Ούτε στην Αττική ούτε πουθενά! Η αξιολόγηση δε θα περάσει!

Υπόσχεση στο κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά, στο δημόσιο και δωρεάν σχολείο, στα μορφωτικά δικαιώματα και την παιδαγωγική ελευθερία Ούτε στην Αττική ούτε πουθενά Η αξιολόγηση δε …

Ούτε στην Αττική ούτε πουθενά! Η αξιολόγηση δε θα περάσει! Διάβασε περισσότερα