ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ανακοινώσεις

αρχείο


Η στάση μας στη ΔΟΕ
Η στάση μας στην ΑΔΕΔΥ
Οικονομικά
Σύλλογοι
Αδιόριστοι
Εκπαιδευτικά
Διεθνή
Φωτογραφίες
Εντυπα των Κινήσεων
Σχήματα
Αλλες διευθύνσεις

 

 

ΑρχήΑρχή

 

Επικοινωνία:

Φόρμα επικοινωνίας

Φόρουμ συζήτησης

ανεξάρτητες αυτόνομες αγωνιστικές ριζοσπαστικές
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.

Για μόνιμους, νεοδιόριστους, αναπληρωτές, ωρομίσθιους
και όχι μόνο…

Συνάδελφε -ισσα
Στο κείμενο αυτό προσπαθήσαμε να καταγράψουμε απαντήσεις σε ερωτήσεις που μας γίνονται σε σχολεία και αφορούν την καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Νόμοι, διατάγματα, εγκύκλιοι, οδηγίες, ρυθμίσεις μπερδεύονται με αποτέλεσμα πολλές φορές να γίνονται αποδεκτές παράνομες και παράλογες ρυθμίσεις. Ασφαλώς ο κατάλογος δεν είναι πλήρης. Μπορεί όμως να εμπλουτιστεί με τις δικές σου ερωτήσεις, τη σκέψη και τη δράση σου στα πλαίσια του Συλλόγου μας.

1) ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Πολύ συνοπτικά:
Το δικαίωμα να ζούμε αξιοπρεπώς από την εργασία μας. Καλύπτεται (υποτίθεται) από την αμοιβή μας. Η ακρίβεια, οι νόμοι της αγοράς, η πιθανή ανεργία των συντρόφων μας στη ζωή αμφισβητούν το δικαίωμα αυτό.
Διεκδικούμε :
~ 1400 ευρώ βασικό μισθό με όλα τα επιδόματα ενσωματωμένα στον νεοδιόριστο, αφορολόγητα + τον πληθωρισμό κάθε χρόνο. Σχέση εισαγωγικού καταληκτικού μισθού 1/2,5.
Το δικαίωμα στην ασφάλιση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αμφισβητείται έντονα από την σειρά νόμων των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ( νόμοι Σιούφα, Ρέππα, Πετραλιά κ.α.) που συνεχώς τα τελευταία 16 χρόνια αυξάνουν τις κρατήσεις μας, τις συμμετοχές μας στις δαπάνες περίθαλψης, τα όρια ηλικίας για σύνταξη ενώ μειώνουν τις συντάξεις και το εφάπαξ. Διεκδικούμε :
~ Σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας ή στα 55 έτη ίση με τον τελευταίο μισθό. Καμιά συμμετοχή των εργαζομένων στις δαπάνες της περίθαλψης. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.

2) ΩΡΑΡΙΟ
Τι προβλέπεται:
Α: Το εβδομαδιαίο εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες ή έξι ώρες την ημέρα. Με τη λήξη του διδακτικού του ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί από το σύλλογο διδασκόντων άλλο έργο, ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων.
Β: Το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Δημοτικά σχολεία είναι :
Για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε ολιγοθέσια (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια) δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες είκοσι πέντε (25). Για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε 4/θέσια και πάνω δημοτικά σχολεία μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας (24) ώρες, 10 μέχρι και 15 έτη (23)ώρες, 15 μέχρι 20 έτη (22)ώρες και πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι μία (21). Οι διευθυντές έχουν υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο ως εξής: Δ/ντες 4/θέσιων και 5/θέσιων Δ.Σ 20 ώρες ,δ/ντες 6/θέσιων μέχρι και 9/θέσιων Δ.Σ 12 ώρες, δ/ντες 10/θέσιων και 11/θέσιων Δ.Σ 10 ώρες, δ/ντες 12/θέσιων και πάνω Δ.Σ 8 ώρες.

Κατά συνέπεια:
Α) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ Η ΚΕΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
~ Σε περίπτωση που δεν στέλνονται αναπληρωτές, καλούνται οι σύλλογοι διδασκόντων να αποφασίσουν στην πρώτη τακτική συνεδρίαση τους ένα πάγιο ή κατά περίπτωση τρόπο για την κάλυψη του κενού που σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι η καταστρατήγηση του διδακτικού ωραρίου κανενός συναδέλφου.
~ Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιοδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. Κάθε απασχόληση τμήματος ανάγεται στο διδακτικό ωράριο. Καλούμε όλους του συναδέλφους να μην εφαρμόζουν καμιά εντολή για κάλυψη διδακτικών ωρών πέραν του διδακτικού τους ωραρίου.
~ Δεν μπορεί κανείς εκπαιδευτικός να υποχρεωθεί να κρατήσει πάνω από 25 μαθητές στην τάξη γιατί είναι παράνομο και τον καθιστά απολύτως υπεύθυνο σε περίπτωση ατυχήματος.
~ Η κάλυψη τυχόν κενών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και φυσικής αγωγής ιδιαίτερα εκτός από αναχρονιστική είναι στην περίπτωση της Φ.Α και επικίνδυνη. Οι σύλλογοι διδασκόντων οφείλουν να ζητούν εγγράφως εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
~ Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού προσωπικού με την έναρξη της χρονιάς, οι σύλλογοι διδασκόντων οφείλουν να διαμορφώσουν μεταβατικά προγράμματα που θα εκτείνονται όσο επιτρέπει το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπάρχουν στο σχολείο.

