ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΝΕΑ


Ανακοινώσεις
Η στάση μας στη ΔΟΕ

Η στάση μας στην ΑΔΕΔΥ
Οικονομικά
Σύλλογοι
Αδιόριστοι
Εκπαιδευτικά

Διεθνή
Φωτογραφίες
Εντυπα των Κινήσεων
Σχήματα
Αλλες διευθύνσεις

 

 

ΑρχήΑρχή

 

Επικοινωνία:

Φόρμα επικοινωνίας

Α΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Να αποσυρθούν οι Υπουργικές Αποφάσεις για τα 800  Ολοήμερα  Δημοτικά  Σχολεία  με  Ενιαίο  Αναμορφωμένο  Εκπαιδευτικό  Πρόγραμμα

 

Δεκαπέντε ημέρες πριν κλείσουν τα σχολεία, το Υπουργείο Παιδείας, με αιφνιδιαστικές υπουργικές αποφάσεις, ορίζει 800 σχολεία ως Ολοήμερα  Δημοτικά  Σχολεία  με  Ενιαίο  Αναμορφωμένο  Εκπαιδευτικό  Πρόγραμμα. Η εξέλιξη αυτή, αποτελεί μια αυταρχική εκτροπή από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας. Καμιά προετοιμασία ή προεργασία δεν υπήρξε σε αυτά τα σχολεία, όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο. Αντίθετα, η όλη μεθόδευση έμεινε επτασφράγιστο μυστικό. Αγνοείται και απαξιώνεται για μια ακόμα φορά η άποψη των εκπαιδευτικών όπως αυτή εκφράστηκε από τα συλλογικά τους όργανα αλλά και από συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων. Στο Σύλλογό μας, όσες προτάσεις υπήρξαν για μετατροπή σχολείων σε πιλοτικά ολοήμερα, απορρίφθηκαν ομόθυμα από τους Συλλόγους Διδασκόντων.

Με νέα διευκρινιστική εγκύκλιο(3-6-2010), το Υπουργείο ισχυρίζεται ότι τα 800 ολοήμερα «σε καμία  περίπτωση   δεν  σχετίζονται  με  τη  λειτουργία  των  Πιλοτικών Ολοήμερων  Σχολείων, τα  οποία   θα  λειτουργήσουν  από  το  σχολικό  έτος  2011-12». Ποια όμως είναι η διαφορά ανάμεσα στα Πιλοτικά Ολοήμερα και τα 800 Ολοήμερα ; Μήπως ούτε οι ίδιοι δεν γνωρίζουν ή μήπως ετοιμάζουν νέες αιφνιδιαστικές κινήσεις ; Εάν το Υπουργείο επιθυμεί να λειτουργήσει με όρους διαφάνειας γιατί δεν μας ενημερώνει ποια σχολεία προτάθηκαν να γίνουν Πιλοτικά και ποια από αυτά αποδέχτηκαν την πρόταση ; Εάν επίσης έχει εμπιστοσύνη στην πολιτική του και στην αποδοχή της από τους εκπαιδευτικούς οφείλει να αποδεχτεί εδώ και τώρα την εξαίρεση από τον κατάλογο των 800 σχολείων, όσων με αποφάσεις Συλλόγων Διδασκόντων εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους.

Οι λόγοι για τους οποίους διαφωνούμε με τα 800 σχολεία, κωδικοποιούνται στα παρακάτω δώδεκα σημεία :

1.    Τα Σχολεία ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος υιοθετούν εξοντωτικούς ρυθμούς για τη μάθηση. Η έβδομη ώρα – ιδιαίτερα σε καθημερινή βάση σε όλες τις τάξεις – είναι παιδαγωγικά ανώφελη και υπονομεύει και τις υπόλοιπες. Έχει ήδη αποτύχει στις μεγάλες τάξεις. Στις μικρές δημιουργεί μόνο κινδύνους.

2.    Η διαμόρφωση του προγράμματος στη βάση 11 ξεχωριστών διδακτικών αντικειμένων για τις δύο πρώτες τάξεις, 13 για τις δύο μεσαίες και 15 για τις δύο τελευταίες δεν βοηθά τα παιδιά να ελέγξουν και να συνειδητοποιήσουν τη γνώση που τους προσφέρεται.

3.    Οι μεγάλες αδυναμίες στην υλικοτεχνική υποδομή θα μετατρέψουν την επέκταση του υποχρεωτικού ωραρίου σε ανυπέρβλητη δοκιμασία για τα περισσότερα παιδιά.

4.    Η διδασκαλία των αγγλικών από την πρώτη τάξη, πριν ακόμη τα παιδιά συνειδητοποιήσουν  τα Ελληνικά και τους μηχανισμούς της γραφής, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ακόμη και στη διδασκαλία της Ελληνικής.

5.    Η ξεχωριστή διδασκαλία του μαθήματος των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν  βοηθά στην κατάκτηση από τους μαθητές των δυνατοτήτων του εργαλείου. Κανένα εργαλείο δεν είναι αυτοσκοπός. Αν το σχολείο δεν το εντάξει σε κάποιο χρήσιμο για τη δράση τους σκοπό, τότε αυτό θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους μαθητές ως παιχνιδομηχανή.

6.    Η εναλλαγή  5 και 6 εκπαιδευτικών σε μία τάξη θα υπονομεύσει την αναγκαία οικειότητα και εμπιστοσύνη μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή. Ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις.

7.    Στα Σχολεία ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος η τσάντα δεν θα μένει στο σχολείο. Η ανάγκη για κατ’ οίκον εργασία παραμένει (αφού οι διδακτικοί στόχοι και τα βιβλία δεν αλλάζουν), μόνο που αυτή θα αρχίζει πολύ πιο αργά και θα επιτελείται από πολύ πιο κουρασμένα παιδιά.  

8.    Στην προαιρετική ζώνη, η περιθωριοποίηση της μελέτης, θα της στερήσει τη (μέχρι σήμερα) σημαντικότερη χρησιμότητα της, οδηγώντας την σε μαρασμό.

9.    Όσο το δημόσιο σχολείο παραμένει φτηνό, δεν θα καταφέρνει να ανταγωνιστεί τα φροντιστήρια, γι’ αυτό και οι υποσχέσεις για καταπολέμηση της παραπαιδείας δεν θα έχουν κανένα πρακτικό αντίκρισμα.

10. Ο πιλοτικός χαρακτήρας του προγράμματος δεν συμβαδίζει ούτε με τη μεγάλη έκταση του ούτε με την υποχρεωτική συμμετοχή σ’ αυτό. Αυτή η ανακολουθία δημιουργεί βάσιμες υπόνοιες ότι τα σχολεία αυτά θα διατηρήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις ιδιαιτερότητες τους και θα θεσμοθετήσουν την ύπαρξη πολλών ταχυτήτων στο δημόσιο σχολείο.

11.  Ο αιφνιδιασμός όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τις υπουργικές ανακοινώσεις, λίγες μέρες πριν τη λήξη  του σχολικού έτους,  βαθαίνει την έλλειψη εμπιστοσύνης  προς το υπουργείο.

12. Το υπουργείο δεν μπορεί βέβαια να περιμένει ότι θα καλύψουμε τυχόν κενά των σχολείων αυτών με υπερωριακή εργασία. 

Με βάση τα παραπάνω :

Ø  Προχωρούμε σε ενημέρωση των γονέων των δυο σχολείων του Συλλόγου μας με την έκδοση ανοιχτής επιστολής για το ζήτημα.

Ø  Καλούμε τους συναδέλφους που εντάσσονται στα νέου τύπου «αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος» σχολεία να προχωρήσουν σε συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων και να εκφράσουν σε πρακτικό τις απορίες, τις ενστάσεις αλλά και τη διαφωνία τους για την ένταξη των σχολείων τους χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας διάλογος. 

Ø  Καλούμε το Δ.Σ. της ΔΟΕ να συνεδριάσει άμεσα και να πάρει θέση στο ζήτημα. Απαιτούμε την απόσυρση των υπουργικών αποφάσεων για τα «800  Ολοήμερα  Δημοτικά  Σχολεία  με  Ενιαίο  Αναμορφωμένο  Εκπαιδευτικό  Πρόγραμμα».

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                      Ο Γ. Γραμματέας

Καππής Γιώργος               Μαριόλης Δημήτρης


ΕπιστροφήΕπιστροφή

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα