ΚΕΝΥΑ: Προβλήματα στην εφαρμογή της Δωρεάν Εκπαίδευσης

επιμέλεια Παναγιώτης Σάμιος

Η προσπάθεια της νέας Κυβέρνησης της Κένυα να καταργήσει τα δίδακτρα και να επιτρέψει την ελεύθερη εγγραφή και φοίτηση στα σχολεία κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα, γράφουν οι New York Times (7-1-03). Μετά την ανακοίνωση οι γονείς των παιδιών έτρεξαν να γράψουν τα παιδιά τους στα σχολεία αλλά εκεί διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει τίποτα. Βιβλία δεν υπάρχουν, οι δάσκαλοι λιγοστοί για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών, τα σχολικά χτίρια ανεπαρκή και λίγα δεν μπορούν να στεγάσουν τόσους μαθητές κλπ.

(4-5-2003)

ΕπιστροφήΕπιστροφή