Β) ΟΛΟΗΜΕΡΟ
~ Οι συνάδελφοι των ολοήμερων έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους συναδέλφους του πρωινού ωραρίου και άρα μπορούν να αποχωρούν με τη λήξη του διδακτικού του ωραρίου. Για να υποχρεωθεί συνάδελφος του ολοήμερου να παραμένει μέχρι τις 4:00 πρέπει να οριστεί εγγράφως ως υπεύθυνος ολοήμερου ή να είναι ο υποδιευθυντής του σχολείου.
~ Οι σύλλογοι διδασκόντων να υπολογίζουν τη σίτιση στο ολοήμερο στο διδακτικό ωράριο των συναδέλφων Το ίδιο υπολογίζεται αναγόμενη σε διδακτικές ώρες εβδομαδιαία και η πρωινή ζώνη 7-8 όπου λειτουργεί.
~ Δεν μπορεί κανένας συνάδελφος να υποχρεωθεί να παρουσιαστεί στο σχολείο στις 7π.μ. για το πρωινό τμήμα αν δεν υπάρχει εθελοντική προσφορά.
~ Κατά τη λειτουργία του ολοήμερου οι σύλλογοι διδασκόντων μέχρι τον ερχομό των ωρομισθίων, αν χρειασθεί, πρέπει να μειώσουν των αριθμό των μαθητών κρατώντας σε πρώτη φάση μόνο τους μαθητές των εργαζόμενων και ξεκινώντας από τις μικρότερες τάξεις, ως τη συμπλήρωση των 25 μαθητών ανά τμήμα.
~ Η ζώνη του ολοήμερου ξεκινά στις 11.45 . Συνεπώς δεν μπορεί να υποχρεωθεί συνάδελφος του ολοήμερου να προσέρχεται νωρίτερα στο σχολείο.

Γ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
~ Τα διάφορα σεμινάρια, συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων, ενημερώσεις-συναντήσεις με γονείς κλπ, δεν μπορεί να απαιτούν την παραμονή των συναδέλφων πέρα από το εργασιακό τους ωράριο δηλαδή πέραν της 2μμ. Οι συνάδελφοι είναι κατοχυρωμένοι να αποχωρούν με τη λήξη του εργασιακού τους ωραρίου.
~ Από πουθενά δεν προκύπτει υποχρέωση του εκπαιδευτικού για εφαρμογή κυλιόμενου εργασιακού εξαώρου στο διάστημα από 7 έως 4. Ούτε για συμπλήρωση ωραρίου από την πρωινή ζώνη στην απογευματινή και αντίθετα.
~ Δεν εφαρμόζουμε καμία μετακίνηση συναδέλφου σε άλλη σχολική μονάδα χωρίς γραπτή απόφαση ΠΥΣΠΕ ή Δ/ντή εκπαίδευσης. Οι προφορικές εντολές είναι αυθαίρετες και δε συνιστούν υπηρεσιακή υποχρέωση για τον εκπαιδευτικό. Ενημερώνουμε αμέσως το ΔΣ σε αντίστοιχο ζήτημα.
Δ) ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ
~ Δε μπορεί να ανατίθεται υπερωριακή απασχόληση σε εκπαιδευτικούς του σχολείου για έργο που πρέπει να καλυφθεί από μόνιμο εκπαιδευτικό ή αναπληρωτή. Οι σύλλογοι διδασκόντων δεν πρέπει να αποδέχονται τέτοιες «λύσεις», που μειώνουν τις θέσεις εργασίας και εισάγουν την ωρομίσθια δουλειά.
~ Κανένας δε μπορεί να υποχρεωθεί σε υποχρεωτική υπερωρία χωρίς τη θέλησή του. Σε κάθε τέτοια περίπτωση να ζητείται έγγραφη εντολή και σε περίπτωση επιμονής της διοίκησης να ενημερώνεται ο σύλλογος για να απαντήσει και να αντιδράσει άμεσα. Η ομοσπονδία καλύπτει συνδικαλιστικά τους συναδέλφους που δεν εφαρμόζουν παρά τη θέλησή τους υπερωρίες.
~ Είμαστε αντίθετοι στην ανάθεση υπερωριών σε δασκάλους και συναδέλφους ειδικοτήτων καθώς επιβαρύνεται η εκπαιδευτική διαδικασία, καταστρατηγείται το ωράριο και περικόπτονται θέσεις εργασίας. Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων που είναι υπεύθυνοι για την ανάθεση υπερωριών στο σχολείο(ν. 1566/85, άρθρο 14 παρ. 16) να μην υπογράφουν ανάθεση υπερωρίας. Οι συνάδελφοι που έχουν τέτοιο πρόβλημα να απευθύνονται στο Δ.Σ. του συλλόγου.
Δ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
~ Στα νηπιαγωγεία δεν δεχόμαστε τη λειτουργία υπεράριθμων τμημάτων και εφαρμόζουμε ως ανώτατα όρια, σύμφωνα με αντίστοιχους νόμους και εγκύκλιους, τα 20 για τα ολοήμερα τμήματα και τα 25 για τα κλασσικά.
~ Αρνούμαστε την ενοποίηση κλασσικών και ολοήμερων τμημάτων, που δυναμιτίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και είναι αυθαίρετη και παράνομη. Σε περίπτωση απουσίας νηπιαγωγού, αν δεν σταλεί αναπληρώτρια το τμήμα δεν πρέπει να λειτουργεί. Διεκδικούμε την πρόσληψη αναπληρωτών νηπιαγωγών που θα βρίσκονται στο γραφείο για να καλύπτονται τα έκτακτα περιστατικά (ασθένειες, οικογενειακά προβλήματα κλπ).
~ Δεν δεχόμαστε την παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας των νηπιαγωγείων και του ωραρίου των νηπιαγωγών. Άρα εφαρμόζουμε το κανονικό προηγούμενο ωράριο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΔΟΕ.
Επιπλέον διεκδικούμε:
~ Μείωση του ωραρίου στα επίπεδα της Β θμιας (21 ώρες την εβδομάδα διδακτικό ωράριο νεοδιόριστου) για όλους τους εκπαιδευτικούς της Α/ βάθμιας ανεξάρτητα από είδος σχολείου. Καθορισμός αυτού του ωραρίου και σαν διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών που σήμερα δεν έχουν καθορισμένο διδακτικό παρά μόνο εργασιακό ωράριο.
~ Άμεση κατάργηση της διάκρισης στο ωράριο μεταξύ συναδέλφων ολιγοθέσιων και πολυθέσιων (25 και 24 ώρες αντίστοιχα) και πληρωμή της άτυπα υποχρεωτικής υπερωριακής απασχόλησης των εκπαιδευτικών των ολιγοθέσιων σχολείων λόγω της αδικίας του υποχρεωτικού ωραρίου των 25 ωρών
~ Επίσημα η ώρα φαγητού να ανάγεται σε όλα τα σχολεία στο διδακτικό ωράριο.

~ Κατάργηση της ωρομισθίας και του θεσμού του αναπληρωτή για οργανικές ή λειτουργικές θέσεις εργασίας και αντικατάστασή τους με μόνιμες θέσεις εργασίας. Κανείς ωρομίσθιος εκπαιδευτικός .
~ Δημιουργία οργανικών θέσεων για κάθε εκπαιδευτικό έργο . Διορισμός όλων των αναπληρωτών και μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα. Διεκδικούμε να υπάρχουν αναπληρωτές στο γραφείο για την αναπλήρωση συναδέλφων που απουσιάζουν
~ Κάθε εκπαιδευτικός ειδικότητας που μετακινείται σε πάνω από 2 σχολεία να έχει μειωμένο ωράριο 18 ωρών την εβδομάδα.

Δε συμβιβαζόμαστε με καταστρατηγήσεις του ωραρίου

Επειδή τα παραπάνω είναι κεκτημένα δικαιώματα μας, και η υποχώρηση από αυτά δεν μας επιτρέπει να κερδίσουμε όσα διεκδικούμε. Επειδή κάθε χρόνο βιώνουμε μια συστηματική προσπάθεια επέκτασης του διδακτικού μας ωραρίου έτσι ώστε να «τεντωθεί» έως στο εργασιακό που εντατικοποιεί τη ζωή μας :
Δε συμβιβαζόμαστε με παραβίασεις ωραρίου «για να δουλέψει το σχολείο». Δε παίρνουμε υπερωρίες για να βρει δουλειά και ο αδιόριστος συνάδελφος, για να καταργηθεί η ωρομισθία και για να είναι αποτελεσματικό το έργο μας.
Καταγγέλουμε στο ΔΣ του Συλλόγου κάθε προσπάθεια επιβολής άτυπης ή υποχρεωτικής υπερωρίας. Ζητάμε γραπτή διαταγή για κάθε υπερωρία που θέλουν να μας αναθέσουν και αναφέρουμε το περιστατικό στο ΔΣ του Συλλόγου. Καταψηφίζουμε κάθε πρόταση στο σύλλογο διδασκόντων για ανάθεση υπερωριών παρά τη θέληση συναδέλφου.
Στους συλλόγους διδασκόντων διαμορφώνουμε προγράμματα που δεν αδικούν συναδέλφους ενώ σε περιπτώσεις κενών διαμορφώνουμε μεταβατικά προγράμματα. Διεκδικούμε εγγράφως από τη διοίκηση με αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων την άμεση κάλυψη τυχόν κενών που υπάρχουν στο σχολείο μας. Σε περιπτώσεις απουσίας συναδέλφου δεν «κρατάμε» την τάξη επειδή μας το ζήτησε π.χ ο διευθυντής και εμείς έχουμε κενό. Οι ώρες πρέπει να καλύπτονται βάσει των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων στην αρχή της χρονιάς. Καταγγέλλουμε γενικά κάθε αδικία και καταστρατήγηση του ωραρίου. Το κάνουμε αυτό γιατί οι μαθητές μας έχουν ανάγκη από ξεκούραστους και μη αγχωμένους-πιεσμένους εκπαιδευτικούς.

3) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Τι προβλέπεται:

Α) Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου.
Β) Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστο μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.


Γ) Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος. Από την αμεσοδημοκρατική λειτουργία των συλλόγων διδασκόντων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τόσο η παιδαγωγική μας ελευθερία, όσο και η κατανομή του χρόνου εργασίας μας και ο ελεύθερός μας χρόνος. Για το λόγο αυτό οι σύλλογοι διδασκόντων πρέπει να είναι τα κυρίαρχα όργανα που δημοκρατικά οργανώνουν και αποφασίζουν για όλα τα ζητήματα και τη λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας
Κατά συνέπεια:
Α) ΓΕΝΙΚΑ:
~ Στο επίκεντρο της λειτουργίας του Σχολείου πρέπει να είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων(Σ.Δ). Ο Σ.Δ αποτελείται από ΟΛΟΥΣ τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Συνεδριάζει και παίρνει αποφάσεις με την πλειοψηφία των μελών του. Οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία και δεσμεύουν και όσους μειοψηφούν. Καταγράφονται επίσημα σε Πρακτικό στο αντίστοιχο βιβλίο. Δεν υπογράφεις ποτέ πρακτικό για Συνεδρίαση που δεν έγινε ή δεν συμμετείχες. Σε περίπτωση που διαφωνείς με την απόφαση πρέπει να υπογράψεις και να εφαρμόσεις την απόφαση φροντίζοντας όμως η διαφωνία σου να είναι διατυπωμένη στο κείμενο του πρακτικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του διευθυντή. Στη Συνεδρίαση δεν υπάρχουν νέοι και παλιοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, ακούμε όλες τις απόψεις κι όλα τα επιχειρήματα. Φρόντισε με τη στάση σου ο Σ.Δ να συνεδριάζει σε πνεύμα συναδελφικότητας, αλληλεγγύης, συνεργασίας και δημοκρατίας.
~ Ο σύλλογος διδασκόντων έχει δικαίωμα να συζητά και να παίρνει αποφάσεις που σχολιάζουν και κρίνουν την εκπαιδευτική πολιτική.
~ Επειδή οι εγκύκλιοι και οι διαταγές της διοίκησης δεν είναι νόμοι ο σύλλογος διδασκόντων έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εφαρμογή μιας εγκυκλίου ή την υλοποίηση μιας διαταγής εάν την κρίνει ως παράνομη και αντισυνταγματική.
~ Τα καθήκοντα και τα δικαιώματά σου περιγράφονται σε επίσημα έγγραφα στα οποία έχεις δικαίωμα πρόσβασης. Οι νόμοι, τα διατάγματα, οι εγκύκλιοι, οι οδηγίες κλπ βρίσκονται στο ντοσιέ με τον τίτλο Εισερχόμενα. Να ενημερώνεσαι τακτικά και να διαβάζεις τα κείμενα προσεκτικά πριν υπογράψεις ότι έλαβες γνώση.
~ Ο σύλλογος διδασκόντων κατανέμει όλες τις εργασίες του σχολείου. Κάθε συνάδελφος έχει δικαίωμα να απαιτήσει δίκαιη κατανομή των εργασιών αυτών ασχέτως χρόνων υπηρεσίας γενικώς ή αρχαιότητας στο συγκεκριμένο σχολείο.
~Τα σχολεία μας είναι κακοσυντηρημένα, γεμάτα κακοτεχνίες και κινδύνους. Φρόντισε μόνος ή με άλλους συναδέλφους να ελέγξεις την ασφάλεια του προαυλίου και της αίθουσας. Αν διαπιστώσεις σοβαρούς κινδύνους μπορείς να συντάξεις αναφορά προς το διευθυντή(με κοινοποίηση προς τον προϊστάμενο και το Δήμο). Είναι ο μόνος τρόπος να προστατεύσεις τον εαυτό σου και τους συναδέλφους σου σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος κατά την εφημερία.
~ Η κακόφημη αποκέντρωση θέλει να μας γυρίσει δύο αιώνες πίσω όταν τα σχολεία ανήκαν στους δήμους και οι εκπαιδευτικοί δεινοπαθούσαν. Κάθε παρέμβαση των εκπροσώπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι κλπ) στο χώρο και τη λειτουργία του σχολείου είναι παράνομη και θα πρέπει να καταγγέλεται στο Σύλλογο μας.


Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
~ Υπεύθυνος για τη σύνταξη του προγράμματος και την κατανομή των τάξεων και των μαθημάτων είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων. Το πρόγραμμα πρέπει να συντάσσεται ισοκατανέμοντας τα κενά, όπου δε μπορεί να αποφευχθούν (υποχρεωτικά κενά στο πρόγραμμα δεν υπάρχουν) και τις ώρες για ενισχυτική διδασκαλία, όπου περισσεύουν.

~ Ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να διαμορφώνει μεταβατικά προγράμματα σε περιπτώσεις έλλειψης εκπαιδευτικών, να αποφασίζει για την κάλυψη απουσιών συναδέλφων με ενιαίο τρόπο και γενικά να αποφασίζει όσα προαναφέρθηκαν για το ωράριο.

~ Ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να ζητά από τους Σχολικούς Συμβούλους να εγκρίνουν το πρόγραμμα με την αποδοχή του αυτονόητου: ότι κάθε απασχόληση και επιτήρηση των μαθητών τους μέχρι την αποχώρηση από το σχολείο/νηπιαγωγείο ανάγεται στο διδακτικό ωράριο.

~ Ο σύλλογος διδασκόντων έχει το δικαίωμα όταν σε ένα τμήμα που προσεγγίζει τους 25 μαθητές υπάρχει μεγάλος αριθμός αλλοδαπών ή μαθητών με μητρική γλώσσα διαφορετική από την ελληνική, ή άλλοι παιδαγωγικοί λόγοι π.χ παιδιά με ειδικές ανάγκες, να προχωρήσει σε αποφάσεις για χωρισμό των τμημάτων σε δύο.

~ Ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να αρνηθεί με απόφασή του την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης και γενικά δε μπορεί να υποχρεωθεί στην εφαρμογή διάφορων προγραμμάτων. Σύλλογοι Διδασκόντων και συνάδελφοι έχουν την πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη της Δ.Ο.Ε και του Συλλόγου μας.

~Οι σύλλογοι διδασκόντων πρέπει να αντιδρούν και να αρνούνται τις πάσης φύσεως «προσφορές», «προγράμματα» και «χορηγίες» που διάφοροι γυρολόγοι, ιδιώτες και εταιρείες προσπαθούν να πλασάρουν στα σχολεία. Έξω κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα από το χώρο του σχολείου. Η γνώση δεν είναι εμπόρευμα. Τα παιδιά μας δεν είναι πελάτες. Τα σχολεία μας δεν είναι για πούλημα.

Γ) ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

~ Ο συνδικαλισμός είναι αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα τόσο του συλλόγου διδασκόντων σαν συνόλου, όσο και κάθε συναδέλφου χωριστά.
~ Ο σύλλογος διδασκόντων ή μέλη του (ή και οποιοσδήποτε άλλος) δεν μπορούν να εμποδίσουν εκπαιδευτικούς να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην απεργία. Καλούμε κάθε εκπαιδευτικό να καταγγείλει στο ΔΣ του Συλλόγου κάθε τυχόν προσπάθεια για να μην ασκηθεί το δικαίωμα της απεργίας. (Σημείωση: Η ημέρα απεργίας μετρά κανονικά σαν μέρα υπηρεσίας για τους αναπληρωτές παρά τις διασπειρόμενες κατά καιρούς φήμες για το αντίθετο).
~ Ο σύλλογος διδασκόντων έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για τυχόν συνδικαλιστικά ή άλλα πολιτικά κείμενα που φτάνουν στο σχολείο. Αυτό είναι απόρροια του προαναφερθέντος δικαιώματος στην ενημέρωση.
~Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών στον οποίο είσαι μέλος υπάρχει για να υπερασπίζεται τα εργασιακά και εκπαιδευτικά σου δικαιώματα. Ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζεις και διεκδίκησε θαρρετά τα δικαιώματά σου. Κάθε δικό σου πρόβλημα είναι πρόβλημα του Κλάδου και αντιμετωπίζεται μόνο συλλογικά και φανερά απ’ το Δ.Σ του Συλλόγου και την Ομοσπονδία, από κανέναν άλλο.


