ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ


Ξενοφώντος 15 Αθήνα 10557
Τηλ: 3236547 3245375
Φαξ: 3231977 3312760
http://www.doe.gr/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (25/07/01) συνάντηση της Δ.Ο.Ε με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ.
Κατά την συνάντηση παραδόθηκε στην Ομοσπονδία
Α) Σχέδιο Νόμου που αφορά "Την οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις"
Β) Σχέδιο Νόμου πρόσληψης αναπληρωτών, το οποίο όπως μας ανακοινώθηκε, θα ψηφιστεί (26/7/01) από την Βουλή!!

Ως προς το πρώτο Σχέδιο Νόμου, μας ζητήθηκε η κατάθεση προτάσεων μέχρι 31 Αυγούστου, Επισημάναμε και τονίσαμε στην πολιτική ηγεσία, ότι ο εκπαιδευτικός κόσμος δεν πρέπει να αιφνιδιαστεί με την κατάθεση Σχεδίου Νόμου σε θερινό τμήμα της Βουλής, όταν μάλιστα αφορά τόσο σημαντικά θέματα, όπως η αποκέντρωση, η αξιολόγηση κλπ.
Τα θέματα αυτά, θα πρέπει να τύχουν ευρείας συζήτησης και αποδοχής από την εκπαιδευτική κοινότητα.
Ως προς το δεύτερο Σχέδιο Νόμου, εκφράσαμε τη διαφωνία μας, με την αιφνιδιαστική κατάθεση και ψήφιση Νόμου, που αφορά την πρόσληψη των αναπληρωτών, που όχι μόνο δε δίνει λύση στο πρόβλημα του διορισμού των αναπληρωτών αλλά περιπλέκει ακόμη περισσότερο και τον τρόπο πρόσληψής τους ως προσωρινώς αναπληρωτών.
Το Δ.Σ., έθεσε υπόψη της πολιτικής ηγεσίας τα βασικότερα από τα χρονίζοντα προβλήματα, με ιδιαίτερη αναφορά στην οικονομική καθήλωση των εκπαιδευτικών, στις υπηρεσιακές μεταβολές (εκπαιδευτικές άδειες, αποσπάσεις, επιλογή στελεχών εκπαίδευσης κ.λ.π) Για τα συγκεκριμένα θέματα, η πολιτική ηγεσία δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις.

Από τη Δ.Ο.Ε

ΕπιστροφήΕπιστροφή ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα