ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Οι εκπαιδευτικοί εγκαταλείπουν την εκπαίδευση

επιμέλεια Παναγιώτης Σάμιος

Οι μαζικές παραιτήσεις εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια έχουν οξύνει το πρόβλημα της έλλειψης διδασκόντων στα βρετανικά σχολεία, αναφέρει η εφημερίδα Times Educational Supplement (19-6-01). Oι χαμηλές αποδοχές, η γραφειοκρατία ,το χαμηλό κύρος και το άγχος της αξιολόγησης σπρώχνουν τους εκπαιδευτικούς στην παραίτηση και την αναζήτηση άλλης εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί πως από τις χαμηλές αποδοχές αρκετοί εκπαιδευτικοί που ζουν στις πόλεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης!!!

(2-9-2001)

ΕπιστροφήΕπιστροφή