~Δυνάμωσε το Σύλλογο με την προσωπική σου, ενεργό συμμετοχή στις διαδικασίες (Γενικές Συνελεύσεις, επιτροπές αγώνα, εκδηλώσεις κλπ) και στις κινητοποιήσεις (απεργίες, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις κλπ). Κατάλαβε πως τα δικαιώματά σου δεν έχουν παραχωρηθεί απ’ την εργοδοσία αλλά έχουν κατακτηθεί με αγώνες και θυσίες. Μόνο με το συλλογικό ΑΓΩΝΑ μπορούμε να βελτιώσουμε τη θέση μας ως εργαζόμενοι και να φτιάξουμε ένα καλύτερο σχολείο και μια καλύτερη κοινωνία.
Επιπλέον διεκδικούμε
~ Κατάργηση όλων εκείνων των νόμων που περιορίζουν ή προσπαθούν να περιορίσουν τα δικαιώματα των συλλόγων διδασκόντων αναθέτοντάς τα σε ανώτερα επίπεδα στην διοικητική πυραμίδα .Τέτοιοι νόμοι είναι ο 2986 για την αξιολόγηση , το καθηκοντολόγιο, ο νέος ΔΥΚ κ.α. Καμιά έκθεση αυτοαξιολόγησης από τους συλλόγους διδασκόντων στο τέλος της χρονιάς.
~ Ο σύλλογος διδασκόντων να αποφασίζει ποιος είναι ο αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών στη σχολική πραγματικότητα για την κάλυψη του εκπαιδευτικού έργου και όχι αυτό να γίνεται με «λογιστικό» τρόπο όπως σήμερα.
4) ΑΔΕΙΕΣ
Τι προβλέπεται
1)ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
~ Κανονική άδεια από 10 έως 14 ημέρες το χρόνο ανάλογα την γεωγραφική περιοχή.
~ Ειδική άδεια έως 5 ημέρες σε περίπτωση γάμου ή έως 3 ημέρες σε περίπτωση θανάτου στενού συγγενή ή έως 22 ημέρες σε περίπτωση τέκνου που χρήζει μεταγγίσεων ή περιοδικής νοσηλείας.
~ Μακρά αναρρωτική άδεια έως τόσους μήνες όσα τα έτη υπηρεσίας του εκπαιδευτικού. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες έως 10 ημέρες το χρόνο ενώ για απουσία έως 2 ημερών αρκεί απλή δήλωση και αίτηση του εκπαιδευτικού.
~ Μητρότητας 2μήνες πριν τον τοκετό και 3 μήνες μετά (λοχείας). Σε περίπτωση επαπειλούμενης κύησης, χορηγείται αναρρωτική άδεια με πλήρεις αποδοχές, με βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία.
~ Ανατροφής εννέα μήνες οποιαδήποτε περίοδο μέχρι το παιδί να φτάσει τα 4 έτη Την άδεια μπορεί να την πάρει η μητέρα και ο πατέρας υπό κάποιες προϋποθέσεις.
~ Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για για συμμετοχή του σε προγράμματα μετεκπαίδευσης ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
~ Άδεια εξετάσεων έως 20 ημέρες το χρόνο, για συμμετοχή σε εξεταστικές περιόδους προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών
~ Αιμοδοτική άδεια 1 ημέρας για αιμοδοσία για συγγενή ασθενή του εκπαιδευτικού / 2 ημερών για αιμοδοσία με δική του πρωτοβουλία σε κέντρο αιμοδοσίας / 3 ημερών σε περίπτωση ανταπόκρισης σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς συμμετοχής σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία. Πάντα ή 1 ημέρα είναι η ημέρα αιμοδοσίας ενώ οι επιπλέον μπορούν να είναι εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.
~ Άνευ αποδοχών μέχρι 1 μήνα το χρόνο υπολογιζόμενος σαν χρόνος υπηρεσίας, Μέχρι 2 έτη σε μητέρες με παιδιά κάτω των 6 ετών χωρίς να υπολογίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας.

2) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ & ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
~ Κανονική άδεια (για τους αναπληρωτές) ίδια με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. ~ Αναρρωτική άδεια 15 ημέρες άδεια με αποδοχές. Ωστόσο και μετά την υπέρβαση 1 μηνός απουσίας λόγω ασθενείας , η εργασιακή σχέση εξακολουθεί να ισχύει. Εφόσον ασθενήσουν, οφείλουν να απευθυνθούν στο ΙΚΑ της περιοχής τους. Κατόπιν υποβάλλουν αίτηση και ιατρική γνωμάτευση από το Ι.Κ.Α. στο σχολείο τους.
~ Άδειες μητρότητας : 17 εβδομάδες (οι 8 πριν τον τοκετό και οι 9 μετά). Και εδώ χρειάζεται, για την κύηση, αίτηση της ενδιαφερόμενης και βεβαίωση γιατρού ΙΚΑ σχετικά με την πιθανή ημερομηνία τοκετού, αίτηση και ληξιαρχική πράξη γέννησης για την λοχεία.
κατά συνέπεια:
~ Οι διάφορες άδειες είναι δικαίωμα των εκπαιδευτικών και δεν μπορούν να περικοπούν εφόσον αιτιολογούνται.
~ Τυχόν απουσία μας λόγω άδειας από το σχολείο δεν προκαλεί πρόβλημα στο σχολείο και στους συναδέλφους εφόσον τηρούνται οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων για κάλυψη κενών με ενιαίο τρόπο.
~ Οι άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης που χορηγούνται με απόφαση του ΑΠΥΣΠΕ ή του ΥΣΜΕ στα μειονοτικά πρέπει να κατανέμονται δίκαια μεταξύ των αιτούντων. Αν θεωρούμε ότι αδικούμαστε από τις αποφάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων το καταγγέλλουμε στο ΔΣ του Συλλόγου.
επιπλέον διεκδικούμε :
~ Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι να έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα σε άδειες. Επιπλέον οι ωρομίσθιοι να αμείβονται κατά τις επίσημες αργίες κανονικά καθώς η απώλεια των ωρών τους δε γίνεται με δική τους υπαιτιότητα.
~ Η κανονική άδεια να είναι ενιαία 14 ημέρες το χρόνο για όλη την Ελλάδα.
~ Διπλασιασμός άμεσα των πιστώσεων για άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης με τελικό στόχο στο μέλλον όλοι οι εκπαιδευτικοί να μπορούν δύο φορές κατά τα χρόνια υπηρεσίας τους να πάρουν τέτοια άδεια για επιμορφωτικούς λόγους.
~ Η χορήγηση υπηρεσιακών αδειών εκπαίδευσης να γίνεται από τους κατά τόπους συλλόγους εκπαιδευτικών σε ανοιχτή συζήτηση και διαδικασία. Οι σύλλογοι εκπαιδευτικών γνωρίζουν καλύτερα από οποιοδήποτε υπηρεσιακό όργανο τις μορφωτικές ανάγκες των συναδέλφων τους.
~ Η άδεια ανατροφής στον ένα χρόνο και να καταργηθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες την παίρνει ο πατέρας (π.χ ότι η μητέρα πρέπει να είναι δημόσιος υπάλληλος)
~ Όλες οι άδειες αιμοδοσίας στις 2 ημέρες τουλάχιστον.
δε συμβιβαζόμαστε στις άδειες
Επειδή οι άδειες είναι κεκτημένα δικαιώματα που έρχονται να ικανοποιήσουν πραγματικές ανάγκες του κάθε εκπαιδευτικού και ο σύλλογος διδασκόντων πρέπει να έχει βρει ενιαίο τρόπο να αντιμετωπίζει τις απουσίες από άδειες (χωρίς καταστρατηγήσεις ωραρίων).
Επειδή οι επιπλέον σπουδές δεν είναι πολυτέλεια αλλά μορφωτική ανάγκη,
~ Δεν το «σκεφτόμαστε» να ζητήσουμε άδεια εάν την έχουμε ανάγκη και καταγγέλλουμε αμέσως στο ΔΣ του Συλλόγου τυχόν περικοπές του δικαιώματός μας αυτού (μάλλον σπάνιο). Καταγγέλλουμε αμέσως στο ΔΣ του Συλλόγου αδικίες στις χορηγήσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

5)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Τι προβλέπεται

1. Οι διοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες της περιοχής διορισμού με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου. Για το σκοπό αυτό οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού.
2. Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπ/κων. (Π.Δ. 50/1996 ΦΕΚ.45/8-3-1996 και Π.Δ. 100/1997 ΦΕΚ.94/22-5-1997 τ.Α΄). (Σημείωση όλα αυτά αναφέρονται και σε πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ ενώ αντίστοιχη είναι και η διαδικασία τοποθετήσεων αναπληρωτών) .
Κατά συνέπεια
~ Η επικοινωνία σου με τη Διοίκηση (σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζεις) για να έχει νόημα πρέπει να είναι γραπτή. Μην εμπιστεύεσαι τις «χαμηλόφωνες, ψιθυριστές φωνές» που «σκίζονται» για να σε «εξυπηρετήσουν» και τάζουν «λύση μόνο για σένα με προσωπικές ενέργειες». Στην καλύτερη περίπτωση σου πλασάρουν ως εξυπηρέτηση μια λύση που έτσι ή αλλιώς δικαιούσαι. Στη χειρότερη σε δουλεύουν.
~ Κάθε νεοδιοριζόμενος/η έχει δικαίωμα να του γνωστοποιηθούν όλα τα κενά της περιοχής διορισμού. Κάθε απόκρυψη κενών από πλευράς διοίκησης είναι απολύτως παράνομη.
~ Η τοποθέτηση είναι προσωρινή και δεν έχει καμία σχέση με την οργανική θέση αλλά θεωρείται σαν υπηρέτηση οργανικής θέσης και ο νεοδιόριστος/η θεμελιώνει δικαίωμα μετάθεσης.
~ Κάθε νεοδιοριζόμενος/η έχει δικαίωμα να μάθει όχι μόνο που τοποθετήθηκε αλλά και την σειρά κατάταξης των υπόλοιπων νεοδιοριζόμενων και τις τοποθετήσεις τους.
~ Κάθε νεοδιοριζόμενος/η έχει δικαίωμα να κάνει ένστασή στην απόφαση τοποθετήσεων εάν θεωρεί ότι αδικήθηκε ή ότι δεν του γνωστοποιήθηκαν όλα τα κενά.
Επιπλέον διεκδικούμε
~ Μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων με μοναδικό κριτήριο το χρόνο λήψη πτυχίου. Κατάργηση του ΑΣΕΠ.
~ Οργανικές θέσεις στα σχολεία όλες οι αναγκαίες για το εκπαιδευτικό έργο θέσεις με μη λογιστικό τρόπο. Αναλογία μαθητών 1/15 σε νηπιαγωγείο, Α & Β Δημοτικού, 1/20 στις υπόλοιπες τάξεις. Οι σύλλογοι διδασκόντων να αποφασίζουν πόσα είναι τα κενά στο σχολείο.

