Άνοδος των Παρεμβάσεων στις εκλογές για την 70η Γ.Σ. της ΔΟΕ

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα από Αθήνα και Θεσσαλονίκη

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ 29 ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  1999 2001 % 1999 % 2001 ΕΔΡΕΣ 1999 ΕΔΡΕΣ 2001
ΨΗΦΙΣΑΝ 11566 12315        
ΕΓΚΥΡΑ 11037 11828        
ΠΑΣΚ 3535 3593 32 30 44 44
ΔΑΚΕ 2316 2661 21 22.5 24 30
ΔΕΕ 2345 2563 21.2 21.6 21 25
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 1258 1754 11.5 15 14 16
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1127 826 10 7 15 8
ΑΛΛΟ 456 431 4.1 3.7   2ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ 10 ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  1999 2001 % 1999 % 2001 ΕΔΡΕΣ 1999 ΕΔΡΕΣ 2001
ΨΗΦΙΣΑΝ 3896 4304        
ΕΓΚΥΡΑ 3730 4183        
ΠΑΣΚ 1563 1747 42 42 18 21
ΔΑΚΕ 1178 1334 31.5 32 15 14
ΔΕΕ 90 42 2.5 1 0 0
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 793 777 21 18.5 7 8
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 59 198 1.5 4.5 0 1
ΑΛΛΟ 47 85 1 2    

ΕπιστροφήΕπιστροφή