ΙΤΑΛΙΑ: "Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση" αλά Ευθυμίου

επιμέλεια Παναγιώτης Σάμιος

Ο υπουργός Παιδείας υπέγραψε διάταγμα με το οποίο ορίζει 18 περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης με σκοπό την αποκέντρωση της δημόσιας εκπαίδευσης. Η κεντρική διοίκηση με το νέο διάταγμα θα σπάσει σε δύο κομμάτια. Το ένα θα ασχολείται με τα αναλυτικά προγράμματα, τους μαθητές, τις εξετάσεις, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κλπ. Το άλλο κομμάτι θα ασχολείται τον έλεγχο των υπηρεσιών, την αξιολόγηση, τους διορισμούς και το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών. Οι 18 περιφερειάρχες θα παρακολουθούν τις σχολικές μονάδες, θα συνδέουν τις τοπικές κοινωνίες με τα σχολεία και θα διαχειρίζονται τα κονδύλια σύμφωνα με το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο και τα αποτελέσματα του σχολείου. Είναι φανερό πως οι υπουργοί Παιδείας των χωρών της Ευρ. Ένωσης προωθούν παρόμοιες μεταρρυθμίσεις ώστε να δημιουργήσουν το νέο σχολείο της Αγοράς, του Ανταγωνισμού και του Κέρδους.

(16-1-2001)

ΕπιστροφήΕπιστροφή