ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΠΕΜ-ΔΟΕ:ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ  ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΙΠΕΜ ΔΟΕ ΤΗΣ 29ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Το ΔΣ του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ συνεδρίασε εκτάκτως και δια ζώσης την 29η Δεκεμβρίου 2022 μετά από την  άρνησή μας για μια «γρήγορη και διαδικτυακή» συνεδρίαση και αφορούσε την εισήγηση για παράταση της ολοκλήρωσης του προγράμματος επιμόρφωσης μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ που έχει αναλάβει το Ινστιτούτο.

Ως ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ τοποθετηθήκαμε τόσο επί της διαδικασίας όσο και επί του περιεχομένου με βάση τις συλλογικές μας αποφάσεις και με γνώμονα την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα πολιτική, κοινωνική και εκπαιδευτική συγκυρία.

Όσον αφορά στη διαδικασία επαναφέραμε την άποψη ότι αυτή κατέχει σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων του οργάνου, χαρακτηρίζει τη λειτουργία του και αποτυπώνει την αντίληψη που κάθε παράταξη έχει ως προς πώς οφείλουν να λειτουργούν τα όργανα της ομοσπονδίας. Θεωρούμε ότι η διαδικασία σύγκλισης του ΔΣ του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ για την έγκριση των θεμάτων των σχετιζόμενων με τα προγράμματα επιμόρφωσης ΕΣΠΑ που θα προσφέρει  το Ινστιτούτο το αμέσως επόμενο διάστημα ήταν πολύ βιαστική (η  πρόσκληση   έγινε 27-12-2022  και αφορούσε συνεδρίαση που θα πραγματοποιούνταν  29-12-2022!!!)  και χωρίς την απαιτούμενη ενημέρωση προς τα μέλη (έγγραφα 156 σελίδων τα οποία κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο μετά από το επίμονο αίτημά μας κι ενώ υπήρχαν στη διάθεσή του πολύ καιρό πριν). Τα επιχειρήματα του Προέδρου ότι τα θέματα αφορούν «τεχνικές» λεπτομέρειες αποφασισμένων προγραμμάτων, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν πριν τελειώσει το 2022, οπότε η συνεδρίαση μπορούσε να γίνει «στα γρήγορα» μέσω τηλεδιάσκεψης και τα μέλη του ΔΣ να τα υπερψηφίσουμε ή  να τα καταψηφίσουμε  χωρίς επεξηγήσεις, έλεγχο και συζήτηση, κατά τη γνώμη μας  ευτελίζουν τις συλλογικές διαδικασίες και το χαρακτήρα του ΔΣ του επιστημονικού οργάνου της Ομοσπονδίας.

Όσον αφορά στο περιεχόμενο υπογραμμίσαμε τα παρακάτω: Τα προγράμματα που συζητήθηκαν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση αποφασίστηκαν το 2019 και εξαιτίας της επιβεβλημένης γραφειοκρατίας των διαδικασιών ΕΣΠΑ θα πραγματοποιηθούν με καθυστέρηση τεσσάρων χρόνων.

Το περιεχόμενο των προγραμμάτων ούτε τότε, αλλά πολύ περισσότερο σήμερα, όχι μόνο δεν ακουμπάει στις σημερινές ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους, αλλά αντιστρατεύεται κατακτημένα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών.

Αφήνει εκτός τα μεγάλα κοινωνικά, οικονομικά, ψυχικά και μαθησιακά ελλείμματα που δημιούργησε η υγειονομική κρίση κι  ο μεγάλος εγκλεισμός. Το περιεχόμενο όχι μόνο δεν αμφισβητεί αλλά αντανακλά τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που φορτώνουν την ευθύνη για  όλα τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς και αναζητούν τη λύση τους στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στις «καλές πρακτικές», μια λογική που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα παλεύει με μεγάλη ένταση ο εκπαιδευτικός κόσμος τα τελευταία δύο χρόνια.

Η πρώτη ενότητα που αφορά  σε θέματα «μαθητών Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με έμφαση στη διαχείριση των ετεροτήτων και των διακρίσεων στην εκπαίδευση» αποκρύπτει τις αιτίες και τους υπεύθυνους που δημιουργούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (φτωχούς, άνεργους, μετανάστες, πρόσφυγες) και εστιάζει απλώς στη «διαχείριση της ετερότητας» ενώ η  λογική της ενοποίησης των μαθητών με ε.ε.α. με τους μαθητές ευπαθών κοινωνικών ομάδων αντανακλά τη λογική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΟΟΣΑ και της UNESCO, όπως παρουσιάστηκε από την Υπουργό Ν. Κεραμέως τον Μάιο του 2021. Σύμφωνα με αυτή και με αφετηρία την  άποψη της «λειτουργικότητας της αναπηρίας»  προωθούνται πανευρωπαϊκά  οι πολιτικές της πλήρους  αποδόμησης των σταθερών και δημόσιων δομών ειδικής αγωγής, προκειμένου να περπατήσει η «πλήρης ένταξη» των μαθητών με αναπηρία και ε.ε.α., που στην πράξη σημαίνει απόσυρση του κράτους από την εκπαίδευσή τους, μετάθεση αυτής της ευθύνης στους γονείς και σε  ιδιωτικούς και άλλους «φιλάνθρωπους» φορείς. Ταυτόχρονα δεν αποκαλύπτεται, όπως θα άρμοζε σε ένα αγωνιστικό, εκπαιδευτικό συνδικάτο η πολιτική διάσταση του ρόλου των εκπαιδευτικών καθώς και η δυνατότητα αντίστασης απέναντι σε αντιλαϊκές, αντιεκπαιδευτικές πολιτικές αλλά και δράσης για την υπεράσπιση του μορφωτικού δικαιώματος όλων των παιδιών ανεξαρτήτου φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, εθνότητας, οικονομικής κατάστασης.

