ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 93η ΓΣ ΔΟΕ Η θέση του εκπαιδευτικού στο σχολείο του σήμερα: Καθημερινότητα εκπαιδευτικών – εργασιακή εξουθένωση

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΡΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ  ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ 93η ΓΣ ΔΟΕ

Η θέση του εκπαιδευτικού στο σχολείο του σήμερα: Καθημερινότητα εκπαιδευτικών – εργασιακή εξουθένωση

Το σχολείο αλλάζει με βάση τις αντιδραστικές αντιεκπαιδευτικές κατευθύνσεις ΕΕ-ΟΟΣΑ-κυβερνήσεων. Μια σειρά από κρίσιμες παραμέτρους που καθόριζαν το DNA του ανατρέπονται ή τίθενται σε αμφισβήτηση: η πλήρης απαξίωση των εκπαιδευτικών και της παιδαγωγικής από την κυρίαρχη εκπαιδευτική πολιτική και η υποταγή της στο management, η εργασιακή περιπλάνηση και ανασφάλεια των αναπληρωτών/τριών, η απογείωση του γραφειοκρατικού χρόνου εργασίας και η χρονική του επέκταση 7 ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες την ημέρα μέσα από τα ατελείωτα ηλεκτρονικά μηνύματα και τις πλατφόρμες που πρέπει να συμπληρωθούν σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, οι αξιολογικές διαδικασίες και οι αφόρητες πιέσεις των στελεχών εκπαίδευσης, οι πενιχρές μισθολογικές απολαβές και το άγχος για την οικονομική επιβίωση, οι νέες πλατφόρμες του ΥΠΑΙΘΑ για τις καταγγελίες κατά των εκπαιδευτικών.  Σημαντικός παράγοντας είναι η γήρανση του εκπαιδευτικού σώματος λόγω των αντιασφαλιστικών μέτρων: ενώ έως πρόσφατα οι συνάδελφοί μας έβγαιναν στη σύνταξη στα 55, 56, 57 χρόνια ηλικίας, για πρώτη φορά στην ιστορία του κλάδου όσοι δεν θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης, δηλαδή πλέον η συντριπτική πλειοψηφία, θα βγει μετά τα 62, όταν θα έχει συμπληρώσει τα 40 έτη υπηρεσίας. Το αίσθημα εργασιακής εξουθένωσης (burn out), σε ένα σχολικό περιβάλλον ολοένα και πιο εχθρικό για εκπαιδευτικούς και παιδιά είναι πλέον τόσο έντονο που ναρκοθετεί τη σχολική καθημερινότητα.

Επιπλέον, κυβέρνηση, ΜΜΕ και κυρίαρχοι κύκλοι στοχοποιούν τους εκπαιδευτικούς σε κάθε ευκαιρία και συκοφαντούν το έργο μας και τις θέσεις μας. Ο εκπαιδευτικός στοχοποιείται ως ο κύριος υπεύθυνος κάθε παθογένειας της εκπαίδευσης, από τη σχολική αποτυχία έως την έξαρση του bulling. Έντεχνα αλλά συστηματικά, απαξιώνεται ο κοινωνικός και παιδαγωγικός ρόλος του, υποβαθμίζεται το επιστημονικό του κύρος, εντατικοποιείται η εργασία του με ατελείωτες φόρμες, αυξάνεται ο ασφυκτικός έλεγχος της σχολικής καθημερινότητας, υποδαυλίζεται ο κοινωνικός αυτοματισμός. Το αποτέλεσμα το βιώνουμε. Επιθέσεις φραστικές ή και σωματικές εναντίον εκπαιδευτικών, απειλές, καταγγελίες κατά δικαίων και αδίκων, ακόμα και μηνύσεις και προσωποκράτηση εκπαιδευτικών σε αστυνομικά τμήματα!

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα αγωνιζόμαστε για:

 • Σχολείο που θα μορφώνει και δε θα εξοντώνει παιδιά και εκπαιδευτικούς. Σχολείο αγωγής, ολόπλευρης διαπαιδαγώγησης και όχι σχολείο κατακερματισμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και πληροφοριών (με βάση τη συνολική μας θέση όπως κατατέθηκε στην 86η ΓΣ της ΔΟΕ). Σε αυτό το πλαίσιο, η κριτική απελευθερωτική παιδαγωγική, μέσα στο χώρο αντιθέσεων του παρόντος, επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στη διαπαιδαγώγηση ενός ανθρώπου με ισόρροπη σωματική, γνωστική, ηθική και καλλιτεχνική ανάπτυξη που καλλιεργεί τη σωματική του ευεξία, κατακτά ακαδημαϊκές και γενικές γνώσεις που προσφέρουν ευρεία και ουσιαστική ανθρωπιστική μόρφωση, καθώς και επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις και ικανότητες οι οποίες αναφέρονται στους βασικούς κλάδους παραγωγής, δηλαδή αποκτά πολυτεχνική μόρφωση. Με γνώση που να αναπτύσσει την κριτική διάνοια (τη θεμελιώδη ικανότητα του ανθρώπου να κατανοεί σε ποιο κόσμο καλείται να ζήσει και κάτω από ποιες συνθήκες, να τον αμφισβητεί και να τον αλλάζει) κι όχι να εξασφαλίζει απλά το χειρισμό πληροφοριών και την επικοινωνία. Με κριτήρια που να υπονομεύουν τα κυρίαρχα πρότυπα και παράγουν νέες αξίες κι ιδεολογία. Ενός ανθρώπου που προσπαθεί συστηματικά να προσεγγίσει ιδανικά όπως η αλληλεγγύη, η συντροφικότητα, η αυτοθυσία για το δημόσιο συμφέρον και η γενναιότητα της υπέρβασης του ατομικισμού. Ενός ανθρώπου που εκτιμά και απολαμβάνει τις καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης.
 • Ριζική αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων στην παραπάνω κατεύθυνση, καθώς και μείωση της ύλης.
 • Άρση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης. Το εργασιακό ωράριο λήγει με την αποχώρηση του/της εκπαιδευτικού από το σχολείο. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι και δεν απαντάμε σε ηλεκτρονικά ή άλλα μηνύματα που αφορούν γραφειοκρατικές ή άλλες υποχρεώσεις εκτός εργασιακού ωραρίου, τα απογεύματα ή το Σαββατοκύριακο. Σεβασμός στον ελεύθερο χρόνο μας, τον οποίο αξιοποιούμε για ξεκούραση, ψυχαγωγία, αυτομόρφωση αλλά και προετοιμασία για το διδακτικό μας έργο και τους μαθητές μας και όχι για γραφειοκρατικές ή άλλες διοικητικές υποχρεώσεις.
 • Μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών με βάση τις θέσεις μας.
 • Μείωση της αναλογίας των μαθητών ανά τμήμα στα 15 μαθητές για νηπιαγωγείο και Α’ και Β’ Δημοτικού, 20 μαθητές ανά τμήμα για Γ’ Δ’ Ε’ Στ’.
 • Κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
 • Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας ή στα 58 (για άνδρες) και στα 55 (για γυναίκες). Θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στα 25 χρόνια υπηρεσίας για όλους και χωρίς όριο ηλικίας. Σύνταξη ίση με το 80% του ύψους του τελευταίου μισθού. Αυξήσεις στις συντάξιμες αποδοχές. Αναπροσαρμογές της κύριας σύνταξης με βάση τις αυξήσεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών.
 • Πρώτος καθαρός κατώτατος μισθός για τον εκπαιδευτικό 1200 ευρώ, αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή, επιστροφή 13ου και 14ου στο δημόσιο, ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική προαγωγή για όλους τους εκπαιδευτικούς. Καμία σύνδεση της αξιολόγησης με τον μισθό. (αναλυτικά οι προτάσεις μας στην ενότητα για τα οικονομικά)
 • Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλες/ους τις/τους εκπαιδευτικούς. Μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΩΡΑ, για την κάλυψη όλων των αναγκών. Άμεσος διορισμός/μονιμοποίηση ΟΛΩΝ των αναπληρωτών που έχουν έστω και μία σύμβαση αποκλειστικά με το πτυχίο και ολόκληρη την προϋπηρεσία. Όχι στον ΑΣΕΠ και το προσοντολόγιο.
 • Κατάργηση του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης.
 • Κατάργηση της ψηφιακής πλατφόρμας καταγγελιών. Απεύθυνση των γονέων στον εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης για κάθε πρόβλημα που προκύπτει και μόνο εάν δεν μπορεί να επιλυθεί, κατά σειρά, στη Διεύθυνση του Σχολείου και μετά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.