Τοποθέτηση του εκπροσώπου 
των Κινήσεων - Παρεμβάσεων - Συσπειρώσεων
στο Δ.Σ. της ΔΟΕ Λουκά Καβακλή

 


ΘΕΜΑ : "Σχέδιο Π. Δ. για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης"

Το νέο σχέδιο Π.Δ. για τον " αναπροσδιορισμό των προσόντων και των κριτηρίων των στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών" που κοινοποίησε στη ΔΟΕ το ΥΠΕΠΘ, κινείται στην ίδια κατεύθυνση των προηγούμενων σχεδίων που απορρίφθηκαν από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ πρέπει να απορρίψει το συγκεκριμένο σχέδιο Π.Δ. γιατί κινείται σε λογική που ενισχύει την ιεραρχική δομή της εκπαίδευσης, τη γραφειοκρατικοποίηση και τον ασφυκτικό έλεγχο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πολύ περισσότερο που το εν λόγω σχέδιο έρχεται να συμπληρώσει το υπό κατάθεση στη Βουλή σχέδιο νόμου που αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού, την περιφερειακή συγκρότηση της εκπαίδευσης. Σχέδιο που ως Δ.Σ. της ΔΟΕ, ως Κινήσεις - Παρεμβάσεις - Συσπειρώσεις έχουμε απορρίψει εξ ολοκλήρου και απαιτούμε την άμεση απόσυρσή του
Το συγκεκριμένο Σχέδιο συμπληρώνει, εξειδικεύει και εμπεδώνει την κυβερνητική πολιτική στην εκπαίδευση που προωθείται τα τελευταία χρόνια. Ουσιαστικά πρόκειται για την επιλογή στελεχών με τα κριτήρια, τον τρόπο και τα προσόντα που απαιτεί ο νόμος 2525/97 και το πολυνομοσχέδιο.
Θέλει να διαμορφώσει στελέχη που θα αποτελούν έναν εξωτερικό μηχανισμό επιβολής, ελέγχου και αξιολόγησης, που θα αναπαραγάγουν την κυβερνητική πολιτική και θα είναι προϊόντα αυτής της ίδιας πολιτικής.
Κορμός λειτουργίας και επιλογής του Π.Δ. είναι η αξιολόγηση, αφού αυτή θα είναι ο σκοπός των στελεχών αλλά και ο βασικός τρόπος επιλογής τους.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο Π.Δ. υποψήφιος για την κατάληψη θέσης εκπαίδευσης αν κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στις επιστήμες αγωγής, μετεκπαίδευση δύο ετών, ετήσια, εξάμηνη και τρίμηνη επιμόρφωση, δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ, πτυχίο ΤΕΙ, επάρκεια ξένης γλώσσας συγκεντρώνει 23 μόρια το ανώτερο στην κατηγορία των μοριοδοτούμενων, ενώ 50 είναι τα μόρια που συνάγονται από τις αξιολογικές εκθέσεις και 25 από τη συνεκτίμηση του βιογραφικού σημειώματος, της συνέντευξης και του συγγραφικού έργου του κρινόμενου. Στα δε υπηρετούντα στελέχη "αναγνωρίζεται" προβάδισμα έξι ή πέντε μορίων έναντι των νέων υποψηφίων. 
Η μη εφαρμογή του τμήματος που αφορά τις αξιολογικές εκθέσεις μόνο για την πρώτη εφαρμογή του Π.Δ. οφείλεται στο γεγονός ότι ούτε και φέτος θα είχαμε επιλογές στελεχών αφού το πολυνομοσχέδιο τώρα βρίσκεται στη φάση της κατάθεσης στη Βουλή.
Πρόθεση των συντακτών του σχεδίου Π.Δ. είναι η δημιουργία και η στελέχωση ενός αυστηρά επιλεγμένου και αυστηρά ελεγχόμενου σώματος "ραβδούχων" και "πραιτοριανών" που θα έχει ως έργο την προώθηση και εφαρμογή των κυβερνητικών εκπαιδευτικών επιλογών, με μοχλό την αξιολόγηση, μέχρι και τον τελευταίο δάσκαλο και τη συμμόρφωση όσων δεν σκύβουν το κεφάλι.
Το σχέδιο Π.Δ. μαζί με το επερχόμενο νέο διοικητικό και αξιολογικό πλαίσιο αποτελεί ένα πρόσθετο κρίκο στη θωράκιση της διοικητικής, ιεραρχικής, ελεγκτικής πυραμίδας η οποία θα στελεχώνεται μέσω της αξιολόγησης και θα στοχεύει στην ενίσχυση του θεσμού, του ρόλου και των αποτελεσμάτων της αξιολογικής διαδικασίας και του διοικητικού ελέγχου.
Το εκπαιδευτικό κίνημα μαζί με την απόρριψη του σχεδίου Π.Δ. και του πολυνομοσχεδίου πρέπει να έχει μια συνολικά διαφορετική αντίληψη για το ρόλο του εκπαιδευτικού και του συλλόγου διδασκόντων που να αποτινάσσει το ρόλο του υπαλλήλου- διεκπεραιωτή της κρατικής διδακτικής - εκπαιδευτικής πολιτικής, με διεύρυνση της επιστημονικής- κοινωνικής ευθύνης του, μια διαφορετική αντίληψη για την οργάνωση και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας συνυφασμένη με τη λογική της αυτοοργάνωσης, της αυτοδιαχείρισης, της αιρετότητας και της ανακλητότητας.

ΕπιστροφήΕπιστροφή ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα