Νοέ 052020
 

Με τη μαζική απόσυρση όλων των υποψηφιοτήτων από τις εκλογές των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. , Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Π.Ε.) στην οποία προχώρησαν όλες οι παρατάξεις που … –> –> –>