Μαΐ 082011
 

ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

 

Μετά την οριστικοποίηση των αντιεκπαιδευτικών συγχωνεύσεων – καταργήσεων σχολείων και τον μαζικό υποβιβασμό οργανικότητας σχολείων που επέβαλλε με πραξικοπηματικό τρόπο η κυβέρνηση,  στο ΠΥΣΠΕ Α Αθήνας έχουμε τη συγχώνευση – κατάργηση 33 Δ. Σχ.(άρα 66 σχολεία εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία)  και τον αντίστοιχο υποβιβασμό 26 Δ Σχ.

Από τις  συγχωνεύσεις – καταργήσεις έχουμε συνολικά την απώλεια 167 οργανικών θέσεων δασκάλων , 43 θέσεων ειδικοτήτων, 2 νηπιαγωγών και 33 θέσεων διευθυντών.

Από τους υποβιβασμούς έχουμε την απώλεια 59 οργανικών θέσεων δασκάλων. Σύνολο 304 οργανικές θέσεις.

Στις συγχωνεύσεις εμπλέκονται το σύνολο των εκπαιδευτικών και των δύο σχολείων. Με βάση τη νομοθεσία κρίνονται ως προς την υπεραριθμία όλοι οι εκπαιδευτικοί και από τα δυο σχολεία που συγχωνεύονται (ουσιαστικά καταργείται το ένα).

Με βάση αυτά έχουμε ως υπεράριθμους :

667 Δασκάλους γενικής αγωγής, (67 στο 1ο Γραφείο, 82 στο 2ο, 34 στο 3ο, 183 στο 4ο, 148 στο 5ο. 78 στο 6ο και 75 στο 7ο), 9 Τμημάτων Ένταξης (2 στο 1ο, 3 στο 2ο, 1 στο 4ο, 2 στο 5ο, και 1 στο 7ο Γραφείο), 2 Νηπιαγωγούς (στο 3ο Γραφείο), 41 φυσικής αγωγής ( 4στο 1ο, 7 στο 2ο, 4 στο 3ο, 5 στο 4ο , 9 στο 5ο, 6 στο 6ο και 6 στο 7ο Γραφείο), 10 μουσικής (3 στο 2ο, 3 στο 5ο και 4 στο 6ο Γραφείο) και 42 αγγλικής γλώσσας ( 3 στο 1ο, 8 στο 2ο, 2 στο 30, 5 στο 4ο, 12 στο 5ο, 6 στο 6ο και 6 στο 7ο Γραφείο).

Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης , σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 50/1996.

Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν ή μετατέθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε αυτή την περίπτωση υπεράριθμοι θεωρούνται αυτοί οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

 

Υπάρχουν όμως πολλά και αναπάντητα ερωτήματα για τον τρόπο που θα γίνουν οι τοποθετήσεις:

1)       Το Π.Δ 50/1996 αναφέρει στο άρθρο 14 παράγραφο 5 ότι, « όταν η υπεραριθμία οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται, εφόσον το επιθυμούν, κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο, με βάση τα μόρια μετάθεσης». Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για συγχωνεύσεις όχι ίδρυση νέου σχολείου. Άρα πρέπει το υπουργείο να βγάλει διευκρινιστική εγκύκλιο αν στα σχολεία που συγχωνεύονται προτεραιότητα τοποθέτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων.

Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα συγκριθούν, μόνο μεταξύ τους, όλοι οι εκπαιδευτικοί της Α Αθήνας που κρίνονται υπεράριθμοι.

2)       Τι θα γίνει με τα σχολεία που συγχωνεύονται, θα ενταχθούν στα λεγόμενα 800, τα σχολεία διευρυμένου προγράμματος ή όχι; Γιατί αν ενταχθούν σε αυτά, σε ένα τύπο σχολείου που έχει αποτύχει και έχει απορριφθεί από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τότε χάνονται και θέσεις από το ολοήμερο, μιας και η εγκύκλιος προβλέπει ένα δάσκαλο ανά πέντε τμήματα ολοήμερου!!!

3)       Τι  θα γίνει με τις ειδικότητες που καταργείται η οργανική τους θέση με τη συγχώνευση του σχολείου τους και δεν υπάρχει οργανική θέση στο σχολείο που προκύπτει από τη συγχώνευση; Θα ιδρυθεί νέα οργανική θέση ή όχι; Θα έχει προτεραιότητα ο/η συνάδελφος στην τοποθέτηση;

4)       Τι θα γίνει στις περιπτώσεις που υπήρχαν Τμήματα Ένταξης και στα δυο σχολεία; Θα καταργηθεί η μια οργανική θέση με ότι αυτό σημαίνει για την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή με βάση τον αριθμό των παιδιών θα υπάρξουν δυο;

 

Ερωτήματα υπάρχουν για τους εκπαιδευτικούς των πειραματικών σχολείων; Καταργούνται ή όχι; Θεωρούνται αυτοί υπεράριθμοι ή όχι;

Τι θα γίνει με τα λεγόμενα 28 πιλοτικά ολοήμερα; Θα καταργηθούν ή όχι; Γιατί τότε θα έχουμε και άλλες οργανικές θέσεις που θα χαθούν από την απογευματινή ζώνη αυτών των σχολείων.

Τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων του Ταύρου που με βάση τον Καλλικράτη και το νέο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου ανήκει πια στη Δ Αθήνας. Θα πάνε όλοι στη Δ Αθήνας; Θα πάνε όσοι επιθυμούν;

 

Σε όλα αυτά πρέπει να συμπεριλάβουμε το γεγονός ότι από την περσινή χρονιά υπάρχουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ 369 δάσκαλοι, 25 νηπιαγωγοί, 29 εκπαιδευτικοί αγγλικής, 15 μουσικής και 38 φυσικής αγωγής, τις μηδενικές μεταθέσεις στην Α Αθήνας,, τους ελάχιστους διορισμούς για να καταλάβουμε το τι μας περιμένει τη νέα σχολική χρονιά.

 

 

Όλα αυτά αποδεικνύουν την προχειρότητα στην εφαρμογή των αντιδραστικών πολιτικών της κυβέρνησης , τη λογική της διάλυσης της όποιας δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης και της φαλκίδευσης των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, στα πλαίσια του φτηνού, ευέλικτου, πειθαρχημένου σχολείου της αγοράς.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΥΣΠΕ Α ΑΘΗΝΑΣ 3/5/2011

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Υπήρξαν πέντε αιτήσεις συναδέλφων που έγιναν όλες αποδεκτές, αφού πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (αριθμός ωρών ανά εβδομάδα, έως 10 και εκτός εκπαιδευτικού ωραρίου).

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

 

Υπήρξαν τρεις αιτήσεις συναδέλφων που όλες έγιναν αποδεκτές.

 

ΘΕΜΑ: Μετακίνηση αναπληρώτριας Νηπιαγωγού Ειδικής Αγωγής

 

Μετακινήθηκε αναπληρώτρια συνάδελφος, από το Τ.Ε. του 3ου Νηπιαγωγείου Καισαριανής στο 135ο Τ.Ε. Νηπιαγωγείου Νέου Κόσμου, γιατί επέστρεψε από άδεια η συναδέλφισσα που κατείχε την οργανική θέση.

 

ΘΕΜΑ: Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού

Τοποθετήθηκε στο 51ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στη θέση συναδέλφου που απουσιάζει με μακρόχρονη αναρρωτική άδεια, συνάδελφος που ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α Αθήνας που είχε επιστρέψει από το εξωτερικό.

 

ΘΕΜΑ: Παραίτηση Υποδιευθυντή Δ.Σ.

Το ΠΥΣΠΕ έκανε αποδεκτή την αίτηση παραίτησης υποδιευθυντή Δ.Σ για προσωπικούς λόγους.

 

Λουκάς Καβακλής

αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Α Αθήνας

εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ)

τηλ. 6949294781.www.paremvasis.gr

(αναπληρωματικός Δημήτρης Μαριόλης

τηλ 6936969769)

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.