ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΟΕ


Ανακοινώσεις
Η στάση μας στη ΔΟΕ

αρχείο

 

Η στάση μας στην ΑΔΕΔΥ
Οικονομικά
Σύλλογοι
Αδιόριστοι
Εκπαιδευτικά

Διεθνή
Φωτογραφίες
Εντυπα των Κινήσεων
Σχήματα
Αλλες διευθύνσεις

 

 

ΑρχήΑρχή

 

Επικοινωνία:

Φόρμα επικοινωνίας

Φόρουμ συζήτησης

Τοποθέτηση του εκπροσώπου των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ στη συνδρίαση της 29η Οκτωβρίου στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Σκαρτσίλα  Σωτήρη

για τα Νηπιαγωγεία

Στην επιμονή της ΠΑΣΚ να επαναφέρει την πρόταση για νομική προσφυγή όσον αφορά την τροπολογία (άρθρο 32 του ν.3577) για τα νηπιαγωγεία που εκχωρούνται στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στους δήμους, πρέπει να ειπωθούν τα εξής :

Η πρόταση είναι προσχηματική και αποπροσανατολιστική.  Η ΠΑΣΚ καταθέτει μια πρόταση νομικής προσφυγής  ξεκομμένα και αποσπασματικά με στόχο να αποπροσανατολίσει τον κλάδο καλλιεργώντας αυταπάτες. Οι παλινωδίες και οι ανακρίβειες στις ανακοινώσεις της, προσπαθώντας να απαντήσει στην τελευταία δήλωση-ανακοίνωση των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ για το θέμα, αποδεικνύουν το γεγονός ότι κατέθεσε μια πρόταση χωρίς καν να έχουν ασχοληθεί σοβαρά μ’ αυτό που προτείνει! Στην πρώτη ανακοίνωσή της επικαλείται ως ενισχυτικό της πρότασής της την δικαστική αγωγή που είχε καταθέσει η ΔΟΕ και αναφέρει ότι αυτή έγινε το 1996 ενώ στη δεύτερη ανακοίνωσή τους το διορθώνουν στο σωστό δηλ. το 1995.

Αναφέρεται η ΠΑΣΚ στην απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. του 1997 ενώ δεν είναι αυτή  η τελεσίδικη απόφαση. ( Το Ε΄ Τμήμα παραπέμπει την εξέταση της Αγωγής στην Ολομέλεια του Σ.τ.Ε. που την εξετάζει το 1998 και την παραπέμπει πάλι στο Ε΄ Τμήμα του Σ.τ.Ε.) Σε τελεσίδικη απόφαση το Σ.τ.Ε καταλήγει  το 1999,  μετά τέσσερα (4) χρόνια δηλ. από την κατάθεση της αγωγής! Στην τελική απόφαση δεν αναφέρεται καθόλου η ΠΑΣΚ στις ανακοινώσεις της προφανώς γιατί δεν τη συμφέρει. Γιατί το σημαντικό είναι ότι η Αγωγή και η απόφαση δεν έχει να κάνει με την ίδρυση και λειτουργία νηπιαγωγείων από τη Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) αλλά με τις αρμοδιότητες της όσον αφορά τα Γραφεία Εκπαίδευσης και τα στελέχη εκπαίδευσης!!! ( ο τότε Νομάρχης Βοιωτίας Σταμούλης κατάργησε τα γραφεία εκπαίδευσης και προσπάθησε να πάρει τις αρμοδιότητες αυτές ως Νομάρχης). Με την τότε  δικαστική αγωγή η ΔΟΕ στοχεύει «να εξαιρεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις ρυθμίσεις των νόμων της Αποκέντρωσης 2218/94 κ΄ 2240/94». Επικαλούμενη η αγωγή τους νόμους 1304/1982 κ΄ 1566/85 αναφέρει ότι «από τις προπαρατεθείσες αυτές διατάξεις συνάγεται πως η διοίκηση της εκπαίδευσης, η στελέχωσή της και το προσωπικό γενικότερα της εκπαίδευσης, εκφεύγει απολύτως από τις ρυθμίσεις του νόμου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση»   και παρακάτω «γίνεται ανεπίτρεπτη παρέμβαση σε θέματα παιδείας και συγκεκριμένα καταργούνται (παράνομα) οι Δ/νσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και γίνεται χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση επέμβαση τόσο στο στελεχιακό δυναμικό της διοίκησης της Εκπαίδευσης όσο και στο λοιπό προσωπικό». 

Η πρώτη απόφαση του Σ.τ.Ε αυτή του ’97 αναφέρει συγκεκριμένα: «Αποβαίνει δε κατόπιν αυτού αλυσιτελής η έρευνα των λόγων ακυρώσεων, με τους οποίους προβάλλεται ότι κατά τον ίδιον νόμον 2218/1994 (άρθρ. 39 παρ. 1 εδ. 4) θα έπρεπε η λειτουργία της εκπαιδεύσεως και οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί να θεωρηθούν ότι δεν υπάγονται εις τας αρμοδιότητας των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, καθ’ όσον αι διατάξεις αυταί καθίστανται ανίσχυροι ως συνδεόμεναι αρρήκτως με το συνταγματικώς αποκρουστέον σύστημα του νόμου.» Η τότε «νίκη» και «δικαίωση» για τις οποίες επαίρεται  η ΠΑΣΚ είναι κενό γράμμα και δεν έχει να κάνει καθόλου με την αποτροπή της δυνατότητας που δίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση οι νόμοι 2218 και 2240 (νόμοι της Αποκέντρωσης)  να ιδρύσουν και λειτουργήσουν Νηπιαγωγεία.  Και η τελική απόφαση του 1999 αναφέρεται και αφορά την απόκλειση της μεταφοράς αρμοδιοτήτων της Παιδείας στην τοπική αυτοδιοίκηση! Το απόσπασμα της απόφασης που αναφέρει η ΠΑΣΚ στις ανακοινώσεις της ότι «υπό το ισχύον Σύνταγμα είναι ανεπίτρεπτη η δια νόμου ή με κανονιστική πράξη της διοικήσεως αναγνώριση υπέρ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως αρμοδιοτήτων σχετιζομένων με την διοίκηση και λειτουργία της δημοσίας εκπαιδεύσεως, η οποία, κατά τα ήδη κριθέντα, ουδέποτε δύναται να θεωρηθεί ως «τοπική υπόθεση»  και πάλι αφορά τη διοίκηση και τα στελέχη. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του τότε πρόεδρου της ΔΟΕ Χρ.Χρήστου που μετά την απόφαση του Σ.τ.Ε. μιλάει για «ιστορική» απόφαση αλλά για ποιο πράγμα; Φυσικά για την τύχη των στελεχών εκπαίδευσης! Η απόφαση αυτή «βάζει φραγμό στις όποιες ενδεχόμενες αυθαιρεσίες των τοπικών αρχών εις βάρος στελεχών εκπαίδευσης» δήλωνε χαρακτηριστικά!

Εγώ ο ίδιος σε ερώτηση που έκανα στο νομικό σύμβουλο της ΔΟΕ που είχε καταθέσει την τότε αγωγή, σε τι ακριβώς συνίσταται η απόφαση του Σ.τ.Ε. μου απάντησε ότι έχει να κάνει σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς και την υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη!

Στο δια ταύτα, το άρθρο 41 παρ. δ του νόμου 2218 για την αποκέντρωση αναφέρει συγκεκριμένα, εκτός όλων των άλλων, ως αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. την ίδρυση νηπιαγωγείων: : «Η ίδρυση και η λειτουργία παιδικών, βρεφικών, βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων, κέντρων ψυχαγωγίας…» η δε  Ολομέλεια του ΣτΕ με απόφασή της το 1198 είχε καταλήξει ότι ο επίμαχος νόμος 2218/94 για την Αποκέντρωση «δεν έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα του Συντάγματος 101 και 102.»

Κι εδώ τίθενται τα εξής σημαντικά ερωτήματα :

1.      Γιατί η ΔΟΕ το 1995 με την προσφυγή που κατέθεσε δε συμπεριέλαβε και προσβολή – αν όχι  όλου του νόμου 2218 – τουλάχιστον του συγκεκριμένου άρθρου 41; Προφανώς όχι μόνο γιατί συμφωνεί με το νόμο αυτόν του ΠΑΣΟΚ, αλλά και γιατί ξέρει ότι ήδη έχει κριθεί Συνταγματικός!

2.      Πώς καταθέτει πρόταση για προσφυγή για αντισυνταγματικότητα της τροπολογίας χωρίς να έχει εξεταστεί η τυχόν έκβαση της; Και πάλι εγώ ο ίδιος όταν τον ρώτησα το νομικό σύμβουλο αν η ΔΟΕ σήμερα έχει απευθυνθεί σ’ αυτόν για να διερευνήσει τη δυνατότητα προσφυγής για αντισυνταγματικότητα της τροπολογίας για τα νηπιαγωγεία μου απάντησε αρνητικά. 

Τι θα σημαίνει σε περίπτωση που η τροπολογία κριθεί στο δικαστήριο συνταγματική; Δεν θα είναι αρνητική εξέλιξη μια τέτοια περίπτωση που θα ισχυροποιεί το σχεδιασμό  της Κυβέρνησης στην Αποκέντρωση;

3.     Η προσφυγή σαφώς και έχει να κάνει με την αντισυνταγματικότητα όσον αφορά μόνο τους Δήμους. Οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί και οι ιδιώτες δεν περιλαμβάνονται γιατί το Σύνταγμα προβλέπει ότι « Νόμος ορίζει τας προϋποθέσεις και τους όρους χορηγήσεως αδείας προς ίδρυσιν και λειτουργίαν εκπαιδευτηρίων μη ανηκόντων εις το κράτος,»   Μόνον «η σύστασης ανωτάτων σχολών απαγορεύεται». Τα παραπάνω ορίζονται από το γνωστό άρθρο 16.  Η ιδιωτικοποίηση των νηπιαγωγείων δεν προσβάλλεται ούτως ή άλλως δικαστικά αλλιώς δεν θα είχαμε ως τώρα ιδιωτική εκπαίδευση!

4.     Θα περιμένουμε μέχρι να εξεταστεί η όποια προσφυγή από το ΣτΕ; (τέσσερα χρόνια πήρε για να εξεταστεί αυτή του ’95) Σε περίπτωση που η τροπολογία κριθεί αντισυνταγματική οι δήμοι θα λειτουργούν κανονικά τα Νηπιαγωγεία.  Για να υπάρξει δικαίωμα νομικής προσφυγής πρέπει να υπάρχει διοικητική πράξη από κάποιο δήμο για λειτουργία νηπιαγωγείου – να έχει γίνει δηλαδή αυτό που θέλεις να προσβάλλεις- ειδάλλως δεν γίνεται προσφυγή. Γι αυτό η ΠΑΣΚ πήρε απόφαση με τη ΔΑΚΕ να ζητήσει η ΔΟΕ από τα νηπιαγωγεία να ψάξουν να βρουν ποιος Δήμος έχει υλοποιήσει την τροπολογία και λειτουργεί νηπιαγωγείο.

5.     Καμιά φορά ως τώρα δεν έχουν λυθεί εκπαιδευτικά – εργασιακά ζητήματα (και όχι μόνο) στα δικαστήρια, παρά μόνο στο πεδίο των κοινωνικών και εκπαιδευτικών διεκδικήσεων και αγώνων!

Γι αυτό ως ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ πιστεύουμε ότι το ζήτημα της εκχώρησης των νηπιαγωγείων στους ιδιώτες και στους δήμους αποτελεί την αιχμή του δόρατος και ανοίγει την κερκόπορτα για την Αποκέντρωση για όλη την Πρωτοβάθμια – είτε υλοποιώντας τους αντίστοιχος νόμους 2218 κ΄ 2240, είτε με την τροπολογία (άρθρο 32 του ν.3577),  αποτελεί στρατηγικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης, είναι αμιγώς πολιτικό ζήτημα και από την πλευρά του εκπαιδευτικού κινήματος ο μόνο δρόμος είναι η ανάπτυξη αντίστασης και αγώνα για την αποτροπή αυτών των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση νεοφιλελεύθερων και σοσιαλδημοκρατικών. 

