ΓΑΛΛΙΑ: Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών..

επιμέλεια Παναγιώτης Σάμιος

Μετά από πολλά χρόνια το Υπουργείο Παιδείας προχωρά σε μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα φέτος θα προσληφθούν 24.000 εκπαιδευτικοί και άλλοι 8.500 θα δουλέψουν ως αναπληρωτές. Το Υπουργείο υπολογίζει μέχρι το 2005 να δημιουργηθούν στην εκπαίδευση 185.000 θέσεις για μόνιμους διορισμούς. Τα συνδικάτα των Εκπαιδευτικών τονίζουν πως ούτε αυτοί οι διορισμοί επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης που τόσα χρόνια στερούνταν από το αναγκαίο διδακτικό προσωπικό. Οι ελλείψεις είναι κυρίως για καθηγητές Αγγλικών, Μαθηματικών, Φυσικών, Χημικών και Γεωγράφων.

(6-2-2001)

ΕπιστροφήΕπιστροφή