ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΝΕΑ


Ανακοινώσεις
Η στάση μας στη ΔΟΕ

Η στάση μας στην ΑΔΕΔΥ
Οικονομικά
Σύλλογοι
Αδιόριστοι
Εκπαιδευτικά

Διεθνή
Φωτογραφίες
Εντυπα των Κινήσεων
Σχήματα
Αλλες διευθύνσεις

 

 

ΑρχήΑρχή

 

Επικοινωνία:

Φόρμα επικοινωνίας

Φόρουμ συζήτησης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΤΟΥ ….. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ………………..

 

Σήμερα Τετάρτη 29/11/2006 συνεδρίασε ο Σύλλογος διδασκόντων του …… Δ. Σχ. …………….., στις 6.30  το απόγευμα με παρόντα όλα του τα μέλη και με θέμα το ζήτημα της ύλης της φετινής σχολικής χρονιάς. Η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί συνέχεια της συζήτησης που έγινε στο Σύλλογο Διδασκόντων από τις 7/11/2006 για το ίδιο θέμα. Πραγματοποιήθηκε μια πλούσια και δημιουργική συζήτηση στην οποία το καινούργιο στοιχείο ήταν το έγγραφο που απεστάλη στο σχολείο Φ12/1155/125379/Γ1 της 23ης /11/2006 με την υπογραφή του Ειδικού Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ, βάσει του οποίου καλούνται οι σύλλογοι διδασκόντων να εκφράσουν τη γνώμη τους και την εισήγησή τους για το ζήτημα της ύλης της φετινής χρονιάς.

Α. Ο σύλλογος διδασκόντων ξεκινά από ορισμένες γενικές διαπιστώσεις και παρατηρήσεις για τη φετινή χρονιά, οι οποίες παίζουν βαρύνοντα ρόλο στην παραπέρα γνώμη του.

1. Ο Σύλλογος διδασκόντων παρατηρεί ότι στα νέα βιβλία υπάρχει μεγάλη έκταση της διδακτέας ύλης καθώς και σοβαρά ζητήματα δυσκολίας της σε σχέση με τους μαθητές μας, αν το σύνολο της ύλης τεθεί ως ολοκληρωτικά υποχρεωτικό. Είναι φανερό ότι για τους εκπαιδευτικούς το θέμα της ύλης τίθεται πάντα από τη σκοπιά της κατανόησής της από τους μαθητές μας και όχι από τη σκοπιά της εκτατικής της κάλυψης. Μια αντίληψη αποκλειστικά κάλυψης της ύλης, δημιουργεί σοβαρά παιδαγωγικά προβλήματα, γνωστικά κενά και εγχάραξη σε ένα σοβαρό κομμάτι των μαθητών μας της αποτυχίας τους να ακολουθήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα και τους γνωστικούς στόχους, αυτό που κοινώς ο λαός μας αποκαλεί πασάλειμμα. Με αυτή την έννοια οι εκπαιδευτικοί όλα τα χρόνια, έτσι και τώρα θα λειτουργήσουν με βάση το επίπεδο και τις δυνατότητες του τμήματός τους και όχι με βάση την υποχρεωτική κάλυψη του διδακτικού υλικού που τίθεται στα αναλυτικά προγράμματα. Άλλωστε και παλαιότερα το Υπουργείο (με το πορτοκαλί βιβλιαράκι) μείωσε την ύλη και έκανε αναπροσαρμογές της ώστε να είναι συμβατή με τις δυνατότητες των μαθητών. Επίσης όπως αναφέρεται στα βιβλία του δασκάλου της Ε’ & Στ’ τάξης (σελ12) «το διδακτικό υλικό αποτελεί δείγμα γραφής πάνω στο οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να τροποποιήσει, να αλλάξει ή να περικόψει στοιχεία του με βάση τις ανάγκες της τάξης του».

Μια σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη για την ύλη οφείλει να επικεντρώνεται στο ζήτημα της ποιότητας και όχι της ποσότητας, δηλαδή αν οι μαθητές μπορούν να εμβαθύνουν στο διαπραγματευόμενο θέμα, αν η μάθηση γίνεται ερευνητικά και βιωματικά, αν η ύλη γίνεται βοηθός συγκρότησης της κριτικής σκέψης και όχι βραχνάς, αγώνας δρόμου ή υλικό αποσυγκρότησης και άγχους. Η ύλη του δημοτικού σχολείου δεν είναι ύλη εξετάσεων και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να μετατρέψουμε το δημοτικό σχολείο σε εξεταστικό κέντρο που θα κατατάσσει και θα επιλέγει τους μαθητές του. Οι εκπαιδευτικοί είναι οι αρμόδιοι επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τις αναπροσαρμογές που θα υπηρετούν τους γενικούς γνωστικούς στόχους, ώστε και ποιοτικά να καλύπτονται οι μαθητές και το γνωστικό τους υπόβαθρο να προωθείται. Ο Σύλλογος διδασκόντων στην πορεία της φετινής χρονιάς θα τεκμηριώσει περαιτέρω το ζήτημα της έκτασης και της δυσκολίας της ύλης και θα επισημάνει συγκεκριμένα στο τέλος της χρονιάς τα προβλήματα που παρουσιάζονται ώστε να προτείνει τη μείωση της ύλης και τις αναγκαίες αναπροσαρμογές της. Αυτό θα γίνει με τις συχνές παιδαγωγικές συνεδριάσεις του Συλλόγου διδασκόντων, με στενή συνεργασία με τους γονείς και με έρευνα δράσης με τους μαθητές μας ώστε να διερευνηθεί η συμβατότητα της ύλης με την ανάγκη για κατανόηση των γνωστικών στόχων από τους μαθητές, οι αδυναμίες του περιεχομένου των νέων βιβλίων και τα προβλήματα της διδακτικής μεθοδολογίας.

2. Ο Σύλλογος διδασκόντων παρατηρεί ότι για να μπορέσουν να διδαχθούν τα νέα βιβλία απαραίτητες προϋποθέσεις που θα το εξασφαλίζουν ώστε αυτό να γίνεται κυρίως στο σχολείο και να μην μετακυλίεται η μαθησιακή ευθύνη στο σπίτι είναι :

v       Ο μέγιστος αριθμός μαθητών να μην υπερβαίνει τους 15-18 μαθητές, ώστε να μπορούν να λειτουργούν ομάδες εργασίας με αξιοπρεπή τρόπο,

v       Να λειτουργεί σχολική βιβλιοθήκη ώστε οι ομάδες ή μεμονωμένα οι μαθητές να ανατρέχουν για έρευνες, για στοιχεία και για υλικό παρουσίασης των εργασιών τους. Χωρίς οργανωμένη και επαρκώς ενημερωμένη βιβλιοθήκη στο σχολείο, η μέθοδος των νέων βιβλίων θα μετατραπεί σε εφαλτήριο εγχάραξης της αποτυχίας και κοινωνικού αποκλεισμού των μαθητών.

v       Να υπάρχει κατά τάξη δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου, αλλιώς και πάλι πρόσβαση στη γνώση (όπως αυτή ορίζεται από τα νέα βιβλία) θα έχουν μόνο οι μαθητές των οποίων τα σπίτια διαθέτουν ανάλογες δυνατότητες.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι πλευρές των αιτημάτων του απεργιακού αγώνα της φετινής χρονιάς και παραμένουν ανεκπλήρωτα. Με αυτή την έννοια ο Σύλλογος διδασκόντων θεωρεί ότι είναι τιμή του που πήρε μέρος σε έναν μεγάλο απεργιακό αγώνα που έθεσε ζητήματα για την ποιότητα και τις υποδομές της εκπαίδευσης, για την ποιότητα και το είδος της γνώσης, για το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, για σταθερή και αξιοπρεπώς πληρωμένη εργασία για όλους. Θεωρεί ότι οι ώρες και οι μέρες αυτού του αγώνα δεν είναι χαμένες αλλά μεγάλο κέρδος για όλη την κοινωνία. Ο αγώνας μάς ενισχύει όλους ακόμη και στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική μας λειτουργία, αφού μας αποκαλύπτει κομμάτια επιμελώς κρυμμένων αληθειών, κάτι που αποτελεί και το ζητούμενο της γνώσης.

Και εδώ χρειάζεται να επισημάνουμε ότι το κονδύλι για τις λειτουργικές δαπάνες του Σχολείου μέχρι σήμερα δεν έχει διατεθεί.

Β. 1. Κατά δεύτερο λόγο απασχόλησε το Σύλλογο διδασκόντων η πρόταση του Υπουργείου για την αναπλήρωση ωρών της απεργίας. Σε αυτή τη βάση ο σύλλογος διδασκόντων έκρινε σκόπιμο να υποδείξει στους αρμόδιους ότι πρέπει να ξαναδούν το θέμα γιατί δεν έχουν υπολογίσει σωστά το ζήτημα. Σας παρουσιάζουμε τον παρακάτω πίνακα κατά τάξη και κατά μάθημα που αποδεικνύει ότι με βάση τους συγγραφείς των βιβλίων δεν τίθεται θέμα χρονικού προβλήματος της ύλης. Στον πίνακα που παρουσιάζουμε στην πρώτη στήλη κάθε τάξης εμφανίζονται οι ενότητες που απομένουν χρονικά ως το τέλος του έτους και στη δεύτερη στήλη οι ενότητες ύλης κάθε τάξης που απομένουν για την ολοκλήρωσή της με ποσοτικά χαρακτηριστικά. Υπολογίζουμε ως έναρξη του πίνακα την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου και ως λήξη του την 15η Ιουνίου όπως κάθε χρονιά. Στον παρατιθέμενο πίνακα έχουν αφαιρεθεί όλες οι αργίες ως το τέλος του έτους (Τρεις Ιεράρχες, Καθαρή Δευτέρα, 25η Μαρτίου, Πρωτομαγιά, Αγίου Πνεύματος, καθώς και 1 επίσκεψη κατά μήνα της κάθε τάξης) και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις ώρες του Αναλυτικού Προγράμματος κατά μάθημα. Όπως προκύπτει από τον πίνακα δεν τίθεται θέμα αδυναμίας στην κάλυψη της ύλης, με βάση τους σχεδιασμούς των ιδίων των συγγραφέων των βιβλίων. 

Γ. 1. Ο σύλλογος διδασκόντων γνωρίζει όμως πολύ καλά, από την επιστημονική του συγκρότηση και από την εμπειρία του, ότι οι γνωστικοί στόχοι δεν καλύπτονται από σχεδιασμούς επί χάρτου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η παιδαγωγική λειτουργία να υποπέσει σε λογιστική ωρών και αριθμών. Για το λόγο αυτό θεωρεί απαραίτητο να αξιοποιήσει τις ώρες από την Ευέλικτη ζώνη για την μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη εμπέδωση και εμβάθυνση της ύλης από τους μαθητές μας. Συγκεκριμένα οι ώρες που θα αξιοποιηθούν είναι 42 για Α’, Β’, Γ’, Δ’ και 21 για τις Ε’ και Στ’. Ο Σύλλογος διδασκόντων θεωρεί ότι η αξιοποίηση των ωρών της ευέλικτης ζώνης και οι εμβαθύνσεις στα κομβικά σημεία της ύλης, χωρίς την εντατικοποίηση των μαθητών, μπορούν να καλύψουν, με την ευθύνη του κάθε εκπαιδευτικού και των μαθητών του, όλα τα ποιοτικά ζητούμενα της ύλης.

Με βάση όλα αυτά τα δεδομένα ο Σύλλογος Διδασκόντων θα υλοποιήσει τον παραπάνω προγραμματισμό.

Στο παραπάνω σημείο σας υπενθυμίζουμε την περσινή απόφαση του Σ.Δ. για την ευέλικτη ζώνη, την οποία και σας επισυνάπτουμε.