Η πρόταση που καταθέτουμε παρακάτω σ’ αυτή την αντίληψη κινείται και εντάσσεται στο διεκδικητικό (βάθεμα του πλαισίου, ασφαλιστικό, αποκέντρωση, υποχρηματοδότηση, κατάργηση ευέλικτης ζώνης κλπ.) και αγωνιστικό πλαίσιο (πανεκπαιδευτικό-πανεργατικό μέτωπο ενάντια στην αντιαασφαλιστική καταιγίδα, την αντιεκπαιδευτική μεταρρύθμιση και την αντιλαϊκή φορομπηχτική οικονομική  πολιτική της  άγριας λιτότητας, με προετοιμασία απεργίας διαρκείας με τη μορφή των 5νθήμερων επαναλαμβανόμενων) που ήδη έχουμε καταθέσει από το συνέδριο ακόμα και σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ της ΔΟΕ.

Το ζήτημα των νηπιαγωγείων και η καταστρατήγηση του ωραρίου των νηπιαγωγών αποτελεί  ζήτημα όλου του κλάδου και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί γιατί ανοίγει το δρόμο για την Αποκέντρωση σε όλη την εκπαίδευση και την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων για όλους τους εκπαιδευτικούς!

Συγκεκριμένα για τα νηπιαγωγεία διεκδικούμε :

·                    Μείωση του ωραρίου εργασίας στα πλαίσια της Β’ βάθμιας και άμεσα εξίσωση του ωραρίου των νηπιαγωγών με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της Α’ βάθμιας με βάση τα χρόνια υπηρεσίας. Όχι στην επέκταση του ωραρίου των νηπιαγωγείων.

 

·                    Να καταργηθούν οι ν. 2218 – 2240 για τη λεγόμενη αποκέντρωση. Κατάργηση τώρα της αντιδραστικής τροπολογίας για τα νηπιαγωγεία και ανάκληση της εγκυκλίου της 20 Ιουλίου που  αυξάνει το ωράριο των νηπιαγωγών.  Αντίσταση σε κάθε σχέδιο που προωθεί την ιδιωτικοποίηση – αποκέντρωση, την υπαγωγή στην τοπική αυτοδιοίκηση των σχολείων.

·                    2χρονο υποχρεωτικό Δημόσιο Νηπιαγωγείο, Ενιαίο 12χρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο για όλους.

·                    Άμεσοι και μαζικοί διορισμοί νηπιαγωγών, για να καλυφθούν οι ανάγκες της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής με βάση το χρόνο λήψης πτυχίου.

·                    Μείωση των μαθητών σε 1/15 για το νηπιαγωγείο και 1/20 για το δημοτικό

·                    Ούτε ένα προνήπιο, ούτε ένα νήπιο να μη μείνει εκτός δημόσιου νηπιαγωγείου! Να μην αφαιρεθεί από κανέναν το δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια εκπαίδευση.

·                    Να καλυφθούν όλες οι εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των παιδιών (4-6) για: εκπαίδευση, ασφάλεια, κατάλληλα και επαρκή κτίρια, εξοπλισμό, εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικό προσωπικό, πρώιμη παρέμβαση για παιδιά με ειδικές ή μαθησιακές δυσκολίες και για αλλόγλωσσα κα αλλόθρησκα παιδιά.. Άμεσα χρηματοδότηση των νέων τμημάτων ολοημέρων με το ποσό που δίνεται στα νεοϊδρυθέντα ολοήμερα νηπιαγωγεία.

·                    Να ιδρυθούν νέα νηπιαγωγεία για την επόμενη χρονιά και να γίνουν οι απαραίτητοι διορισμοί νηπιαγωγών, να υπάρξει αύξηση των οργανικών θέσεων.

