Δήλωση των εκπροσώπων των Παρεμβάσεων Π.Ε. για τις μετατάξεις και τις οργανικές θέσεις

 

Δήλωση των εκπροσώπων

των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ–ΚΙΝΗΣΕΩΝ–ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ Π.Ε. στο Δ.Σ της ΔΟΕ

Ηλία Σμήλιου (6975308409),  Δημήτρη Πολυχρονιάδη (6974750410)

για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εκπαιδευτικών,

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ για όλα τα διδακτικά αντικείμενα του δημοτικού σχολείου – Μεταθέσεις, μετατάξεις, τοποθετήσεις με αντικειμενικά κριτήρια

 

Η πολιτική των μνημονίων, όπως σε όλο το δημόσιο και ειδικά τις κοινωνικές υπηρεσίες του, έχει απογυμνώσει από το απαραίτητο προσωπικό και την Π.Ε. Δίπλα στις χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις και τους απειροελάχιστους διορισμούς εκπαιδευτικών της τελευταίας 5ετίας, έρχεται να προστεθεί και η άρνηση του υπουργείου Παιδείας (με όποια πολιτική ηγεσία) να συστήσει τις αναγκαίες οργανικές θέσεις όλων των ειδικοτήτων και να τις καλύψει με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών.

Ενώ εδώ και δυο δεκαετίες περίπου, είτε στο ολοήμερο είτε στον πρωινό κύκλο του σχολείου διδάσκουν εκπαιδευτικοί πληροφορικής, εικαστικών, θεατρολόγοι και (πιο πρόσφατα) γαλλικών και γερμανικών, για όλους αυτούς τους κλάδους δεν έχει συσταθεί τελικά (και παρά τη σχετική διαδικασία σύστασης 1000οργανικών θέσεων προ διετίας) ούτε μια οργανική θέση. Και όμως μόνο για τη λειτουργία των 1330 σχολείων ΕΑΕΠ χρειάζονται σήμερα περισσότεροι από 6000 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων επιπλέον των ήδη υπηρετούντων με οργανική θέση (ενδεικτικά 1300 θέσεις γυμναστών, 1000 εικαστικών, 1300 πληροφορικής, 1300 αγγλικών κ.ά.). Αν δε στους παραπάνω προσθέσουμε τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργία των κλασικών ολοήμερων, τη διδασκαλία της β΄ ξένης γλώσσας (γαλλικά, γερμανικά) στα υπόλοιπα δημοτικά σχολεία αλλά και τις ανάγκες σε δασκάλους για τη λειτουργία των αντισταθμιστικών δομών (ενισχυτική διδασκαλία κ.ά.), το χωρισμό των υπεράριθμων τμημάτων (2636 τη φετινή χρονιά), τη μείωση της αναλογίας μαθητών ανά τμήμα κ.ά. (και χωρίς να υπολογίζουμε εδώ τις ανάγκες της προσχολικής και της ειδικής αγωγής), τότε ο αριθμός των νέων οργανικών θέσεων που πρέπει να ιδρυθούν ώστε να υπάρχουν οι αναγκαίοι εκπαιδευτικοί για κάθε διδακτικό αντικείμενο του Δημοτικού Σχολείου ξεπερνά τις 10000!

Όλες οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να καλύψουν (ποτέ βέβαια στο σύνολό τους) τις ανάγκες για τη διδασκαλία των αντικειμένων αυτών μέσω της ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών: προσλήψεις ωρομισθίων και αναπληρωτών (κυρίως μέσω ΕΣΠΑ τα τελευταία χρόνια και όχι από την αρχή της σχολικής χρονιάς) ή αποσπάσεις (ολικές ή για κάποιο αριθμό ωρών) εκπαιδευτικών της Δ.Ε.

Το καλοκαίρι του 2013, με το Ν.4172/13, με τον οποίο η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ οδήγησε στη διαθεσιμότητα και την απόλυση χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους (εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ, σχολικούς φύλακες κ.ά.), θεωρήθηκαν πλεονάζοντες χιλιάδες εκπαιδευτικοί της Δ.Ε. και υπό την απειλή της διαθεσιμότητας-απόλυσης εξαναγκάστηκαν σε μετάταξη, άλλοι από αυτούς σε διοικητικές θέσεις της εκπαίδευσης και άλλοι για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών της Π.Ε. Οι υποχρεωτικές μετατάξεις των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών επί υπουργίας Αρβανιτόπουλου αρχικά και Λοβέρδου στα τέλη του 2014:

-στηρίχθηκαν σε παντελώς αυθαίρετους και (για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένης κάθε φορά “κομματικής πελατείας”) διαρκώς μεταβαλλόμενους αριθμούς εκπαιδευτικών που θεωρήθηκε ότι πλεόναζαν στη Δ.Ε. ή ότι έλλειπαν από την Π.Ε.

-έγιναν με αδιαφανή κριτήρια, αφού ποτέ δε δημοσιοποιήθηκαν τα μόρια με τα οποία μετατάχθηκαν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί, πράγμα για το οποίο υποβλήθηκαν (και υποβάλλονται) εκατοντάδες ενστάσεις

-παρά την εξαγγελία, οι μετατάξεις των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δε συνοδεύτηκαν και από την ίδρυση των ανάλογων (πολύ δε περισσότερο των αναγκαίων για την Π.Ε.) οργανικών θέσεων σε συγκεκριμένα σχολεία και δεν τοποθετήθηκαν αλλά έμειναν στη διάθεση (και την αυθαιρεσία) κάθε Δ/νσης Π.Ε. να τους μετακινεί

-με δεδομένο ότι μεταξύ των μεταταγμένων υπήρχαν και εκπαιδευτικοί από ειδικότητες που προϋπήρχαν στην Π.Ε. (Αγγλικών, Γυμναστές, Μουσικοί), η μετάταξη των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών σε θέσεις που μέχρι τότε καλύπτονταν (και) με αποσπάσεις από περιοχή σε περιοχή εκπαιδευτικών των ίδιων ειδικοτήτων που υπηρετούσαν ήδη στην Π.Ε., στέρησε το δικαίωμα αυτό στους τελευταίους, στους οποίους δε δόθηκε ποτέ η δυνατότητα μετάθεσης στις υπό ίδρυση οργανικές θέσεις, αν και πολλοί από αυτούς είχαν περισσότερα χρόνια υπηρεσίας ή μόρια από τους μεταταγμένους.

Λόγω δε του τελευταίου στοιχείου οι μετατάξεις, που έτσι κι αλλιώς δε στόχευαν στη λύση κανενός προβλήματος ούτε της Π.Ε. ούτε της Δ.Ε. παρά μόνο στην πολιτική της αντιδραστικής αναδιάρθρωσης του κράτους που επιβάλλει η Ε.Ε. (ιδιωτικοποιήσεις κοινωνικών υπηρεσιών, κινητικότητα-διαθεσιμότητα-απολύσεις και αμφισβήτηση εργασιακών δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων), δημιούργησε και έριδες μεταξύ παλιών και νέων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της Π.Ε., οι οποίες προφανώς και δε συμβάλλουν στη λύση του προβλήματος.

 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι μοναδική δίκαιη λύση για τα προβλήματα και των διορισμένων στην Π.Ε. και των προερχόμενων από τη Δ.Ε. εκπαιδευτικών ειδικοτήτων είναι η ικανοποίηση της ίδιας της πραγματικής εκπαιδευτικής ανάγκης, της θεσμοθέτησης όλων των απαραίτητων οργανικών θέσεων για κάθε διδακτικό αντικείμενο του δημοτικού σχολείου, αφού στις συγκεκριμένες (και σε συγκεκριμένα σχολεία) χιλιάδες οργανικές θέσεις μπορούν να τοποθετηθούν (με βάση τα μόριά τους και διαφανή κριτήρια) η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που ζητούν μετάθεση (Π.Ε.) ή μετάταξη (Δ.Ε.)

Διεκδικούμε:

  • Θεσμοθέτηση των αναγκαίων οργανικών θέσεων για όλα τα διδακτικά αντικείμενα του δημοτικού σχολείου, που θα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα σχολεία (και όχι γενικά σε Διευθύνσεις Π.Ε.)
  • Κατάργηση του νόμου 4172/13, άρση και επανεξέταση των αποφάσεων Λοβέρδου και Αρβανιτόπουλου για τις υποχρεωτικές μετατάξεις από τη Δ.Ε. στην Π.Ε., ώστε να δοθεί η δυνατότητα επιστροφής στη Δ.Ε. όσων εκπαιδευτικών το επιθυμούν αλλά και να εξετασθεί πόσοι και ποιοι εκπ/κοί

α) ειδικοτήτων που δεν προϋπήρχαν στην Π.Ε. (γαλλικών, γερμανικών, εικαστικών, πληροφορικής, θεατρολόγοι) δικαιούνται μετάταξης και σε ποια περιοχή, με βάση τις ανάγκες της Π.Ε. και τα μόρια μετάθεσης που συγκεντρώνει κάθε εκπαιδευτικός

β) εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που διορίστηκαν στην Π.Ε. (αγγλικών, γυμναστές, μουσικοί) και αιτούνται μετάθεση και εκπαιδευτικοί των ίδιων ειδικοτήτων που διορίστηκαν στη Δ.Ε. και αιτούνται μετάταξη στην Π.Ε., μετατίθενται ή μετατάσσονται και σε ποια περιοχή, με βάση τις ανάγκες της Π.Ε. και τα (κοινά) μόρια μετάθεσης που συγκεντρώνει κάθε εκπαιδευτικός

  • Άμεση υλοποίηση αυτής της διαδικασίας ώστε να προχωρήσει ομαλά και η διαδικασία των φετινών μεταθέσεων και τοποθετήσεων καθώς και των διορισμών
  • Διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στις εναπομείνασες κενές οργανικές θέσεις

 

Καλούμε το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. να εγκαταλείψει την τακτική του “Πόντιου Πιλάτου” και να δρομολογήσει άμεσα λύσεις στην κατεύθυνση της ανατροπής της μνημονιακής πολιτικής που δημιούργησε τα συγκεκριμένα προβλήματα και της ικανοποίησης των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης και των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εκπαιδευτικών της.