Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 - 33 11 338 Αθήνα, 20/11/02
Α.Π.: 1214

ΠΡΟΣ:

τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ

ΘΕΜΑ: Η θέση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ επί της Υπουργικής Απόφασης: "Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων"

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

'Εχοντας υπόψη τις απορριπτικές θέσεις της ΟΛΜΕ για τον νόμο 2986/02 και τις σχετικές θέσεις μας για την επιλογή στελεχών ζητούμε την κατάργηση του Ν.2986/02 και της παραπάνω σχετικής υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης της εκπαίδευσης.
Δηλώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε, μαζί με την εκπαιδευτική κοινότητα, τη δημοκρατία στο σχολείο και τα κατακτημένα εργασιακά μας δικαιώματα. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμιά περίπτωση να μετατραπεί το σχολείο σε χώρο πνευματικής και κομματικής χειραγώγησης εκπαιδευτικών και μαθητών.
Καλούμε τους συναδέλφους να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται με τους σχολικούς Συμβούλους μόνο για την εκπλήρωση του επιστημονικού, καθοδηγητικού, συμβουλευτικού και παιδαγωγικού τους έργου.

Δεν θα επιτρέψουμε την παραβίαση του διδακτικού ωραρίου μας και την ανατροπή των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Ο εκπαιδευτικός παραμένει πέραν του διδακτικού ωραρίου μόνο για εργασία που του έχει ανατεθεί από το Σύλλογο Διδασκόντων και για όσο χρόνο χρειάζεται.

Κανένας εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να συμπληρώσει το ωράριό του σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου εκτός σχολείου, ούτε σε άλλα προγράμματα πέραν του ωρολογίου προγράμματος.

Απορρίπτουμε τον Κανονισμό συμπεριφοράς που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Η οργάνωση και η λειτουργία της σχολικής μονάδας πρέπει να καθορίζεται από κοινού από το Σύλλογο Διδασκόντων, τους μαθητές και τους γονείς.

Καλούμε τους συναδέλφους Διευθυντές των σχολείων να αρθούν στο δημοκρατικό ύψος που απαιτείται και να μη συνεργήσουν στην επιβολή του απαράδεκτου πλαισίου ελέγχου και χειραγώγησης των καθηγητών.
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ παρέχοντας την πλήρη κάλυψή του σας καλεί να υλοποιήσετε τις παραπάνω αποφάσεις του.

Για το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Νίκος Τσούλιας Κώστας Μπόικος

ΕπιστροφήΕπιστροφή ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα