Η κρίση και ο ρόλος της παιδαγωγικής – του Γιώργου Γρόλλιου

Το ξέσπασμα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης και ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκε και αναπτύσσεται στην Ελλάδα επηρεάζει το ρόλο της παιδαγωγικής. Πρώτον, γιατί αναπροσαρμόζει τα χαρακτηριστικά της κρατικής παιδαγωγικής που κυριαρχεί στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών λειτουργιών. Δεύτερον, γιατί υποχρεώνει όσους και όσες επιχειρούν να διαμορφώσουν ριζοσπαστικές εναλλακτικές παιδαγωγικές πρακτικές που διαφοροποιούνται από την κυρίαρχη παιδαγωγική να την πάρουν σοβαρά υπόψη τους. Στο παρόν κείμενο δεν θα ασχοληθούμε με πλευρές ή με το σύνολο των αναπροσαρμογών της κυρίαρχης κρατικής παιδαγωγικής. Θα ασχοληθούμε με την ανάγκη της αναδιαμόρφωσης των ριζοσπαστικών εναλλακτικών παιδαγωγικών πρακτικών, θεωρώντας ότι σε μια συγκυρία κατά την οποία αφενός το σύνολο των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων οξύνεται και η συνολική πορεία της χώρας τίθεται με νέους όρους, ενώ, αφετέρου σημαντικό μέρος των πληττόμενων από την κρίση κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων εισέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο, όσοι και όσες επιχειρούν να χαράξουν δρόμους που ξεπερνούν τον ορίζοντα των συντηρητικών, νεοφιλελεύθερων και τεχνοκρατικών δογμάτων είναι επιτακτικά αναγκαίο να επανεξετάσουν τις προτάσεις και τις πρακτικές τους υπό το φως της κρίσης.

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ :

Η κρίση και ο ρόλος της παιδαγωγικής