ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Εκπαιδευτικοί "είδος σε έλλειψη"

επιμέλεια Παναγιώτης Σάμιος

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε από το έτος 2005 έως το 2010 , 155.00 θέσεις εκπαιδευτικών θα είναι κενές σε όλη τη Γερμανία!! Ήδη σήμερα επισημαίνεται ότι ο αριθμός των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Σχολών δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες κατά κύριο λόγο των Τεχνικών σχολών, αλλά και των Γυμνασίων και Λυκείων. Έλλειψη υπάρχει κυρίως σε Μαθηματικούς, Φυσικούς, Χημικούς, καθηγητές Πληροφορικής, Μουσικής και Καλλιτεχνικών.

(6-2-2001)

ΕπιστροφήΕπιστροφή