Σύλλογος Εκπ/κών Α/θμιας
Εκπ/σης Λέσβου.

Αρ. Πρωτ.:
Μυτιλήνη 23-10-2003

 

Η εγκύκλιος με θέμα: “Λειτουργία ολοήμερου νηπιαγωγείου ” (107407/Γ1 2-10-2003) αποδεικνύει την αδιαφορία του ΥΠΕΠΘ απέναντι στην προσχολική αγωγή και έρχεται να υποβαθμίσει επί της ουσίας την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης που παρέχεται στο νηπιαγωγείο μεταθέτοντας και πάλι την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του στους ώμους του μαχόμενου εκπαιδευτικού.

Το ΥΠΕΠΘ προκειμένου να μειώσει φαινομενικά τα μεγάλα κενά που παρουσιάστηκαν ειδικότερα φέτος με τη έλλειψη αναγκαίων προσλήψεων νηπιαγωγών, προέβη σε έναν παρ-ερμηνευτικό νομικίστικο ελιγμό αυξάνοντας τον αριθμό των παιδιών στα ολοήμερα τμήματα σε τριάντα επικαλούμενο το άρθρο 3 του Ν.1566/85. Παρατηρούμε πως το ΥΠΕΠΘ αντιφάσκει με την ίδια του την πολιτική αίροντας την ισχύ της εγκυκλίου Φ32/581/Γ1/628 η οποία βαφτίζοντας το ολοήμερο νηπιαγωγείο «καινοτομία» προβλέπει ανώτατο όριο φοιτούντων νηπίων τα είκοσι.

Μπροστά στο αδιέξοδο της πολιτικής του, το ΥΠΕΠΘ ξεχνά τους μεγαλεπίβολους στόχους του περί «παιδαγωγικών καινοτομιών», και στις υπάρχουσες ελλιπέστατες υποδομές υποβαθμίζει με απόλυτο και τελεσίδικο τρόπο το νηπιαγωγείο, αποστερώντας τον θεσμό από οποιοδήποτε παιδαγωγικό χαρακτήρα μετατρέποντάς το, σε νηπιαγωγείο της ανάγκης και των αδιεξόδων. Κανένας σοβαρός επιστημονικός λόγος δεν μπορεί ασφαλώς να αρθρωθεί για οποιαδήποτε απόπειρα εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήματα τριάντα νηπίων. Ούτε βεβαίως μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά για όρους στοιχειώδους ασφάλειας των νηπίων που φοιτούν σε αυτά τα τμήματα.

Με αυτή του την απόφαση το ΥΠΕΠΘ υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο «καινοτομία» του ολοήμερου νηπιαγωγείου από παιδοφυλακτήριο σε παιδαποθήκη εντείνοντας τον ιδρυματικό χαρακτήρα του.

Απαιτούμε να ισχύσει και πάλι η εγκύκλιος Φ32/581/Γ1/628 και σαν άμεσο μελλοντικό βήμα να κατοχυρωθεί μέγιστος αριθμός κατά τμήμα τα δεκαπέντε παιδιά και για το κλασικό και για το ολοήμερο.

Θεωρούμε ότι η προσχολική αγωγή με τον προαιρετικό της χαρακτήρα δείχνει τις αληθινές προθέσεις της κυβερνητικής πολιτικής για την εκπαίδευση του νηπιακού δυναμικού και κάθε μεγαλόσχημος κυβερνητικός αντίλογος αποδεικνύεται λόγος άνευ περιεχομένου στη συνείδηση της κοινωνίας.

ΕπιστροφήΕπιστροφή ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα