ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Επαναφορά της σχολικής στολής

επιμέλεια Παναγιώτης Σάμιος

Ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή προγράμματος για την επαναφορά της μαθητικής στολής στα γερμανικά σχολεία.. Στη Γερμανία οι μαθητές δε φορούν στολή αλλά αν το πρόγραμμα γίνει αποδεκτό από τους γονείς και τους μαθητές ενδέχεται τον Σεπτέμβρη να γενικευτεί σε όλα τα σχολεία της Γερμανίας.

(2-9-2001)

ΕπιστροφήΕπιστροφή