Βίντεο Παρεμβάσεων ΠΕ: Οι δημοκρατία των Γεν. Συνελεύσεων νίκησαν! Ανυπακοή Απεργία-Αποχή! Τα πρωτοβάθμια σωματεία μίλησαν!