ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Χρηματικές επενδύσεις στην εκπαίδευση

επιμέλεια Παναγιώτης Σάμιος

Χώρες  Δημόσια δαπάνη ως ποσοστό επί του ΑΕΠ
Αυστρία  5,3
Βέλγιο  -
Δανία  6,5
Φινλανδία  6,6
Γαλλία  5,8
Γερμανία  4,5
Ελλάδα  3,7
Ιρλανδία  4,7
Ιταλία  4,5
Λουξεμβούργο  4,3
Ολλανδία  4,6
Πορτογαλία  5,4
Ισπανία  4,8
Σουηδία  6,6
Βρετανία  4,6
Μέσος Όρος  5,1

Πάλι μια πρωτιά για την πατρίδα μας. Η κυβέρνηση δίνει τα λιγότερα χρήματα στην Ευρώπη για την εκπαίδευση. Με την υποχρηματοδότηση πού να βρεθούν χρήματα για καλύτερα κτίρια ,βιβλία, περισσότερους διορισμούς, καλύτερους μισθούς ,εργαστήρια κλπ.;

ΕπιστροφήΕπιστροφή