·                    Να καταργηθεί ο  Νόμος που αφορά στη «Δημιουργία φορέα διαχείρισης ολοκληρωμένων προγραμμάτων δια βίου μάθησης», που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 24.5.2007, ο οποίος εκχωρεί κομμάτια του δημόσιου νηπιαγωγείου σε Δήμους και ιδιώτες.

Προτείνουμε :

·                    Επιτροπές αγώνα σε όλους τους συλλόγους

·                    Ν α αποτελέσει ιδιαίτερο ζήτημα στις Γ.Σ. του Νοέμβρη

·                    Συγκέντρωση από τη ΔΟΕ όλων των περιπτώσεων που έχουν ιδρυθεί πρωινά τμήματα ολοημέρου (7-8). Κάλυψη από το απεργιακό ταμείο της ΔΟΕ των στάσεων εργασίας των συναδέλφων.

·                    Γράμμα προς τους γονείς που θα προβάλουμε το ζήτημα. Πρόταση γράμματος έχει  κατατεθεί ήδη από τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ στο ΔΣ τον Σεπτέμβρη.

·                    Μάζεμα του αριθμού των προνηπίων και νηπίων που δεν έγιναν δεκτά από το δημόσιο νηπιαγωγείο

·                    Έλεγχος από τη ΔΟΕ για το ποιοι δήμοι έχουν ανοίξει τμήματα νηπιαγωγείου

·                    Ενημέρωση από τη ΔΟΕ στις  Νηπιαγωγούς  να υποβάλλουν αιτήματα προς το ΥΠΕΠΘ μέχρι τις 23/11 (όπως γίνεται κάθε χρόνο) για δημιουργία νέων νηπιαγωγείων – νέων τμημάτων - παραρτημάτων

·                    Έλεγχος – γνωμάτευση από νομικούς (όχι μόνο από το νομικό σύμβουλο της ΔΟΕ)  για τη δυνατότητα αποτροπής της λειτουργίας νηπιαγωγείων στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στους δήμους με  δικαστική προσφυγή για αντισυνταγματικότητα της τροπολογίας.  

·                    Κάλεσμα των συλλόγων γονέων, των ενώσεων και της ΑΣΓΜΕ σε κοινή συνάντηση με στόχο την οργάνωση συλλαλητηρίου για το θέμα την αποκέντρωση και ιδιωτικοποίηση, με τα ζητήματα που διεκδικούμε προβάλλοντας ιδιαίτερα το θέμα της εκδίωξης των προνηπίων και των όποιων νηπίων από το δημόσιο νηπιαγωγείο. Μαζική παράσταση στον ΟΣΚ για τη διεκδίκηση και ικανοποίηση μέσα στο σχολικό έτος 2007-8, συνολικά για όλη την Ελλάδα των κονδυλίων και των χώρων που θεωρούμε απαραίτητων για την κάλυψη της προσχολικής αγωγής νηπίων και προνηπίων.

·                   Δευτέρα 12 Νοέμβρη 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση με κεντρικά ζητήματα τα μεγάλα εκπαιδευτικά θέματα με προεξέχοντα την ιδιωτικοποίηση-αποκέντρωση, νηπιαγωγεία-ωράριο νηπιαγωγών, υποχρηματοδότηση της εκπαίδευση (ελλείψεις σε προσωπικό-υποχρεωτικές υπερωρίες-κτιριακά), ΣΔΙΤ-νέα συγκεντροποίηση με το σχεδιασμό και τις αλλαγές που προωθούνται στη νέα περιφερειακή διοικητική οργάνωση του κράτους μέσω του Καποδίστρια 2.

 Η 24ωρη απεργία εντάσσεται στο γενικότερο αγωνιστικό πλαίσιο όπως έχει προταθεί και αποτελεί πρώτο απεργιακό βήμα για τη φετινή χρονιά με αιχμή το ζήτημα των νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών.


ΕπιστροφήΕπιστροφή

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα