ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΙΑΠΑΣ

Πίσω

Συνέχεια

Οικονομική καμπάνια αλληλεγγύης
για τη δημιουργία Κέντρου Επιμόρφωσης Δασκάλων
στις ζαπατίστικες κοινότητες

Είμαστε εδώ και 
είμαστε ένας καθρέπτης,
Δεν είμαστε η πραγματικότητα 
αλλά μια αντανάκλαση, 
Δεν είμαστε το φως
αλλά μια αναλαμπή,
Δεν είμαστε ο δρόμος
αλλά μόνο μερικά βήματα,
Δεν είμαστε ο οδηγητής
αλλά μόνο μια από τις τόσες κατευθύνσεις 
που οδηγούν στο ΑΥΡΙΟ

(Subcomandante Marcos)