ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Αμοιβή σε όσους μάθουν γράμματα !!!!

επιμέλεια Παναγιώτης Σάμιος

Η Κυβέρνηση της Βραζιλίας θα καταπολεμήσει τον αναλφαβητισμό, που πλήττει εκατομμύρια ενηλίκους στη χώρα αμείβοντας αυτούς θα μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν, δήλωσε στην εφημερίδα Ελ-Παϊς ο Υπουργός Παιδείας Κριστοβάμ Μπουαρκέ. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υπάρχουν 20.000.000 αναλφάβητοι ενήλικες και σχολεία ανεπαρκή για 40.000.000 παιδιά »,δήλωσε ο Μπουαρκέ.

Ένας στρατός 62.000 ατόμων, εκπαιδευτικών και φοιτητών θα επιστρατευτεί και θα αμειφθεί ειδικά στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός γιγάντιου σχεδίου για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού. Αμοιβή θα πάρουν όσοι θα μπορέσουν να διαβάσουν και να συντάξουν μια επιστολή. Μέτρα θα παρθούν και για την οικονομική ενίσχυση των οικογενειών που τα παιδιά τους θα παρακολουθούν κανονικά το σχολείο.

(4-5-2003)

ΕπιστροφήΕπιστροφή