ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΝΕΑ


Ανακοινώσεις
Η στάση μας στη ΔΟΕ

Η στάση μας στην ΑΔΕΔΥ
Οικονομικά
Σύλλογοι
Αδιόριστοι
Εκπαιδευτικά

Διεθνή
Φωτογραφίες
Εντυπα των Κινήσεων
Σχήματα
Αλλες διευθύνσεις

Νέα

 

ΑρχήΑρχή

 

Επικοινωνία:

Φόρμα επικοινωνίας

Βιβλίο Επισκεπτών

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π. Ε.

ΚΑΙ Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ...ΦΟΒΕΡΑ ΘΕΛΕΙ...

Τις τελευταίες μέρες κάποιοι σχολικοί σύμβουλοι και διευθυντές έχουν αναλάβει εργολαβικά την επιβολή της ευέλικτης ζώνης (εμποδίζοντας αποφάσεις συλλόγων διδασκόντων ή παρεμβαίνοντας στη διαμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων), αποδεικνύοντας ότι κάποιοι είναι «βασιλικότεροι του Βασιλέως» και έχουν επιλέξει να είναι με το κράτος και όχι με τους εκπαιδευτικούς...

Παραθέτουμε ανακοίνωση Σχ. Συμβούλου (τα στοιχεία του βρίσκονται στη διάθεση της Ομοσπονδίας)...

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του Προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης Διαθεματικών και

Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» ΣΧΕΤ:1. Η αριθμ. Φ.12.1 / 545 / 85812 /Π / 31-8-05 2. Η αριθμ. Φ. 12.1 /648/ 104935 /Π / 5-10-05

Ύστερα από την υποβολή του πρακτικού 8 / 10-10-05 του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου σας σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης, σας ενημερώνουμε ότι οι λόγοι που επικαλείσθε δεν τεκμηριώνουν την απόφαση σας για αναστολή εφαρμογής του προγράμματος και καλείσθε για την άμεση υλοποίηση του με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων της Σχολικής Συμβούλου.

Για την εφαρμογή της Ε.Ζ. δεν απαιτούνται πρόσθετοι ,χώροι ή αίθουσες, ούτε και υλικοτεχνική υποδομή πέρα από αυτή που διαθέτει ένα σημερινό δημόσιο Δημοτικό Σχολείο. Η Ε.Ζ. δεν είναι ένα επιπλέον μάθημα. Δε στοχεύει στη μετάδοση γνώσεων , αλλά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την καλλιέργεια των δυνατοτήτων των μαθητών, την προώθηση της συνεργασίας και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης τους. Αποτελεί «ομπρέλα» των καινοτόμων δράσεων που διεξάγονται στο σχολείο και παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επιλέξει ελεύθερα με τους μαθητές του και να εφαρμόσει διαθεματικές δημιουργικές δραστηριότητες και σχέδια εργασίας. Ο χρόνος για την ανάπτυξη των διαθεματικών δημιουργικών δραστηριοτήτων είναι καθορισμένος για κάθε τάξη εβδομαδιαία μέσα από τον οποίο επιδιώκεται να αντισταθμιστεί η ανελαστικότητα, η μονομέρεια και ο πολυκερματισμός του παραδοσιακού σχολείου καθώς και να διαποτιστεί η πρακτική της καθημερινής διδακτικής πράξης με σύγχρονες ενεργητικές μεθόδους.

Απαιτούνται, βέβαια, για την εφαρμογή της Ε.Ζ. καλός προγραμματισμός του δασκάλου, υψηλό επίπεδο οργάνωσης της τάξης καθώς και σχεδιασμός των παιδαγωγικών - διδακτικών δραστηριοτήτων, ενεργοποίηση του δασκάλου και των μαθητών, ενημέρωση του δασκάλου για τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και αλλαγή του παραδοσιακού του ρόλου.

Μετά την έντονη αντίδραση της Ομοσπονδίας, ο παραπάνω Σύμβουλος έστειλε καινούργια ανακοίνωση...

ΘΕΜΑ; «Εφαρμογή του Προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης Διαθεματικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων»

Σε συνέχεια του με Αριθμ. Πρωτ: 85 / 12-10-05 έγγραφό μας σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης και σε αναμονή περαιτέρω οδηγιών για το αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε ότι είναι δυνατή η εφαρμογή του προηγούμενου Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος Μαθημάτων σύμφωνα με τη Φ \11 / 648 /104935 / Π / 5-10-05 εγκ. του ΥΠΕΠΘ.


ΕπιστροφήΕπιστροφή

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα