ΙΑΠΩΝΙΑ: Καταναγκαστικό έργο για τους Ιάπωνες μαθητές οι Θετικές Επιστήμες

επιμέλεια Παναγιώτης Σάμιος

Για πολλούς η Ιαπωνία αποτελεί χώρα υπόδειγμα. Οι μαθητές της σημειώνουν παραδοσιακά τις καλύτερες επιδόσεις σε τεστ και ιδιαίτερα στις Θετικές Επιστήμες. Έρευνα όμως από διεθνές ερευνητικό κέντρο έδειξε πως οι Ιάπωνες μαθητές στην πραγματικότητα ενδιαφέρονται ελάχιστα για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Διαβάζουν και μελετούν όχι από πραγματικό ενδιαφέρον αλλά πιεσμένοι από την παραδοσιακή αντίληψη του καθήκοντος και της τιμής.

(15-3-2001)

ΕπιστροφήΕπιστροφή