“Οι αξιολογητές ξανάρχονται” . Ολόκληρη η ημερίδα των παρεμβάσεων ΠΕ και ΔΕ (β΄μέρος)

01-AFISA-HMERIDA-PAR

Β’ ΜΕΡΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ 10 :Ανακεφαλαίωση από το συντονιστή Μ. Μιλτσακάκη, εκπρόσωπο παρεμβάσεων στο ΙΠΕΜ-ΔΟΕ

ΒΙΝΤΕΟ 11 :Κάτσικας Χρήστος: «αξιολόγηση ΕΕ-ΟΟΣΑ, Οι επιχειρούμενες αλλαγές»

ΒΙΝΤΕΟ 12 :Τσαγκαράτου Αιμιλία: «αξιολόγηση και διεθνής εμπειρία-τρέχουσα επικαιρότητα».

ΒΙΝΤΕΟ 13 :Γρόλλιος Γιώργος: «αξιολόγηση και ενιαίο, δωδεκάχρονο, δημόσιο σχολείο»

ΒΙΝΤΕΟ 14 : Νούτσος Μπάμπης: «”κουλτούρα αξιολόγησης”: μια νέα ιδεολογία και για την εκπαίδευση»

ΒΙΝΤΕΟ 15 : Παρεμβάσεις κοινού Α’

ΒΙΝΤΕΟ 16 : Παρεμβάσεις κοινού Β’

ΒΙΝΤΕΟ 17 : Παρεμβάσεις κοινού Γ’

ΒΙΝΤΕΟ 18 :Παρεμβάσεις κοινού Δ’

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το συνάδελφο από τις Παρεμβάσεις ΔΕ, Γιάννη Κόσσυβα, για την βιντεοσκόπηση και επεξεργασία ολόκληρης της ημερίδας, έργο ιδιαίτερα χρονοβόρο και επίπονο.