ΗΠΑ: Επανέρχεται το θέμα σύνδεσης μισθού εκπαιδευτικών και απόδοσης μαθητών

επιμέλεια Παναγιώτης Σάμιος

Μετά την εκλογική νίκη του Bush επανέρχεται το θέμα της σύνδεσης του μισθού των εκπαιδευτικών με την επίδοση των μαθητών. Οι Ενώσεις των Εκπαιδευτικών αντιδρούν και για αυτό η Διοίκηση ετοιμάζει πρόσθετα μέτρα για να καμφθούν οι αντιδράσεις. Σύμφωνα με τις νέες προτάσεις οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται σε σχέση με την πρόοδο που σημειώνουν οι μαθητές τους από χρονιά σε χρονιά. Επίσης προτείνεται μαζί με την αξιολόγηση των μεμονωμένων μαθητών να γίνεται αξιολόγηση του συνόλου των μαθητών κάθε σχολείου.

(15-3-2001)

ΕπιστροφήΕπιστροφή