ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΝΕΑ


Ανακοινώσεις
Η στάση μας στη ΔΟΕ

Η στάση μας στην ΑΔΕΔΥ
Οικονομικά
Σύλλογοι
Αδιόριστοι
Εκπαιδευτικά

Διεθνή
Φωτογραφίες
Εντυπα των Κινήσεων
Σχήματα
Αλλες διευθύνσεις

 

 

ΑρχήΑρχή

 

Επικοινωνία:

Φόρμα επικοινωνίας

Φόρουμ συζήτησης

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

 

 

1.               Σύμφωνα με τη σύμβαση μας η αμοιβή μας αντιστοιχεί στις διδακτικές ώρες και μόνο και δεν προβλέπει καμία άλλη υποχρέωση για επιπλέον εργασία όπως εφημερία, σίτιση των παιδιών, οργάνωση εκδηλώσεων (κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της χρονιάς),  παρελάσεις, παραμονή στο σχολείο κλπ. Συγκεκριμένα αναφέρεται σε απόφαση του ΥΠΕΠΘ (Δ2/12616/26.6.96) : «Οι εκπαιδευτικοί περιορίζονται στις ώρες διδασκαλίας ή διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων τις οποίες ώρες καλούνται να καλύψουν... Έτσι, αν ορισμένες μέρες του μήνα, διαρκούσης της σύμβασης, ωρομίσθιος εκπαιδευτικός απασχοληθεί σε άλλα καθήκοντα από εκείνα για τα οποία προσλήφθηκε, (παρ΄  ότι αυτό απαγορεύεται από την κείμενη νομοθεσία) δικαιούται αμοιβής …Θα πρέπει να τα γνωστοποιήσετε στις υπηρεσίες που εποπτεύετε με εγκύκλιο, δίνοντας σαφείς οδηγίες για την κύρια και αποτελεσματική απασχόληση των εκπαιδευτικών αυτών, στην ανάθεση διδασκαλίας και μόνο που τους ανατέθηκε κατά την πρόσληψη τους.» Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η φετινή εγκύκλιος για τη λειτουργία των ολοήμερων που συμπεριλαμβάνει τους ωρομίσθιους στην εφημερία αντίκειται στα παραπάνω και δεν μπορεί να έχει ισχύ.

Καλούμε τους συναδέλφους ωρομίσθιους να αρνούνται να εκτελέσουν εργασίες όπως οι παραπάνω ή άλλες στις οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι γιατί από τη μία δημιουργείται ένα καθεστώς που επεκτείνεται μετατρέποντάς το στην πράξη σε υποχρεωτικό για όλους χωρίς αμοιβή και από την άλλη καλύπτοντας αυτές τις ανάγκες δεν πιέζεται το ΥΠΕΠΘ στο να αλλάξει το εργασιακό μας καθεστώς με μόνιμες θέσεις αφού τα πετυχαίνει «όλα» με ελάχιστο κόστος.

2.               OI ωρομίσθιοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ισότιμα στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου είτε αυτές αφορούν το ολοήμερο είτε οποιοδήποτε άλλο θέμα της λειτουργίας του σχολείου.

3.               Η ενημέρωση των γονέων μπορεί να γίνεται από τους συναδέλφους ωρομίσθιους είτε στα διαλείμματα είτε αμέσως μετά το σχολείο και δεν υπάρχει υποχρέωσή τους να έρχονται στις μέρες ενημέρωσης του σχολείου και να παραμένουν στο σχολείο περισσότερες ώρες.

4.               Οι ωρομίσθιοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Σύλλογο Διδασκόντων να αποφασίσει η ώρα του φαγητού-ξεκούρασης χαλάρωσης να μετατίθεται για τις τάξεις Α΄ και Β΄ στις 13:20-14:00, και άρα στις 14:00 – 14:40 στις τάξεις Α’ και Β’ να κάνουν μάθημα.

5.               Συχνά επιχειρείται να εφαρμοστούν στους συναδέλφους ωρομίσθιους , που δεν έχουν εμπειρία από την εκπαίδευση, διάφορες διαδικασίες ελέγχου, που οι άλλοι εκπαιδευτικοί και το εκπαιδευτικό κίνημα έχουν καταργήσει εδώ και χρόνια. Έτσι ζητούνται ετήσιος ή μηνιαίος προγραμματισμός ή σχέδιο μαθήματος από τους Διευθυντές ή τους Σχολικούς συμβούλους. Επίσης ζητούνται σ΄ ορισμένες περιπτώσεις να υπογράφουν παρουσιολόγιο.

      Καλούμε τους συναδέλφους ωρομίσθιους να μην εφαρμόζουν τέτοιες διαδικασίες ελέγχου που δεν έχουν κανένα ουσιαστικό λόγο στο περιεχόμενο της δουλειάς τους και όχι μόνο δεν τους βοηθούν στη δουλειά τους αλλά επιδιώκουν να τους συνηθίσουν σε κάθε είδους έλεγχο και να εισάγουν λογικές αξιολόγησης που έχουν απορριφθεί από το εκπαιδευτικό κίνημα.

6.              ΑΔΕΙΕΣ

·                                       Οι ωρομίσθιοι δικαιούνται 15 μέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές (μέρος αποδοχών από τον εργοδότη και μέρος από το ΙΚΑ, με κάποια απώλεια  για τις τρεις πρώτες μέρες), με προϋπόθεση ότι απασχολήθηκε τουλάχιστον δέκα μέρες από την πρόσληψή τους(άρθρα 657 και 658 του Α.Κ.)

·                                       Οι ωρομίσθιοι δικαιούνται άδεια κύησης και λοχείας 17 εβδομάδων, όπως και οι αναπληρωτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 11 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ. 286/29-12-2000 τεύχος Α)

7.    ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

·                                       Οι ωρομίσθιοι μπορούν να συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικά όργανα, (ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΕΛΜΕ, ΔΟΕ-ΟΛΜΕ, ΑΔΕΔΥ)  καθώς καλύπτονται από το ν. 1264, ακόμα και αν δεν είναι μέλη των συλλόγων.

·                                       Οι ωρομίσθιοι έχουν συνδικαλιστικά δικαιώματα και εγγράφονται στους συλλόγους όπως γίνεται ήδη και συμμετέχουν ισότιμα με πλήρη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

 

Συντονιστικό Ωρομισθίων

 

Μάρτης 2009

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για την παράσταση διαμαρτυρίας  Διδασκαλικών Συλλόγων και Ωρομισθίων  Εκπαιδευτικών

 στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 16 Μαρτίου 2009 μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης Αττικής από εκπροσώπους  Συλλόγων Π.Ε. Αττικής ( Αθηνά, Αριστοτέλης, Κ. Σωτηρίου, Α΄ Σύλλογος, Αιγάλεω, Γλυφάδας, Κερατσινίου-Περάματος) και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.

Στην παράσταση διαμαρτυρίας καθώς είναι γνωστό ότι το  απαράδεκτο καθεστώς  της ωρομισθίας αγγίζει πλέον το 25% των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, τέθηκαν από τους  Συλλόγους και τους ωρομίσθιους συναδέλφους τα οξυμένα και φλέγοντα ζητήματα που ταλαιπωρούν και ταλανίζουν  τους χιλιάδες ωρομίσθιους συναδέλφους, απαιτώντας:

1.      Την πληρωμή  ΤΩΡΑ όλων των δεδουλευμένων των ωρομίσθιων

2.      Αξιοπρεπή  σύμβαση εργασίας που  να περιλαμβάνει:

·        Το διπλασιασμό της ωριαίας αποζημίωσης και καταβολή της απαρέγκλιτα στο τέλος κάθε μήνα

·        Την πληρωμή και στις επίσημες αργίες 

·        Τα κενά και οι μετακίνησης να αμείβονται ως ώρες εργασίας και κάλυψη των οδοιπορικών

3.      Τη μη ανάθεση εφημερίων ή σίτισης των μαθητών, που συμβαίνει παράνομα, παρά το γεγονός  ότι δεν προβλέπει η σύμβασή τους τέτοιο έργο.

4.      Τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας με ενιαίο τρόπο σε Α/βάθμια και Β/βάθμια (με αναγωγή στις  21 ώρες την εβδομάδα)

5.      Τη διαφανή διαδικασία πρόσληψης με συμμετοχή εκπροσώπου των εκπαιδευτικών συλλόγων  στις προσλήψεις.

6.      Τη μη ανάθεση σε δύο συμβάσεις ωρομισθίας εκεί όπου προβλέπεται θέση αναπληρωτή.

Ταυτόχρονα προβάλλαμε την ανάγκη κατάργησης του αίσχους της ωρομισθίας και για μόνιμη και σταθερή δουλειά όλων των συναδέλφων που εργάζονται στην εκπαίδευση

Απαράδεκτη "αναρμοδιότητα" δηλώνει η Περιφέρεια.

Ο Περιφερειάρχης, εκφράζοντας πλήρως την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης για συντήρηση της ελαστικής εργασίας και των μεσαιωνικών όρων δουλειάς στην καρδιά της εκπαίδευσης, δήλωσε αναρμόδιος να απαντήσει και να τοποθετηθεί στα ζητήματα που τέθηκαν ακόμα κι όταν κάτω από την πίεση των ωρομισθίων και των εκπροσώπων των συλλόγων γινόταν εμφανείς οι πολιτικές ευθύνες και της Περιφερειακής Διεύθυνσης για τα παράνομα φαινόμενα της μη καταβολής των δεδουλευμένων, της απασχόλησης σε εφημερίες και σίτιση, την κατάτμηση οργανικών κενών σε θέσεις 2 και 3 ωρομισθίων.

Χαρακτηριστική  ήταν η άρνηση οποιασδήποτε δέσμευσης για το αυτονόητο της άμεσης καταβολής των δεδουλευμένων των εκπαιδευτικών που έχουν να πληρωθούν από τον Οκτώβρη, όπως και η άρνηση δέσμευσης και ανάληψης ευθυνών και πρωτοβουλιών της Περιφέρειας για την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων που καταστρατηγούνται και χειροτερεύουν ακόμη περισσότερο τους άθλιους όρους εργασίας των ωρομισθίων (εκ των πραγμάτων παραμονή στο σχολείο στα ενδιάμεσα κενά, πολλαπλές μετακινήσεις από σχολείο σε σχολείο, οδοιπορικά κλπ.).

Κάτω από την συνεχιζόμενη πίεση των ωρομισθίων και των συλλόγων ο Περιφερειακός Διευθυντής δήλωσε την πρόθεσή του να μεταφέρει τα αιτήματα στην επικείμενη πολιτική  συνάντηση των Περιφερειακών Διευθυντών με την ηγεσία του Υπουργείου.

Για  τα επί μέρους θέματα όπως  για τη μη ανάθεση εφημερίων και σίτισης των μαθητών που συμβαίνει παράνομα, παρά το γεγονός  ότι δεν προβλέπει η σύμβασή τους τέτοιο έργο, για το παράνομο της ανάθεσης δύο συμβάσεων ωρομισθίας εκεί όπου προβλέπεται μια θέση αναπληρωτή, για την αμοιβή των κενών και των μετακινήσεων από σχολείο σε σχολείο ως ωρών εργασίας, για τη διαφανή διαδικασία πρόσληψης όπως γίνεται με τους αναπληρωτές και για  συμμετοχή εκπροσώπου των συλλόγων  στις προσλήψεις, δεσμεύτηκε να τα εξετάσει ο ίδιος  και να ενημερώσει τους εκπροσώπους των συλλόγων,  παρά που τέτοια ενημέρωση  όφειλε να γίνει σήμερα στη συνάντηση, μιας και το υπόμνημα με τα αιτήματα και τα θέματα της συνάντησης είχε τεθεί αρκετές  μέρες πριν.

Σε ενημέρωσή του μετά τη συνάντηση, μας ανακοίνωσε ότι λόγω κλεισίματος του οικονομικού έτους (2008)   έχουν καταβληθεί τα δεδουλευμένα μέχρι και το Νοέμβριο και το δώρο Χριστουγέννων (σε λίγα γραφεία εκπ/σης όμως έχει γίνει αυτό) και ότι μέχρι τέλος Μάρτη, το αργότερο μέχρι 2 Απριλίου, θα κατατεθούν τα δεδουλευμένα μέχρι και του Φλεβάρη. Πρόσθεσε ότι το καθεστώς της μισθοδοσίας  είναι κεντρικό και συνολικό και δεν αφορά μόνο την Περιφέρεια Αττικής. Αναγνώρισε ότι η ανάθεση της σίτισης σε ωρομίσθιους όπου γίνεται, συμβαίνει κατά παράβαση και θα επιληφθεί του θέματος, για την ανάθεση όμως εφημεριών δεν έδωσε σαφή απάντηση ενώ για την πρόσληψη 2 ωρομίσθιων στη θέση ενός αναπληρωτή απέφυγε εντελώς να αναφερθεί.

Στο τεράστιο ζήτημα των κενών που παραμένουν ακάλυπτα παραδέχτηκε το πρόβλημα και  παρέπεμψε στο ΥΠΕΠΘ για το μη διορισμό αναπληρωτών. Σε ζήτημα αυθαίρετης μετακίνησης συναδέλφου στο Μενίδι με απόφαση του δ/ντή εκπ/σης Αν. Αττικής  απάντησε ότι θα το εξετάσει.

Καμία ουσιαστική απάντηση για τα ζητήματα της ωρομισθίας και της ελαστικής εργασίας.

Για τα κεντρικά αιτήματα της κατάργησης της ωρομισθίας,  της μόνιμης και σταθερής δουλειάς για όλους, την κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αναγκών με μόνιμο προσωπικό και μαζικούς διορισμούς σε ένα ενιαίο 12χρονο σχολείο, με 20 μαθητές ανά τάξη και μείωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, την άμεση μετατροπή όλων των συμβάσεων των ωρομισθίων σε 12μηνες συμβάσεις αναπληρωτών στην προοπτική του μόνιμου διορισμού όλων, την κατάργηση του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και των ελαστικών συστημάτων πρόσληψης, απάντησε ότι είναι ζητήματα κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι σύλλογοι εκπαιδευτικών και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.

Οι Σύλλογοι εκπαιδευτικών και οι ωρομίσθιοι συνάδελφοι δηλώνουμε ότι από την ίδια τη συνάντηση γίνεται φανερό πως οι ελαστικές και μεσαιωνικές σχέσεις εργασίας στην εκπαίδευση αποτελούν κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και ο αγώνας που πρέπει να αναληφθεί από το εκπαιδευτικό κίνημα ενάντια στην ομηρία και την ανασφάλεια χιλιάδων νέων συναδέλφων αποτελεί μονόδρομο.

Καταστήσαμε σαφές στον Περιφερειακό Δ/ντή και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε πιο δυναμικά και αποφασιστικά στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των παραπάνω αιτημάτων και θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση των δράσεων που αποφασίστηκαν στην ανοιχτή  συνάντηση της 15ης Μαρτίου 2009.

Ανοιχτή συνέλευση ωρομισθίων εκπαιδευτικών, Κυριακή 29 Μαρτίου, 5μμ, στη ΔΟΕ

Καλούμε σε μαζική συμμετοχή  στην επόμενη ανοιχτή συνέλευση ωρομισθίων την Κυριακή 29 Μαρτίου και ώρα 5 το απόγευμα στα γραφεία της ΔΟΕ, για την ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις, τη δρομολόγηση δράσεων το επόμενο διάστημα , για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας  για τη συντονισμένη παρέμβαση με μαζικές καταγγελίες της σύμβασης στις επιθεωρήσεις εργασίας και για  την οργάνωση μιας μεγάλης κινητοποίησης ενάντια στην ελαστική εργασία το επόμενο διάστημα.

Πρωτοβουλία για δίκτυο επικοινωνίας των ωρομισθίων:

Κολοτούρου Ευγενία, 6974431517 carmen@mail.gr

Κουράκης Νίκος 6932594899 kourakisnikos@gmail.com

Κατσούλας Στάθης 6972411061  statkats@gmail.com

Γιαννακίδης Στάθης 6977738890  gr_ stathis@hotmail.com

Λάγιος Πολυχρόνης 6944798016  xlagios@hotmail.com

Μάστορη Γαρυφαλλιά 6936371092  gmastori@yahoo.gr

Πιπής  Δημήτριος 6946239663

Σερβετάς Γιώργος  6972282956  greathbum@gmail.com


ΕπιστροφήΕπιστροφή

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα