ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕ-ΔΕ: Οδύνη για την τραγική απώλεια του μαθητή μας. Υπόσχεση αγώνα και διεκδίκησης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ  6-12-2022   Οδύνη για την τραγική απώλεια του μαθητή μας Υπόσχεση αγώνα και διεκδίκησης Εκφράζουμε την οδύνη και τα ειλικρινή μας …

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕ-ΔΕ: Οδύνη για την τραγική απώλεια του μαθητή μας. Υπόσχεση αγώνα και διεκδίκησης Διάβασε περισσότερα