ΓΑΛΛΙΑ: Ο διαχωρισμός των μαθητών αυξάνει τη σχολική βία

επιμέλεια Παναγιώτης Σάμιος

Ενώ νόμος του 1975 απαγορεύει το διαχωρισμό των μαθητών σύμφωνα με τις επιδόσεις τους, μόνο το 1/4 των κολεγίων έχει τμήματα ετερογενή. Στις "κακές" τάξεις συγκεντρώνονται μέτριοι μαθητές, παιδιά μεταναστών, αγόρια και μαθητές που επαναλαμβάνουν τις τάξεις. Στις "καλές" τάξεις προωθούνται οι άριστοι μαθητές που ετοιμάζονται για τις εξετάσεις και την κατάληψη των θέσεων στα Πανεπιστήμια. Ένα μεγάλο κύμα βίας σαρώνει τα γαλλικά σχολεία ενώ οι εκπαιδευτικοί αντί να αναλύσουν τις αιτίες της κατάστασης προσπαθούν να καταστείλουν τις εκδηλώσεις βίας.

(15-3-2001)

ΕπιστροφήΕπιστροφή