Νέο εφιαλτικό τοπίο στις εργασιακές σχέσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Υπονόμευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών

Δήλωση των εκπροσώπων των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ – ΚΙΝΗΣΕΩΝ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ Π. Ε. στο Δ.Σ. της ΔΟΕ

                                         Γιάννη Αναγνωσταρά  (6974750410) και  Άννας Μάγιας Σταυροπούλου(6975308409)

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε προχθές, στο άρθρο 24, προβλέπονται προκηρύξεις για τρίμηνες συμβάσεις αναπληρωτ(ρι)ών για κάλυψη έκτακτων κενών ή για τηλεκπαίδευση (λόγω Covid-19)!

Με μια πρωτοφανή αιφνίδια κίνηση η κυβέρνηση της ΝΔ και η υπουργός παιδείας επιδιώκουν  να εισάγουν νέες εργασιακές σχέσεις γαλέρας στην εκπαίδευση –τον θεσμό του προσωρινού αναπληρωτή- καθώς και να εγκαθιδρύσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως δομικό στοιχείο του σχολικού συστήματος, με διαδυκτικά – εξ αποστάσεως τμήματα μαθητών και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικούς .

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 24  που αφορά την εκπαίδευση και συμπεριλαμβάνεται  στο νομοσχέδιο για την Υγεία :

  1. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται με ειδική πρόσκληση να κάνουν δηλώσεις προτίμησης προκειμένου να καλύψουν ανάγκες που θα προκύψουν λόγω Covid-19 (άδειες, ασθένεια κλπ.) αλλά και για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσηςΜάλιστα οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν ότι «δεν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη Covid-19
  2. Προβλέπεται προσαυξημένη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας κατά το μισό (ωστόσο με πλαφόν τα 10 μόρια που μεταφράζεται σε 6 μήνες εργασία το ανώτερο με 1,5 μόριο ανά μήνα), προκειμένου να δελεαστούν- εκβιαστούν οι εκπαιδευτικοί σε αποδοχή αυτών των εξευτελιστικών συμβάσεων ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζεται η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία και υπονομεύονται τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών.
  3. Οι εκπαιδευτικοί τίθενται στη διάθεση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης προκειμένου να καλύψουν, στο χρονικό διάστημα που ορίζει η σύμβαση, οποιαδήποτε βραχυχρόνια ανάγκη προκύψει και μετά το τέλος της σύμβασης ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ!
  4. Καταπατούνται όλα τα κατοχυρωμένα δικαιώματα, στο άρθρο 24 παρ. 12 προβλέπεται: «…Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, όπως το ωράριο των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας…»
  5. Όποιος εκπαιδευτικός προσληφθεί ως προσωρινός αναπληρωτής (νέος όρος εργασίας στην εκπαίδευση) δεν είναι διαθέσιμος πια για άλλη πρόσληψη και κατά συνέπεια  δεν δικαιούται να προσληφθεί ως αναπληρωτής ορισμένου χρόνου, ακόμα κι αν έρθει η σειρά του δηλαδή θα διαγραφεί  από τους πίνακες των προσλήψεων αναπληρωτών.

Προκειμένου μάλιστα να μην υπάρχει  καμία αμφιβολία  ότι μονιμοποιείται και νομιμοποιείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως παράλληλη, ισότιμη και ισάξια με τη δια ζώσης ως προς τη μορφή και τα χαρακτηριστικά, στο άρθρο 24 αναφέρεται: «…Κάθε θέμα σχετικό με την τηλεκπαίδευση όπως το ωράριο διδασκαλίας, ο ανώτατος αριθμός μαθητών κατά διαδικτυακό τμήμα και η τοποθεσία από την οποία θα παρέχεται καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας…»

Το τοπίο στη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού αλλάζει δραστικά και παράλληλα η αντίληψη για την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόκειται για εξαιρετικά επικίνδυνες εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα.  Για πρώτη φορά θα έχουμε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν ποτέ καμιά ζωντανή επαφή με τους μαθητές τους, αλλά και μαθητές που δεν θα έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους, καθώς οι διευθύνσεις εκπαίδευσης θα μπορούν να ομαδοποιούν μαθητές διαφορετικών τμημάτων σε διαφορετικά σχολεία ακόμη και σε ολόκληρο το εύρος κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο οι συμβάσεις εργασίας θα είναι ελαστικές και βραχυχρόνιες και η πρόσληψη των εκπαιδευτικών θα έχει χαρακτηριστικά ημιανεργίας. Το εκπαιδευτικό έργο αλλοιώνεται σε θέματα ωραρίου, αριθμού μαθητών, τόπου που διαμείβεται και παιδαγωγικής πρακτικής.

Ταυτόχρονα επιχειρείται παράκαμψη κατοχυρωμένων θεσμικών διαδικασιών για τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων καθώς όλα συγκεντρώνονται στο Υπουργείο και καθορίζονται με υπουργική απόφαση.

                                                      Να αντιδράσουμε τώρα συλλογικά, μαχητικά και αποφασιστικά

Να ανοίξει το σχολείο με όλα τα τμήματα, κάθε μέρα,  με ασφάλεια και φροντίδα για τη μόρφωση όλων των παιδιών

                                                                                          Μέχρι 15 μαθητές ανά τμήμα

Άμεση λήψη όλων των μέτρων ασφάλειας και υγείας μαθητών/εκπαιδευτικών – μόνιμο προσωπικό καθαριότητας σε όλα τα σχολεία

Κάλυψη ΤΩΡΑ όλων των κενών

Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών-Διορισμός /Μονιμοποίηση εδώ    και τώρα ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και ολόκληρη την προϋπηρεσία