Δ. 1. Ο σύλλογος διδασκόντων θέτει μια σειρά ερωτήματα και προβληματισμούς για το έγγραφο που εστάλη «Για την αναπλήρωση διδακτικών ημερών»

Για ποιο λόγο ο τελικός αποδέκτης του όποιου προγράμματος δεν είναι ο Σχολικός Σύμβουλος ;

Τι θα γίνει αν οι μισοί μαθητές μιας τάξης απουσιάζουν σε μαθήματα που γίνονται σε αργίες και γιορτές ; Ποιος θεωρεί παιδαγωγικά σωστό να πραγματοποιούνται μαθήματα με τους μισούς ή και λιγότερους μαθητές σε μια τάξη;

Ποια παιδαγωγική αξία έχει να κάνουν μάθημα κάποια παιδιά ενώ τα αδέλφια τους στο διπλανό δρόμο θα λένε τα Κάλαντα ή θα τσουγκρίζουν τα κόκκινα αυγά τους;

Ποια παιδαγωγική αξία έχει να κάνουν μάθημα κάποια παιδιά ενώ οι συμμαθητές τους θα ετοιμάζουν τα πράγματά τους για τις καλοκαιρινές διακοπές τους;

2. Ο σύλλογος διδασκόντων θεωρεί ότι όποια ζητήματα σχετίζονται με την κάλυψη ύλης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λύνονται με ομηρία και τιμωρία των μαθητών και των γονέων τους. Με αυτή την έννοια οποιαδήποτε πρόταση για χρήση ωρών από διακοπές και αργίες μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει μια αναχρονιστική παιδαγωγική αντίληψη διαχωρισμού. Μια αντίληψη που αντιπαρατάσσει τον απεργό δάσκαλο με το μαθητή και το γονέα του. Μια αναχρονιστική παιδαγωγική αντίληψη που τιμωρεί τόσο πιο πολύ, όσο πιο πολύ απείργησε ο δάσκαλος, λες και τα ζητήματα της απεργίας είναι έξω από το σχολείο και την κοινωνία ή αφορούσαν συντεχνιακά ζητήματα.

3. Το δημοτικό σχολείο πέρα από την ύλη και τους γνωστικούς στόχους παίζει ευρύτερο παιδαγωγικό ρόλο. Είναι φανερό ότι τώρα αποδεικνύεται πόσο χρόνο και κόπο καταβάλλουν κάθε χρονιά εκπαιδευτικοί και μαθητές για να πραγματοποιήσουν δράσεις που βρίσκονται στις γκρίζες ζώνες του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, όπως η θεατρική παιδεία, η διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, η δημιουργία εορταστικών προγραμμάτων, η συγκρότηση αθλητικών δραστηριοτήτων. Όλες αυτές τις δραστηριότητες θα μπορέσουμε να τις πραγματοποιήσουμε αν όλη η εκπαιδευτική κοινότητα παραμείνει ενωμένη και συμπαγής στον κοινό της σκοπό, χωρίς κανείς να μπορέσει να την διασπάσει και να την φέρει σε αντιπαράθεση

4. Ο Σύλλογος διδασκόντων θεωρεί έξω από κάθε ηθική και παιδαγωγική αξία το να προσπαθήσει να καλύψει χρήματα της απεργίας με ανταποδοτικότητα ως προς την κάλυψη κάποιων ωρών, υπερωριών και χρονικών προεκτάσεων του σχολείου.

Τα χρήματα της απεργίας βρίσκονται στα ταμεία της πολιτείας λόγω της αδιάλλακτης στάσης με την οποία αντιμετωπίστηκαν τα ζητήματα της παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν ή να δοθούν για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων (πράγμα που δεν έγινε) ή να αποδοθούν στους απεργούς χωρίς προαπαιτούμενα και ειδικές δηλώσεις μετανοίας. Αντί αυτού οι εκπαιδευτικοί παίρνουμε στα χέρια μας τα μηδενικά εκκαθαριστικά, αλλά έχουμε την ψυχή μας γεμάτη. Ως εκ τούτου το χρηματικό ποσό που η πολιτεία κρατά στα χέρια της είναι μέρος από τον κόπο μας αλλά όχι οι ψυχές μας.

Αυτές τις γεμάτες με ελπίδα και ηθική ευθύνη ψυχές μας θα τις δώσουμε όπως πάντα στους μαθητές μας.


ΕπιστροφήΕπιστροφή

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα