ στα κανονικά σχολεία οι τελευταίοι τοποθετημένοι χρονολογικά. Αν κάποιοι έχουν τοποθετηθεί την ίδια σχολική χρονιά κρίνεται υπεράριθμος όποιος/α έχει λιγότερα μόρια μετάθεσης.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ: 2 σε ΕΑΕΠ + 11 στα κανονικά σχολεία + 7 προβιβασμοί στο πρωινό πρόγραμμα των σχολείων (αύξηση οργανικότητας) ΣΥΝΟΛΟ: 20

(στο τέλος του σημειώματος αυτού υπάρχει πλήρης λίστα των σχολείων που αυξάνουν οργανική θέση)

 

 Καταργήσεις – Προαγωγές= 74-20 = 54 οργανικές θέσεις, άρα 54 συνάδελφοι στη διάθεση.

 

Ήδη από τα προηγούμενα χρόνια υπάρχουν 356 δάσκαλοι στη διάθεση ή υπεράριθμοι (11 από πέρσι που δεν πήραν οργανική θέση, επειδή δεν  υπήρχε οργανική θέση που να τους εξυπηρετεί).

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 356+54= 410

 

Στην Α Αθήνας υπάρχουν μετά και τις τοποθετήσεις σε οργανικές θέσεις των σχολικών συμβούλων 67 οργανικά κενά. Με μετάθεση υπολογίζεται ότι θα φύγουν, μαζί με τις περσινές θέσεις συναδέλφων που συνταξιοδοτήθηκαν  220 δάσκαλοι. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ: 287

 

Άρα 410 – 287= 123 συνάδελφοι θα παραμείνουν χωρίς οργανική στο τέλος των διαδικασιών.

Για μας η μάχη για να μην χαθεί καμιά οργανική θέση εκπαιδευτικού δεν έχει τελειώσει!! Καλούμε όλους τους συλλόγους εκπαιδευτικών και τους συλλόγους γονέων σε πολύμορφους αγώνες για την αποτροπή των καταργήσεων οργανικών θέσεων, ειδικά σήμερα που κρέμεται η δαμόκλεια σπάθη της άρσης της μονιμότητας και των απολύσεων στο δημόσιο.

Πέραν των οργανικών θέσεων των δασκάλων η Διεύθυνση δεσμεύτηκε, για πρόταση  ίδρυσης οργανικών θέσεων ειδικοτήτων Αγγλικών και Φυσικής Αγωγής στα ΕΑΕΠ. Ουσιαστικά αναφερόμαστε στην ανάγκη ύπαρξης δυο οργανικών ανά ειδικότητα Αγγλικών- Φυσικής Αγωγής σε αυτά τα σχολεία, πράγμα που δικαιολογείται και από το ωρολόγιο πρόγραμμα τους. Άλλωστε  έτσι  έγινε και με τις περσινές συγχωνεύσεις όπου ιδρύθηκαν οι διπλές οργανικές στα σχολεία που συγχωνεύτηκαν, όπου υπήρχαν από προηγουμένως δυο εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων με οργανική θέση. Μόνο σε αυτά τα σχολεία (τα περσινά συγχωνευμένα) υπάρχει ανάγκη 10 οργανικών θέσεων  Αγγλικών και 12 Φυσικής Αγωγής.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε  η ανάγκη να υπάρξει αντίστοιχη μέριμνα για τη δημιουργία οργανικών θέσεων  Μουσικής στα ΕΑΕΠ και ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δήλωσε πως  θα κάνει θετική εισήγηση

Ενημερωτικά από πέρσι είναι στη διάθεση 38 εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, 17 Αγγλικών και 18 Μουσικής.

 

 

 

 

Πέραν του ζητήματος των οργανικών θέσεων, στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ την Τρίτη 28/2 συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

Ο  συνάδελφος πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου και το αίτημα του εγκρίθηκε

2.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ    ΤΙΤΛΟΥ  ΣΠΟΥΔΩΝ

Το μεταπτυχιακό ήταν συναφές με την εκπαίδευση και       εγκρίθηκε.

3.ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Υπήρχαν δυο θέσεις για κατ’ οίκον διδασκαλία μαθητών με προβλήματα υγείας και δυο ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για να τις καλύψουν, πράγμα που έγινε

 

Ακολουθεί η λίστα με την πρόταση του Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις οργανικές ανά σχολείο

 

 

 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

ΕΑΕΠ (ΟΛΟΗΜΕΡΑ)

  Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

69ο (1θέση λιγότερη), 59ο (2 θέσεις λιγότερες), 76ο (2θ), 128ο(1θ), 137ο(1θ),  144ο(2θ),  145ο(1θ),  1ο (2θ), 89ο (2θ), 10ο (3θ),14ο (1θ), 16ο(2θ),  17ο(1θ),  36ο (2θ), 107ο(3θ),  24ο(1θ),  46ο(1θ),  109ο (1θ), 113ο (1θ), 129ο(2θ),  130ο(1θ),  142ο (1θ), 27ο (1θ), 30ο (2θ), 50ο(3θ),

2ο    ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ(1θ),

5ο   ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (2θ)

7ο   ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ(1θ),

12ο  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ(1θ),

16ο   ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ(1θ),

1ο    ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ(1θ),

13ο  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ(1θ),     

4ο    ΥΜΗΤΤΟΥ(1θ)

Σύνολο 50 θέσεις (ΠΕ70)

 

 

 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

(ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ)

 

Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

73ο (1θεση λιγότερη), 13ο(1θ), 9ο(1θ), 12ο(1θ), 115ο(2θ), 40ο(3θ), 54ο(1θ),  102ο(1θ), 111ο(1θ), 25ο(1θ),65ο(1θ),101ο(1θ),174ο(1θ),21ο(1θ),

4ο ΤΑΥΡΟΥ(1θ),

1ο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ(1θ),

1Ο ΖΩΓΡΑΦΟΥ(1θ),

4Ο ΖΩΓΡΑΦΟΥ (1θ),

12Ο ΖΩΓΡΑΦΟΥ (1θ)

Σύνολο 24

Σύνολο Υποβιβασμών 50+24=74

 

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

92ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (2 θέσεις περισσότερες),

129ο   Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (1 θέση περισσότερο),

86ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (1 θέση περισσότερο),

6ο Δ.Σ. ΔΑΦΝΗΣ(1 θέση περισσότερο),

9ο Δ.Σ. ΔΑΦΝΗΣ (1 θέση περισσότερο)

ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΑΕΠ

51ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (2 θέσεις περισσότερες)

ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

31ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (2 θέσεις περισσότερες),

64ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (1 θέση περισσότερο),

75ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (1 θέση περισσότερο),

91ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (1 θέση περισσότερο),

92ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (1 θέση περισσότερο),

55ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (1 θέση περισσότερο),

45ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (1 θέση περισσότερο),

53ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (1 θέση περισσότερο),

99ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (1 θέση περισσότερο),

29ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (1 θέση περισσότερο)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ: 6+2+12=20 (ΠΕ70)

                                                    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΣ

                                           αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας

(τηλ. 6977466198)

με το ψηφοδέλτιο της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

www.paremvasis.gr