Κάτω από το όριο φτώχειας ζουν 47 εκατομμύρια παιδιά στις αναπτυγμένες χώρες

επιμέλεια Παναγιώτης Σάμιος

Σαράντα επτά εκατομμύρια παιδιά του αναπτυγμένου κόσμου-περίπου το 16%- ζουν κάτω από το όριο φτώχειας. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από μια καινούργια έκθεση της UNICEF για την παιδική φτώχεια στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ ,τον οποίο αποτελούν συνολικά 29 χώρες που παράγουν τα δύο τρίτα των αγαθών και υπηρεσιών του κόσμου. Την έκθεση ετοίμασε το Διεθνές Κέντρο Παιδικής Ανάπτυξης της UNICEF που έχει την έδρα του στην Φλωρεντία και εξετάζει ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών ,τόσο στον βιομηχανικό όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Στην έκθεση αναφέρεται ότι, παρά το γεγονός πως στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες από το 1950 και μετά διπλασιάστηκαν και υπερδιπλασιάστηκαν τα εθνικά εισοδήματα, ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιών ζουν σε οικογένειες τόσο φτωχές, ώστε να απειλείται η υγεία τους αλλά και η ανάπτυξή τους. Ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό ζει στη σκιά της σχετικής φτώχειας. Οι ελάχιστες φυσικές ανάγκες τους αντιμετωπίζονται ,αλλά τα παιδιά αυτά στερούνται από δραστηριότητες και πλεονεκτήματα που θεωρούνται αυτονόητα για τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας τους.

Συγκρίνοντας τα στοιχεία από διαφορετικές χώρες προκύπτει ότι τις καλύτερες επιδόσεις παρουσιάζουν η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Δανία .Οι χώρες που παρουσιάζουν τις χειρότερες επιδόσεις στον πίνακα της σχετικής φτώχεια είναι η Βρετανία(19,8%),η Ιταλία(20,5%),οι ΗΠΑ(22,4%) και το Μεξικό(26,2%).Στον πίνακα της απόλυτης παιδικής φτώχειας τις χειρότερες επιδόσεις εμφανίζουν η Ισπανία (42,8%),η Τσεχία(83,1%).η Ουγγαρία(90,6%) και η Πολωνία(93,1%).Στην Ελλάδα το ποσοστό σχετικής παιδικής φτώχειας είναι στο 12,3% και βρίσκεται στη μέση του πίνακα.

ΕπιστροφήΕπιστροφή