ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

www.paremvasis.gr

 
"Κοινωνία της Πληροφορίας" : Η είσοδος των νέων τεχνολογιών γίνεται αντικείμενο κερδοσκοπίας :

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΑΡΧΙΣΕ !

 

Η καλή μέρα απ' το πρωί φαίνεται…

Το περίφημο πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" (εξοπλισμός των σχολείων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες) ξεκίνησε με τις χειρότερες προϋποθέσεις. Η εισβολή των ιδιωτών στα σχολεία, η διαπλοκή σχολείων με ιδιωτικά κέντρα, ο πρωτοφανής ανταγωνισμός για την "άντληση πελατείας", δεν είναι παρά μόνο η αρχή. 

Σήμερα, βιώνουμε μια πρωτοφανή κατάσταση, παίρνουμε μια πρώτη γεύση από τα αποτελέσματα της κυριαρχίας των δυνάμεων της αγοράς και του κέρδους πάνω στο δημόσιο σχολείο: Κυρίαρχο κίνητρο το κέρδος - ανταγωνισμός - διαπλοκή ιδιωτικού δημόσιου - ένταση των ανισοτήτων - αυθαιρεσία, αυτά είναι τα υλικά στα οποία στηρίζεται το νέο τεράστιο πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Ας πάρουμε υπόψη μας τέσσερα δεδομένα :

Νέες τεχνολογίες ναι ! Αλλά για ποιόν ;

Το ερώτημα δεν είναι αν θα μπουν οι νέες τεχνολογίες στα σχολεία, ή αν πρέπει οι εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν μ' αυτές. Τα πραγματικά ερωτήματα είναι άλλα: Πως θα συνδεθεί η χρήση των νέων τεχνολογιών με την εκπαιδευτική πράξη; Ποιους στόχους θα εξυπηρετεί ; Τη γενική εξοικείωση των αυριανών απασχολήσιμων ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί για την εργοδοσία, ή θα ανοίγει νέους ορίζοντες στη γνώση και στη διδακτική μεθοδολογία ; Θα αναπτύσσει το κριτικό πνεύμα και τη διάθεση γι αναζήτηση ή θα είναι εργαλείο τυποποίησης και ολοκληρωτικού ελέγχου της εκπαιδευτικής πράξης ; 

 

Ποιος θα είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη νέα εποχή; Αν θεωρήσουμε ότι η διδασκαλία είναι μετάδοση πληροφοριών, τότε ο εκπαιδευτικός θα καταντήσει απλός υπάλληλος, "διαμεσολαβητής" και χειριστής Η/Υ. Αν αντίθετα αντιλαμβανόμαστε τη διδασκαλία σαν "τέχνη", τότε οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να είναι ένα εργαλείο για την καλύτερη άσκησή της. Έχουν οι εκπαιδευτικοί τη δυνατότητα να στοχαστούν την καθημερινή τους δραστηριότητα στη σχολική τάξη, να την κριτικάρουν και να την επαναπροσδιορίσουν ; Τότε θα μπορούσαν να διαλέξουν με ποια μέσα και εργαλεία θα το κάνουν. (ένα απ' αυτά είναι και οι Η/Υ. Το πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" έχει κάνει τις επιλογές του. Σχεδιασμένο από τα επιτελεία της Ε.Ε. έχει συγκεκριμένους στόχους και δρόμους υλοποίησης που ευνοούν την εισβολή των ιδιωτών και την περιθωριοποίηση της ζωντανής εκπαίδευσης. 

 

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε !

Οι νέες τεχνολογίες, η έκρηξη της επιστημονικής τεχνικής επανάστασης, πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες της εξουσίας να ελέγχει, να πειθαρχεί, να παρακολουθεί, να χειραγωγεί. Πολλαπλασιάζουν όμως και τις δυνατότητες για οριζόντια δικτύωση, επικοινωνία, εναλλακτική πληροφόρηση, άμεση πρόσβαση και επαφή κινημάτων και εστιών αντίστασης. Στο χώρο της εκπαίδευσης, ήδη, Λαμπράκης, Πατάκης και άλλα "ευαγή ιδρύματα", είναι έτοιμοι, να εισβάλλουν στα σχολεία με το εκπαιδευτικό λογισμικό τους και να επιβάλλουν περιεχόμενο και μεθόδους διδασκαλίας. Από την άλλη πλευρά, ομάδες εκπαιδευτικών, έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν εθελοντικά, εκπαιδευτικές πύλες, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες κλπ. Ένα νέο πεδίο κοινωνικής, εκπαιδευτικής και πολιτικής δράσης, δημιουργίας και αντιπαράθεσης διαμορφώνεται, με νέες δυνατότητες και νέους κινδύνους. Η αντιπαράθεση άρχισε και θα κρατήσει καιρό !

Από αυτή την αφετηρία μπορούμε να διατυπώσουμε αιτήματα που να αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και των σχολείων :

  1. Άμεσος εξοπλισμός όλων των σχολείων που το επιθυμούν με δίκτυα υπολογιστών και δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου. Ο εξοπλισμός να γίνει ανεξάρτητα από προθεσμίες, με ευθύνη του ΥΠΕΠΘ και όχι των ιδιωτών.

  2. Έξω οι ιδιώτες από τα σχολεία. Να λειτουργήσουν σαν κέντρα μόνο δημόσια σχολεία και οι πόροι από το πρόγραμμα να μοιραστούν σε όλα τα σχολεία της περιοχής τους.

  3. Καμιά διαδικασία αξιολόγησης - πιστοποίησης. Να δοθεί ένας υπολογιστής σε κάθε εκπαιδευτικό.

www.paremvasis.gr

ΕπιστροφήΕπιστροφή ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα