ΥΠΟΜΝΗΜΑ ενσωματωμένο στην πρόταση των Κινήσεων –Παρεμβάσεων- Συσπειρώσεων για το πρόγραμμα δράσης:

Σχέδιο απόφασης προς τους συλλόγους Π.Ε. και το Δ.Σ. της ΔΟΕ

Για την υπεράσπιση των εργασιακών μας σχέσεων

 

Σε σχέση με την διαμορφούμενη πίεση για την αποδοχή και εφαρμογή απαράδεκτων ρυθμίσεων που αφορούν στο ωράριό μας, δηλώνουμε τα εξής:

  • Yπεύθυνος για τη σύνταξη του προγράμματος είναι ο σύλλογος διδασκόντων.

  • Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες. Με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός αποχωρεί, εκτός αν του έχει ανατεθεί από το σύλλογο διδασκόντων (και με συγκεκριμένη πράξη του) άλλο έργο για την ημέρα εκείνη.

  • Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά να απασχολεί τμήματα πέραν του διδακτικού ωραρίου του. Κάθε απασχόληση τμήματος ανάγεται στο διδακτικό ωράριο. Οι συνάδελφοι να μην εφαρμόζουν προφορικές εντολές για κάλυψη διδακτικών ωρών πέραν του διδακτικού τους ωραρίου και να προκαλούν αμέσως συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων, ώστε να αποφασίζεται πάγια ή κατά περίπτωση ο τρόπος αναπλήρωσης συναδέλφων που απουσιάζουν.

  • Αντιτασσόμαστε στα σχέδια που φέρνουν τον εκπαιδευτικό να κινείται από τις 7.οο έως τις 4.οο, σε όλο το εύρος της λειτουργίας του σχολείου και να αφυδατώνεται παιδαγωγικά χωρίς άμεση αντιστοίχισή του με συγκεκριμένη τάξη, που αντί να αφοσιώνεται στο εκπαιδευτικό του έργο , εφαρμόζεται επάνω του η λογιστική των ωρών. Για την υπεράσπιση των εργασιακών μας σχέσεων από κάθε λογική κυλιόμενων~ελαστικών εργασιακών ωραρίων καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων και όλους τους συναδέλφους να μην αποδέχονται καμιά άλλη ρύθμιση προγράμματος εκτός από εκείνη που διαμορφώνει δύο κύκλους εργασίας στους οποίους αρχίζει και τελειώνει το εργασιακό ωράριο κάθε συναδέλφου. (Τον πρωινό κύκλο που ολοκληρώνεται μέχρι 1:30μμ και τον απογευματινό 12μμ~4μμ).

  • Τα παραπάνω αποτελούν στοιχειώδες και υφιστάμενο πλαίσιο εργασιακού ωραρίου και δικαιωμάτων το οποίο υπερασπίζουμε από κάθε καταστρατήγηση με πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη για όλα τα μέλη μας.

Διεκδικούμε επίσης:

ΕπιστροφήΕπιστροφή ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα