«Άτυπη ομάδα» ΥΠΑΙΘΑ-ΔΟΕ: Εκτροπή και κατάργηση όλων των διαδικασιών του συνδικαλισμού!

«Άτυπη ομάδα» ΥΠΑΙΘΑ-ΔΟΕ

Εκτροπή και κατάργηση όλων των διαδικασιών του συνδικαλισμού!

Στη συνάντηση του ΔΣ της ΔΟΕ με τη νέα ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, ο υπουργός Πιερρακάκης κάλεσε την ομοσπονδία να δηλώσει δυο τρία ονόματα για μια «άτυπη» ομάδα, όπως την χαρακτήρισε, αντιμετώπισης θεμάτων της καθημερινότητας.

Από την πλευρά της ομοσπονδίας στάλθηκαν τα ονόματα με έναν εκπρόσωπο από κάθε παράταξη του προεδρείου (ΔΑΚΕ, ΑΣΕ , ΔΗΣΥ , ΔΙΚΤΥΟ).

Σχετικά με τα μέλη της «άτυπης ομάδας» η ΔΑΚΕ τοποθετήθηκε ότι στην ομάδα αυτή θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από όσες παρατάξεις συμμετέχουν στο προεδρείο (αποκλείοντας έτσι τις Παρεμβάσεις), ζήτημα στο οποίο διαφώνησε η ΑΣΕ που ζήτησε να συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλες τις παρατάξεις,το οποίο δεν έγινε αποδεκτό.

Ως Παρεμβάσεις θέσαμε στη δια περιφοράς διαβούλευση του ΔΣ της ΔΟΕ συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με την άτυπη ομάδα, τον ρόλο της κλπ, τα οποία δεν απαντήθηκαν.

Να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι το ΔΣ της ΔΟΕ αποτελείται από 11 μέλη κι όχι από έναν εκπρόσωπο από κάθε παράταξη.

Με την πρότασή αυτή του υπουργείουκαι την αποδοχή της από την ομοσπονδία, καταργούνται τα εκλεγμένα συνδικαλιστικά όργανα και δημιουργούνται«ομάδες πρωινού καφέ» με τις παρατάξεις που θέλει το υπουργείουποβαθμίζοντας τον ρόλο του ΔΣ της ΔΟΕ. Αποφάσισε ο Υπουργός Παιδείας ότι το 11μελές ΔΣ της ΔΟΕ δεν είναι …ευέλικτο και το μείωσε με δική του απόφαση σε 3μελές και η πλειοψηφία του ΔΣ της ΔΟΕ σε 4μελές; Μήπως ζούμε με μανδύα «διαλόγου» τη γραμμή Κεραμέως όπου με δικαιολογία τον κορονοϊό απαιτούσε να πηγαίνουν στις συναντήσεις με το υπουργείο 3-4 ακυρώνοντας έτσι κατάφορα τις διαδικασίες, τα καταστατικά και τα εκλεγμένα όργανα του συνδικάτου; Και τότε γιατί κάνουμε εκλογές και γιατί έχουμε καταστατικά στα σωματεία μας; Να μας πει ο Υπουργός με ποιον θέλει να συνομιλεί και να τα καταργήσουμε όλα.

Δηλώνουμε από την αρχή, όπως με σαφήνεια τοποθετηθήκαμε και στη συνάντηση με τον υπουργό, ότι το συνδικάτο δεν αποτελεί κομμάτι της διοίκησης, δεν συνδιαχειρίζεται την κυβερνητική, αντιεκπαιδευτική πολιτική αλλά υπερασπίζεται τα εργασιακά, συνδικαλιστικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, τα μορφωτικά-εκπαιδευτικά δικαιώματα και τις ανάγκες των μαθητών και της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό κίνημα είναι εδώ με τους αγώνες του, τις διεκδικήσεις του για να υπερασπίσει το σύνολο των ζητημάτων για να αγωνιστεί για την ικανοποίησή τους κι όχι για να χειριστεί μαζί με την ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ σε «άτυπες» επιτροπές.Σε καμία περίπτωση τέτοιου είδους επιτροπές δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη διαπραγμάτευση της Ομοσπονδίας με το ΥΠΑΙΘΑ που θα συνεχίσει να γίνεται, με όρους κινήματος και αντιπαράθεσης.

Μας εντυπωσιάζει ότι η πλειοψηφία του ΔΣ της ΔΟΕ (ΔΑΚΕ/ΑΣΕ/ΔΗΣΥ/ΔΙΚΤΥΟ) θεώρησε αυτονόητη τη δημιουργία μιας τέτοιας ομάδας ενώ δεν καθορίστηκε ούτε στοιχειωδώς το περιεχόμενό της.

  1. Τι είδους επιτροπή είναι αυτή; Τι σημαίνει «άτυπη» επιτροπή; Αποφασίζει; Εισηγείται; Γίνεται κάποια διαπραγμάτευση; Απλή ανταλλαγή απόψεων;
  2. Ποιο είναι το περιεχόμενο και ποια η θεματολογία της συζήτησης; Υπάρχουν θέματα που μπορούν να συζητηθούν εκεί (π.χ. καθημερινότητα σχολείων) και άλλα που δεν μπορούν να συζητηθούν (π.χ. μονιμοποίηση νεοδιόριστων);
  3. Αν η επιτροπή είναι άτυπη γιατί πρέπει να δηλωθούν συγκεκριμένα ονόματα για τη σύνθεσή της; Γιατί δεν είναι συνάντηση με ολόκληρο το ΔΣ, που αποτελεί και το εκλεγμένο και θεσμοθετημένο όργανο και εξασφαλίζει και τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων;
  4. Κάθε επικοινωνία με το υπουργείο οφείλει να είναι απολύτως οριοθετημένη και να καθορίζεται πάντα από το πλαίσιο των αποφάσεων της ομοσπονδίας. Η ομοσπονδία έχει θεσμοθετημένα όργανα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ΔΣ, προεδρείο ΔΣ, ολομέλεια προέδρων, ΓΣ αντιπροσώπων, ΕΕ, ΙΠΕΜ ΔΟΕ κλπ. Θεωρούμε ότι κάθε φορά που προκύπτει ζήτημα αυτά τα όργανα έχουν την ευθύνη του χειρισμού, αυτά οφείλουν να συζητούν, να αποφασίζουν και να δρουν αντίστοιχα.

Δε θα συναινέσουμε στη διαμόρφωση ενός αποστειρωμένου πλαισίου διαπραγμάτευσης που επιδιώκει να δημιουργήσει το ΥΠΑΙΘΑ, με τα συνδικάτα να αποδέχονται τα όρια που το υπουργείο θέτειώστε να αποκτήσουν έναν νέο ρόλο, ρυθμιστή και τροχονόμου της καθημερινότητας των μικροζητημάτων, εκδουλεύσεων, καλύτερης διαχείρισης των όποιων αρρυθμιών της εκπαιδευτικής γραφειοκρατίας. Το εκπαιδευτικό κίνημα είναι εδώ για να αγωνίζεται για όλα και φυσικά δε θα απεμπολήσει τη διεκδίκηση για τα κεντρικά ζητήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς και το δημόσιο σχολείο ενάντια στις αντιεκπαιδευτικές αντιδραστικές πολιτικές και τους πολιτικούς τους εκφραστές. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη από μισθούς αξιοπρέπειας, σταθερή και μόνιμη εργασία, παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στο σχολείο, σεβασμό στον παιδαγωγικό τους ρόλο, το δημόσιο σχολείο έχει ανάγκη από δεκάδες χιλιάδες μόνιμους διορισμούς, από ριζική αύξηση της χρηματοδότησης, νέες υποδομές, νέα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία ώστε να μορφώνει ολόπλευρα.

Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη νασυσταθεί οποιοδήποτε άτυπο ή άλλο όργανο και μάλιστα, όπου μέσα από αυτές τις άτυπες διαδικασίες θα «νομιμοποιούνται» ως προϊόν διαλόγου με την ομοσπονδία.

Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να σεβαστεί τον συνδικαλιστικό του ρόλο και τις διαδικασίες του και να αρνηθεί τέτοιες «φιλικές», «άτυπες» ομάδες που επιδιώκουν να εμπλέξουν το συνδικάτο στη συναίνεση και την υποταγή, που οδηγούν σε εκτροπή από τα εκλεγμένα όργανα και εισάγουν νέα αντιδημοκρατικά πλαίσια.