Η δεύτερη ενότητα αφορά σε «θέματα διαχείρισης συγκρούσεων, σχολικού εκφοβισμού, ενδοοικογενειακής βίας, διαχείρισης θεμάτων που προκύπτουν λόγω της παρουσίας προσφύγων/μεταναστών, ιατρικών προβλημάτων κτλ.». Και εδώ κυριαρχεί η ίδια λογική μετάθεσης της ευθύνης όλων των κοινωνικών προβλημάτων  στην «καλή πρακτική» και τη «διαχείριση» από τη μεριά των εκπαιδευτικών. Είναι δε εντυπωσιακό ότι αυτή η αντίληψη  «κουμπώνει» και με  τους άξονες  αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας (Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία) αλλά και τους τομείς ατομικής αξιολόγησης (διαχείριση τάξης και παιδαγωγικό κλίμα) του ν. 4823 που αντιπαλεύει η Ομοσπονδία.

Επιπλέον από τα προγράμματα αποκλείονται όλοι οι εκπαιδευτικοί 7 περιφερειών της χώρας, επειδή η Διαχειριστική Επιτροπή των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ (και όχι η Ομοσπονδία) αποφάσισε ότι αυτές δεν πληρούν τα κριτήρια, όχι τα εκπαιδευτικά αλλά της απορρόφησης κονδυλίων ΕΣΠΑ. Οι εκπαιδευτικοί που θα ωφεληθούν είναι 5.000 δηλαδή περίπου το 7% των εκπαιδευτικών του κλάδου ενώ η παρακολούθηση των προγραμμάτων θα προσμετρηθεί ως μόριο στην αξιολόγηση στελεχών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίσαμε το σύνολο των εισηγητικών προτάσεων και  συνεχίζουμε να ζητάμε τη διακοπή των προγραμμάτων, κρούοντας ταυτόχρονα τον κώδωνα κινδύνου στις παρατάξεις που το στηρίζουν. Οι δράσεις που τελικά αποφασίστηκαν από τους εκπροσώπους των ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥ-ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ θα διασύρουν την Ομοσπονδία στα μάτια των μάχιμων και αγωνιζόμενων εκπαιδευτικών του κλάδου. 

Ως ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ επισημαίνουμε για μια ακόμα φορά και ενημερώνουμε τον κλάδο ότι η ένταξη και υλοποίηση προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α, μετατρέπουν το ΙΠΕΜ σε ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σ’ ένα κρατικά επιδοτούμενο Ινστιτούτο προώθησης των νεοφιλελεύθερων και νεοσυντηρητικών πολιτικών της για την εκπαίδευση. Η όλη διαδικασία ένταξης του ΙΠΕΜ – ΔΟΕ στα προγράμματα ΕΣΠΑ είναι η ιστορία της συντηρητικής μετάλλαξης των συνδικαλιστικών οργάνων μέσω της κρατικής ή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Η ένταξη του στα ΕΣΠΑ το αποκόβει τελείως από τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και το ενσωματώνει πλήρως στις απαιτήσεις του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κρατική χρηματοδότηση και με λειτουργία ιδιωτικής εταιρείας καλείται να προωθήσει μια πολιτική που είναι ενάντια στον κλάδο αλλά και στη ίδια τη δημόσια εκπαίδευση ως κοινωνικό δικαίωμα. Η ευρωενωσιακή χρηματοδότηση δεσμεύει την υλοποίηση και το περιεχόμενο του προγράμματος προς την κατεύθυνση μιας αγοραίας λογικής για την εκπαίδευση και τη γνώση. Με το πρόγραμμα αυτό ο συνδικαλισμός μετατρέπεται σε μοχλό προώθησης των στρατηγικών επιλογών κεφαλαίου για μια εμπορευματοποιημένη  εκπαίδευση.

Σε μια εποχή καταστροφής της δημόσιας εκπαίδευσης από τις πολιτικές των μνημονίων και της Ε.Ε, ένα συνδικάτο εκπαιδευτικών  δεν επιδιώκει κονδύλια για  επιμόρφωση διοικητικών και συνδικαλιστικών στελεχών μέσω του ΕΣΠΑ , επιδιώκει την αυξημένη δημόσια χρηματοδότηση της εκπαίδευσης  για να στηριχτούν τα σχολεία, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί για τις μεγάλες και οξυμμένες ανάγκες τους.

Προπάντων δε, ένα συνδικάτο και το επιστημονικό του ινστιτούτο δεν μπορεί να χρηματοδοτούνται και να εξαρτώνται οικονομικά από έναν οργανισμό του κεφαλαίου, όπως η Ε.Ε, και της οποίας η πολιτική στρέφεται ενάντια στη δημόσια εκπαίδευση και στο δικαίωμα στη μόρφωση των λαϊκών στρωμάτων και προωθεί το νέο σχολείο της αγοράς.

Το ΙΠΕΜ ΔΟΕ χρειάζεται άμεσα να  αναπροσανατολίσει  τη δράση του με βάση  τις σημερινές ανάγκες της εκπαίδευσης και των λαϊκών στρωμάτων, για την ανατροπή της βαρβαρότητας και της αντιδραστικής πολιτικής των κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου για την εκπαίδευση, να γίνει μάχιμο εργαλείο για τη στήριξη των αιτημάτων του εκπαιδευτικού κινήματος .