ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Π.Ε. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
" Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ "

Πληροφορίες: Καραμουσουλής Γεώργιος
Τηλ. 9345760 - 9735432 - 0973 708660

Ταχ. Διεύθυνση: Μαρία Λαμπρίδου
Φιλιππουπόλεως 18 - 17123 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
FAX: 9370029

Νέα Σμύρνη, 18/9/02

Αριθ. Πρωτ. 338

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Συλλόγου μας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Προϊστάμενο 2ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σμύρνης
- Σχολική Σύμβουλο Νέας Σμύρνης
- Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας

 

ΘΕΜΑ: Η εφαρμογή του προγράμματος "Ευέλικτη ζώνη διαθεματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων" σε Δημοτικά Σχολεία της Νέας Σμύρνης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, λαμβάνοντας υπόψη τη σωρεία παραπόνων που μας υπέβαλαν τα μέλη μας, σχετικά με τον τρόπο που επιχειρείται η εφαρμογή του προγράμματος "Ευέλικτη ζώνη διαθεματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων" στα σχολεία της Νέας Σμύρνης, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Πρωταρχικός στόχος μας, με βάση τις καταστατικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Συλλόγου μας, αποτελεί η διαρκής και άοκνη προσπάθεια για ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, με γνώμονα βεβαίως τα πορίσματα της παιδαγωγικής επιστήμης. Ο Σύλλογός μας έχει κατ' επανάληψη και έμπρακτα αποδείξει πως στηρίζει και προωθεί κάθε τι που συμβάλλει πραγματικά στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Υπογραμμίζουμε επίσης την τεράστια προθυμία με την οποία όλα τα μέλη μας συνδράμουν αυτή την προσπάθεια. Ενδεικτικά σημειώνουμε πως είμαστε ο πρώτος σύλλογος Π.Ε. σε πανελλαδικό επίπεδο που οργάνωσε μαθήματα πληροφορικής, δέκα ολόκληρα χρόνια πριν η Πολιτεία θέσει σε εφαρμογή το αντίστοιχο πρόγραμμα. Εν κατακλείδι, οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νέας Σμύρνης έχουμε όλη τη διάθεση να στηρίξουμε και να εφαρμόσουμε προγράμματα και καινοτομίες, αρκεί βεβαίως να μας πείσουν πως μέσα απ' αυτά προωθούνται τα γνήσια συμφέροντα της Παιδείας και των μαθητών μας.

Διότι θα πρέπει να επισημάνουμε πως η επιτυχία της εφαρμογής κάθε νέου προγράμματος προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη και αποδοχή των φορέων που θα το υλοποιήσουν. Αντίθετα, ο πειθαναγκασμός και οι απειλές για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων θα οδηγήσουν αναπόφευκτα στην αποτυχία του εγχειρήματος. Το λυπηρό, αν όχι και το οξύμωρο, είναι όταν παρόμοια φαινόμενα συνοδεύουν την εφαρμογή ενός προγράμματος που ευαγγελίζεται "την προώθηση της πρωτοβουλιακής δράσης του μαχόμενου εκπαιδευτικού" και στοχεύουν στην "καλλιέργεια συνεργατικής και συλλογικής προσπάθειας" (sic), όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο site του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με υπογραφή του ίδιου του Προέδρου του, του καθηγητή κ. Σταμάτη Αλαχιώτη. (http://www.pi-schools.gr)

Γνωρίζουμε βέβαια, πως σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 201/ ΦΕΚ 161/13-7-98, τ. Α', άρθρο 13, παράγραφος 7α,β, γ ο Σχολικός Σύμβουλος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα σχολεία που θα εφαρμόσουν δοκιμαστικά νέα προγράμματα, με τη σύμφωνη γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή πρόταση του Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου, στην προκειμένη όμως περίπτωση πιστεύουμε ότι έχει μεγαλύτερη ισχύ η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας Φ.12.1/739/Γ1/675/17-7-2001, η οποία αναφέρει πως για την επιλογή των σχολείων που θα εφαρμόσουν την ευέλικτη ζώνη, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συναίνεση των εκπαιδευτικών.

Για όλους αυτούς τους λόγους παρακαλούμε τους αρμόδιους φορείς να επανεξετάσουν το ζήτημα που έχει προκύψει και να δώσουν λύσεις που θα είναι αποδεκτές και από τους εκπαιδευτικούς ώστε να διασφαλιστεί το ήπιο και ήρεμο κλίμα που απαιτείται για την καλή λειτουργία των σχολείων. Αναφερόμαστε ιδιαίτερα σε κείνα σχολεία που εξέφρασαν από την αρχή τις αντιρρήσεις τους αλλά και σε κείνα που λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της νέας σχολικής χρονιάς δεν επιθυμούν πια να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Ειδικά για την τελευταία περίπτωση, πιστεύουμε πως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το Π.Δ. 201 αλλά και η πρόσφατη εγκύκλιος για τον προγραμματισμό λειτουργίας των σχολείων (Φ12/676/61336/Γ1, 13-6-2002) που σαφέστατα ορίζουν πως ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού έργου μπορεί να αρχίζει τον Ιούνιο, οριστικοποιείται όμως το Σεπτέμβριο.
Να προσθέσουμε εδώ πως η ατυχής επιλογή μιας λέξης στο πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, όταν μάλιστα συνοδεύεται και από επαρκή αιτιολογία, δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως άρνηση εκτέλεσης εντολής και να απειλούνται οι συνάδελφοι με πειθαρχικό, αφού μάλιστα ουδέποτε τους επιδόθηκε γραπτώς η εντολή εφαρμογής της ευέλικτης ζώνης και που ελπίζουμε πως δε θα τους δοθεί ούτε στο μέλλον. Αλλιώς δε θα πρόκειται για ζώνη ευέλικτη αλλά για βρόγχο που θα πνίξει ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει η ελληνική εκπαίδευση: Το απαράμιλλο φιλότιμο του Έλληνα Δασκάλου, αυτό που τον ωθεί να προσφέρει οικειοθελώς πολλά περισσότερα από όσα απαιτεί η Πολιτεία.

Καλούμε τέλος, τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας να επιληφθεί άμεσα του θέματος και να προβεί στις δέουσες ενέργειες.

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γιώργος Καραμουσουλής

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρία Λαμπρίδου

ΕπιστροφήΕπιστροφή ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα