Παρεμβάσεις ΠΕ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με την υπ΄αριθμ. 48275/Δ3 (2) ΥΑ το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην τροποποίηση του καθηκοντολογίου (27922/Γ6/8-3-2007 ΥΑ (ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007) για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Οι  αλλαγές εναρμονίζονται με το πνεύμα και το γράμμα του νόμου 4547/2018, που αφορά στις νέες δομές εκπαίδευσης, αλλά και στις προσδοκώμενες   αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες/ ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ανεξαρτήτως πλαισίου φοίτησής τους. Οι τροποποιήσεις που επιφέρει η Υ.Α. πλήττουν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δυσχεραίνουν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, εγκαθιδρύουν ένα γραφειοκρατικό, διοικητικό μηχανισμό ελέγχου, επαναφέρουν ξανά μέσα από άλλο δρόμο τις Ο.Ε.Υ. και τα βραχυχρόνια προγράμματα υποστήριξης.

Ενισχύει την «ενός ανδρός αρχή» είτε πρόκειται για τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης είτε για τον διευθυντή εκπαίδευσης της κάθε περιοχής. Ισχυροποιεί το συγκεντρωτικό χαρακτήρα των δομών εκπαίδευσης, ενώ την ίδια στιγμή αξιοποιεί διατάξεις ψηφισμένων νομοθετημάτων που αποβλέπουν στην αυτονομία των σχολικών μονάδων και την απόδοση ευθύνης για ζητήματα που δημιουργεί το κεντρικό κράτος είτε με πολιτικές αποφάσεις που υλοποιούν κατευθύνσεις ΕΕ-ΟΟΣΑ (προπαγάνδιση και υλοποίηση της «πλήρους ένταξης» μαθητών με αναπηρίες /ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο,  αξιολόγηση/κατηγοριοποίηση μαθητών, εκπ/κών και σχολείων, προσοντολόγιο ανεπαρκών προσλήψεων στην ειδική εκπαίδευση) είτε με την υποχρηματοδότηση σχολείων.  

Ειδικότερα η ΥΑ προβλέπει ότι:

  1. Η ετήσια έκθεση λειτουργίας του ΤΕ εντάσσεται στο πλαίσιο αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου.

 

  1. Η ΥΑ προβλέπει ισχυρά προαπαιτούμενα για τη φοίτηση στο Τ.Ε. μαθητών που δεν έχουν γνωμάτευση από ΚΕΣΥ (ενώ δεν αναφέρει τις διαγνώσεις από ιατροπαιδαγωγικά κέντρα). Συγκεκριμένα, το Τ.Ε. δύναται να υποστηρίζει μαθητές, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, εφόσον αυτό συμπεριλαμβάνεται στο βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης που εισηγείται η ΕΔΕΑΥ ή η Ομάδα Εκπ/κής Υποστήριξης του σχολείου, υπάρχει σχετικό αίτημα των γονέων και σύμφωνη γνώμη του συντονιστή ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης ή του συντονιστή/στριας παιδαγωγικής ευθύνης. Με αυτό τον τρόπο η ΥΑ θέτει ως προαπαιτούμενο τη συγκρότηση ΟΕΥ σε κάθε σχολείο, παρά τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών, ενώ διατηρώντας την υποχρέωση της έγκρισης από το συντονιστή/στρια ειδικής αγωγής –και μάλιστα δίνοντας το ρόλο αυτό και στον συντονιστή/στρια παιδαγωγικής ευθύνης που δεν διαθέτει γνώσεις ειδικής αγωγής- εξακολουθεί να θέτει περιορισμούς στη δυνατότητα του Συλλόγου Διδασκόντων να αποφασίζει αυτόνομα, ως ο μόνος αρμόδιος, για την υποστήριξη των μαθητών.

 

  1. Ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης αποφασίζει για την επέκταση των καθηκόντων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των ΣΜΕΑ σε μαθητές συστεγαζόμενων ή γειτονικών ΣΜΕΑΕ.

 

  1. Ο διευθυντής εκπαίδευσης αποφασίζει για το αν ο εκπ/κός του ΤΕ θα υποστηρίζει μαθητές όμορων σχολείων ή και μαθητές που αιτούνται παράλληλης στήριξης. Παράλληλα δίνει έγκριση για την αναστολή της λειτουργίας του ΤΕ. Αποφασίζει για τους μαθητές που θα υποστηρίζει ο εκπ/κός της παράλληλης στήριξης, νομιμοποιώντας την μέχρι σήμερα προσφιλή πρακτική των διευθυντών εκπαίδευσης για το μοίρασμα ενός εκπ/κού σε 2, 3 ή και 4 μαθητές ίδιων ή και διαφορετικών σχολείων, καταργώντας τη μέχρι σήμερα αναγκαία γνώμη του σχολικού συμβούλου. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Ειδικού Σχολείου καθώς και των Τ.Ε. εγκρίνεται πλέον από τον/την Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

 

  1. Καθιστά αποκλειστικά ατομική υπόθεση του εκπ/κού της παράλληλης στήριξης την εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος εκπ/σης.

 

  1. Τέλος, η ΥΑ δεν ορίζει, με ξεκάθαρο τρόπο, σε κανένα σημείο της ότι οι φορείς με τους οποίους θα έχουν την όποια αναγκαία επικοινωνία οι δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, οφείλουν να έχουν δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα. Η συγκεκριμένη «δημιουργική ασάφεια» μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι δρομολογείται η αναγνώριση, εντός του δημόσιου σχολείου, η ιδιωτική πρωτοβουλία είτε με τη μορφή των ΜΚΟ είτε με την δραστηριοποίηση ιδιωτών.

Ως Παρεμβάσεις δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να αντιπαλεύουμε όλους τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, σε όποιο πλαίσιο φανερώνονται, με όποιον μανδύα και αν ντύνονται, γιατί γνωρίζουμε ότι κινούνται εντός των κεντρικών επιδιώξεων κυβέρνησης ΕΕ και ΟΟΣΑ, αναφορικά με το δημόσιο σχολείο. Γνωρίζουμε ότι η υλοποίησή τους θα σημάνει την υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Καλούμε τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. να πάρουν θέση απέναντι σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς.