Απρ 262023
 
Ούτε στην Αττική ούτε πουθενά! Η αξιολόγηση δε θα περάσει!

Υπόσχεση στο κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά, στο δημόσιο και δωρεάν σχολείο, στα μορφωτικά δικαιώματα και την παιδαγωγική ελευθερία Ούτε στην Αττική … –> –> –>