ΑΓΓΛΙΑ: Το πρόγραμμα "Εισαγωγή των Εκπαιδευτικών στην Κοινωνία της Πληροφορικής"

επιμέλεια Παναγιώτης Σάμιος

Ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας μπήκε σε εφαρμογή τους τελευταίους μήνες στην Αγγλία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας θα επιμορφώνονταν ταχύρυθμα στις νέες τεχνολογίες και θα ενισχύονταν τα σχολεία με τον ανάλογο εξοπλισμό (Υπολογιστές, λογισμικό κλπ) ώστε να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική πράξη. Ωστόσο τα αποτελέσματα του προγράμματος ήταν απογοητευτικά. Οι εκπαιδευτικοί ήταν κουρασμένοι αφού το πρόγραμμα γινόταν τα απογεύματα και αρκετοί εγκατέλειψαν. Απογοητευτικό ήταν και το επίπεδο των μαθημάτων που ανέλαβαν να κάνουν ακόμα και φοιτητές από διάφορα Πανεπιστήμια. Ο εξοπλισμός σε αρκετά σχολεία δεν έχει πάει και σε όσα πήγε οι εκπαιδευτικοί δεν μπόρεσαν να τον χρησιμοποιήσουν στην Τάξη. Να σημειώσουμε ότι το ανάλογο πρόγραμμα στην Βόρειο Ιρλανδία σταμάτησε προσωρινά μετά από 18μηνες διαπραγματεύσεις αφού η Εταιρεία που είχε αναλάβει να εξοπλίσει τα σχολεία με τον απαραίτητο εξοπλισμό δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο αριθμό Υπολογιστών και Επιμορφωτών.

(16-1-2001)

ΕπιστροφήΕπιστροφή