Δεν συμβιβαζόμαστε στις τοποθετήσεις
Επειδή η τοποθέτησή μας είναι δικαίωμά μας και δεν μας την χαρίζει κανένας, ούτε η διοίκηση αλλά ούτε και κανένας «παράγοντας»,
Επειδή κάθε κενό σε σχολείο σημαίνει δυσκολία στην λειτουργία του σχολείου και δεν υπάρχουν «σπουδαιότερα» και «ασήμαντα» κενά, αλλά κενά που μένουν κρυφά πιθανά για ρουσφετολογικούς λόγους,
Διεκδικούμε σταθερά τη δικαιοσύνη στις τοποθετήσεις. Διεκδικούμε να αναρτηθεί κατάσταση με όλους τους τοποθετηθέντες και τα μόριά τους δίπλα.

Καταγγέλλουμε κάθε παράνομη προσπάθεια απόκρυψης κενού από τις επιλογές τοποθετήσεων και ενημερώνουμε το ΔΣ του Συλλόγου για αυτό. Απομακρύνουμε οποιονδήποτε θέλει να μας «προσφέρει» μια καλή τοποθέτηση σαν εκδούλευση, και ενημερώνουμε το ΔΣ του Συλλόγου.
Κάνουμε αμέσως ένσταση εάν θεωρούμε ότι έχουμε αδικηθεί στις τοποθετήσεις, και ενημερώνουμε το ΔΣ του Συλλόγου.
Τα δικαιώματά μας έρχονται από πολύ μακριά!!
Χρέος μας προς τα παιδιά μας είναι να τα πάμε παραπέρα!!!
«Δε θα γνωρίσουμε ξεκούραση
δε θα γνωρίσουμε ύπνο.
Θα προλάβουμε την αυγή και την άνοιξη
και θα φτιάξουμε μέρες κι εποχές
στο μπόι των ονείρων μας»
(Πωλ Ελυάρ)

Τα δικαιώματά μας αυτά (και άλλα ακόμα) δε μας τα έχει χαρίσει κανένας. Έχουν κερδηθεί από το εκπαιδευτικό και εργατικό κίνημα με αγώνες, με απεργίες και κάποτε με θύματα. Η υπεράσπισή τους ανήκει σε εμάς όλους, τους μάχιμους εργαζόμενους της εκπαίδευσης και πρέπει να τα διευρύνουμε. Άλλωστε η επέκτασή τους δεν θα είναι «προνόμιο» όπως αρέσκονται να λένε οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ αλλά ανάκτηση ενός μέρους μόνο από τον πλούτο που εμείς και άλλοι εργαζόμενοι παράγουμε χωρίς να έχουμε τη νομή του. Παίρνοντας απαντοχή από τους αγώνες των εκπαιδευτικών και από τις αγωνίες μιας κοινωνίας η οποία σου παραδίδει τα παιδιά της να τ’ αναθρέψεις πνευματικά, να χτίσεις χαρακτήρες γερούς με πίστη στον άνθρωπο και ποιοτικές αξίες. Παραμέρισε και προσπέρασε τους ψιθυριστές κάθε λογής, οι οποίοι σου προτείνουν να κρατάς χαμηλά το κεφάλι και κλειστή την ψυχή σου. Που σου προτείνουν να ‘σαι μόνος και εχθρικός με το «εμείς», απόμακρος με τον ανθρώπινο πόνο κι αντίπαλος στους αγώνες που γίνονται ή επωάζονται. Μη φοβηθείς τα ρίσκο της γνώσης που είναι ασύνορη. Μάθε, ρώτα, άκου, αφουγκράσου, πολέμα, ενώσου, απόρριψε. Και υποστήριζε με πάθος και περίσσια τόλμη τις προτάσεις που είναι στέρεες σα βουνό, πλατιές σα θάλασσα κι ορμητικές σαν ποταμός.
Συναδέλφισσα/ε
Στο σχολείο όπως και στην κοινωνία οι Δάσκαλοι πρέπει να περπατάμε ΟΡΘΙΟΙ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ και με ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ. Διάλεξε το συλλογικό δρόμο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Γύρισε την πλάτη στο ατομικό βόλεμα, τον καναπέ και το ρουσφέτι. Η δύναμή μας είναι η συλλογική μας στάση και δράση !
Με τις σκέψεις αυτές σε καλωσορίζουμε και σου ευχόμαστε ΥΓΕΙΑ και…
Καλή αγωνιστική χρονιά !!

www.paremvasis.gr


ΕπιστροφήΕπιστροφή

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα