ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Δελτίο
Ενημέρωσης
Γενάρης
2001

για την αυτονομία και την εκπαίδευση

 

Επισκεφθείτε το site των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ στη διεύθυνση : www.paremvasis.gr

 

 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Πετρούπολη, 31/1/2001

2ΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ - ΔΩΡΕΑΝ

 

Εμείς οι Νηπιαγωγοί του Συλλόγου "Δ. Γληνός" που συγκεντρωθήκαμε σήμερα, με αφορμή την εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ για τη μετατροπή των "Νηπιαγωγείων σε ολοήμερα":

Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην επιβολή της παραπάνω εγκυκλίου, τόσο για τη συνοπτικότητα των διαδικασιών εφαρμογής της, όσο και για τα τεράστια ζητήματα που ανοίγει για τις εργασιακές σχέσεις, την οργανικότητα και το ωράριο, καθώς επίσης και για τα πολυποίκιλα παιδαγωγικά ζητήματα που θα διαμορφώσει η εφαρμογή της.

Πιο συγκεκριμένα :

Πρώτο. Οι παραπανω εξελίξεις στο χώρο της ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ σε συνδυασμό με την επερχόμενη αξιολόγηση και την ένταση του ιεραρχικού εκπαιδευτικού μοντέλου σε επίπεδο περιφερειακής συγκρότησης, δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθούν οι μελλοντικές εξελίξεις, την ίδια στιγμή που σχεδόν ο μισός νηπιακός πληθυσμός παραμένει έξω από το δημόσιο Νηπιαγωγείο και ανθεί η ιδιωτική εκπαίδευση.

Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης αυτοτελούς ολοήμερης μονάδας στον ίδιο χώρο με το κλασικό νηπιαγωγείο; Γιατί να μην υπάρχει ενιαία εκπαιδευτική μονάδα που να περιλαμβάνει όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες ; Διαφαίνεται μια κατηγοριοποίηση του εσωτερικού χώρου με υποβιβασμό του κλασικού νηπιαγωγείου. Ταυτόχρονα απειλείται η παιδαγωγική κατεύθυνση και ο ρόλος του νηπιαγωγείου αφού τείνει είτε σε μια λογική παιδοφυλακτηρίου, είτε σε μια λογική "δημοτικού σχολείου" που εντατικοποιεί τις εκπαιδευτικές διαδικασίες στο εσωτερικό του.

Ένα δεύτερο ζήτημα είναι αυτό της οργανικότητας. Δημιουργείται τεράστια αναστάτωση και στην ουσία αφαίρεση οργανικοτήτων από συναδέλφισσες -που μέχρι σήμερα ήταν κατοχυρωμένες-, αφού η αναδιάταξη των θέσεων θα σημάνει και νέες αιτήσεις οργανικότητας. 

Στο επίπεδο της συνολικής οργανικότητας, αποδεικνύεται μακροπρόθεσμα μύθος η αύξηση των θέσεων εργασίας, αφού οι νέες θέσεις θα συνοδευτούν από καταργήσεις οργανικοτήτων κλασικών νηπιαγωγείων στα πλαίσια της σημερινής απαράδεκτης αναλογίας νηπίων προς νηπιαγωγό. Κάτι τέτοιο άλλωστε έγινε και στο δημοτικό σχολείο τις δύο προηγούμενες σχολικές χρονιές.

Ένα τρίτο ζήτημα είναι αυτό των συνολικότερων εργασιακών σχέσεων. Απειλείται το ωράριο, καθώς και το περιεχόμενο της εργασίας που κινδυνεύει να χάσει τον παιδαγωγικό της χαρακτήρα μετατρεπόμενη σε εντατικοποιημένη νηπιοκομική. Σε αυτό το γεγονός συνηγορούν οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και κατάλληλο βοηθητικό προσωπικό.

Ένα τέταρτο ζήτημα έχει να κάνει με τα παιδιά που δεν θα πάνε σε ολοήμερο νηπιαγωγείο, και πιθανά να αναγκαστούν να αλλάξουν σχολική μονάδα με σοβαρές συνέπειες (ασφάλειας, παιδαγωγικές, ψυχολογικές) για τα ίδια και τους γονείς τους.

Ένα πέμπτο ζήτημα είναι αυτό της διαδικασίας. Δεν είναι δυνατόν να αποφασίζεται η δημιουργία αυτόνομων ολοήμερων μονάδων χωρίς την συμφωνία εκπαιδευτικών και γονέων, με συνοπτικές διαδικασίες τόσο από την πλευρά του Υπουργείου, όσο και από την πλευρά της διοίκησης στην περιοχή μας.

ΑΜΕΣΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

 1. Να παγώσει κάθε διαδικασία μέχρι την διατύπωση ολοκληρωμένης πρότασης από τις νηπιαγωγούς αφού πρώτα σε συζήτηση με τους γονείς εκφραστούν οι πραγματικές ανάγκες για κάθε περιοχή

 2. Να παραμείνουν ενιαίες οι σχολικές μονάδες και να ενισχυθούν οικονομικά ώστε να σταματήσει η οικονομική αφαίμαξη των γονέων.

 3. Καμιά μείωση στις οργανικότητες. Καμιά συνάδελφος να μη χάσει την οργανική της θέση

 4. Αύξηση των δαπανών ώστε να καλυφθούν άμεσα τα αιτήματα για
  2χρονη προσχολική αγωγή, δημόσια και δωρεάν για όλα τα παιδιά, χωρίς αποκλεισμούς και ταξικές διακρίσεις, με αύξηση των διορισμών από την επετηρίδα
  Κανένα τμήμα νηπιαγωγείου με περισσότερα από 20 νήπια
  Κατάλληλα κτίρια
  Υλικοτεχνική υποδομή
  Πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού
  Πρωινή λειτουργία όλων των νηπιαγωγείων

 5. Να δημιουργηθεί ανοιχτή επιτροπή νηπιαγωγών που να αποφασίζει για τα ζητήματα που μπαίνουν.

ΕπιστροφήΕπιστροφή