Αφίσα των Παρεμβάσεων ΠΕ για τις ΓΣ και τις εκλογές για τη ΔΟΕ