ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
(ΠΕΑΕ)

τηλ. επικοινωνίας: 6972476298, 6974439203

FAX: 210-3247135 (υπόψη ΠΕΑΕ), e-mail: peaesymboulio@yahoo.com

 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας, Υφυπουργό Παιδείας, Γραμματέα ΥΠΕΠΘ
ΚΟΙΝ: Δ.Σ. ΟΛΜΕ, Δ.Σ. ΔΟΕ

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

 

 1. Όπως γνωρίζετε το σωματείο μας, το παλαιότερο από όλα τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στο χώρο των αδιορίστων εκπαιδευτικών, επιμένει σε μια συνολική αρνητική τοποθέτηση απέναντι στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ως τρόπο διορισμού εκπαιδευτικών, στο βαθμό που κρίνουμε ότι πρόκειται για ένα θεσμό που προσπαθεί να νομιμοποιήσει την αδιοριστία μεταφράζοντάς την σε «αποτυχία» των εκπαιδευτικών. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το βασικό κριτήριο για διορισμό πρέπει να παραμείνει το πτυχίο και ο χρόνος απόκτησής του. Σε ό,τι μας αφορά οφείλουμε να κάνουμε σαφές ότι θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την συγκρότηση ενός πανεκπαιδευτικού μετώπου που θα παλέψει για την συνολική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τους διορισμούς.

 2. Αυτή όμως η τοποθέτησή μας δεν μας στερεί σε κανένα βαθμό το δικαίωμα να τοποθετηθούμε απέναντι στους όρους διεξαγωγής του τελευταίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Και ο λόγος είναι πολύ απλός: σε αυτό το διαγωνισμό συμμετείχαν χιλιάδες εκπαιδευτικοί, αρκετοί από τους οποίους είναι μέλη του σωματείου μας όπως και άλλων συλλόγων και ενώσεων αδιορίστων εκπαιδευτικών. Πιστεύουμε έτσι ότι είναι υποχρέωσή μας να προχωρήσουμε σε μια σειρά από συγκεκριμένες καταγγελίες για προβλήματα και παρατυπίες στη διεξαγωγή του διαγωνισμού και να απαιτήσουμε την λήψη εκείνων των μέτρων που θα εξασφαλίσουν την αποφυγή κάθε αδικίας σε βάρος των συναδέλφων.

 3. Άλλωστε ήδη έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τόσο από την Ένωσή μας όσο και από άλλους συλλόγους όπως και μεμονωμένους συναδέλφους (επώνυμα) πολλές και τεκμηριωμένες καταγγελίες (οι οποίες πλήθυναν μετά την δημοσιοποίηση από το ΑΣΕΠ των ενδεικτικών απαντήσεων), ορισμένες από τις οποίες τις αποστέλλουμε συνημμένα.

 4. Στη βάση αυτών των καταγγελιών, αλλά και όσων άλλων δοθούν στη δημοσιότητα, θεωρούμε αναγκαίο αν προχωρήσετε στα ακόλουθα μέτρα:
  Να καταργηθεί η εξαιρετικά άδικη κατά τη γνώμη μας αρνητική βαθμολόγηση των λανθασμένων απαντήσεων
  Οι απαντήσεις σε όλα τα θέματα που αποδεδειγμένα δεν ανήκαν στην ορισθείσα ύλη να μην συμπεριληφθούν στον τελικό υπολογισμό της βαθμολογίας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε την υποσημείωση της προκήρυξης ότι η ύλη είναι ενδεικτική. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι στην ουσία δεν υφίσταται εξεταστέα ύλη και ο κάθε υποψήφιος εξετάζεται στο σύνολο του γνωστικού του αντικειμένου.
  Στα περισσότερα θέματα παιδαγωγικής (τα οποία αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορούν να έχουν πάντα μόνο μία σωστή απάντηση ακριβώς λόγω του σύνθετου χαρακτήρα της παιδαγωγικής διαδικασίας) να θεωρηθούν σωστές και άλλες απαντήσεις που ευσταθούν. Ορισμένες μάλιστα από τις απαντήσεις που έχουν δοθεί ως σωστές από τον ΑΣΕΠ είναι ολοφάνερα λάθος.
  Θεωρούμε επίσης, πως θα έπρεπε να ζητηθεί γνωμοδότηση και του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου, για να διασφαλιστεί τουλάχιστον η στοιχειώδης εγκυρότητα και διαφάνεια.
  Σε όλα τα θέματα για τα οποία δόθηκαν κατά την εξέταση διευκρινήσεις οι οποίες είτε δεν έφτασαν έγκαιρα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα, είτε έφτασαν καθυστερημένα, είτε δόθηκαν με τρόπο αντιφατικό τα θέματα αυτά να μην συνυπολογιστούν στην τελική βαθμολογία.
  Σε όλα τα θέματα στα οποία αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα οι απαντήσεις που δόθηκαν από το ΑΣΕΠ δεν ισχύουν να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις.
  Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να σπάσει ένα ιδιότυπο πέπλο μυστικότητας που καλύπτει τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και να υπάρξει πλήρης δημοσιότητα ως προς το ποιος επέλεξε θέματα, ποιος διορθώνει, και με ποια κριτήρια επελέγησαν

 5. Είναι προφανές ότι οφείλετε να προχωρήσετε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες έστω και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, μια που αντιλαμβάνεστε ότι σε διαφορετική περίπτωση το μόνο που μένει στους συναδέλφους είναι μια ομοβροντία ενστάσεων και δικαστικών προσφυγών

 6. Το επιχείρημα της αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ ως ανεξάρτητης αρχής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού δεν απαλλάσσει ούτε το ΥΠΕΠΘ ούτε την κυβέρνηση από την ευθύνη που έχουν απέναντι στους εκπαιδευτικούς για την τήρηση κανόνων δικαιοσύνης, διαφάνειας και ισονομίας

 7. Γι’ αυτό το λόγο περιμένουμε να προχωρήσετε αμέσως σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες. Διαφορετικά θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που διαθέτουμε για να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα των μελών μας και των αδιόριστων εκπαιδευτικών γενικότερα.

Αθήνα, 24-04-2003

ΕπιστροφήΕπιστροφή ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα