ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

(ΠΕΑΕ)

e-mail: peaesymboulio@yahoo.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ - ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η προκήρυξη του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για τον διορισμό εκπαιδευτικών. Για άλλη μια φορά το δικαίωμα δεκάδων χιλιάδων αδιορίστων εκπαιδευτικών για μόνιμη και σταθερή εργασία μετατρέπεται σε τρόπαιο μιας ανταγωνιστικής και επιλεκτικής διαδικασίας. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ είναι ένας θεσμός σχεδιασμένος ώστε να μεταφέρει την ευθύνη της ανεργίας και της εργασιακής περιπλάνησης στις πλάτες των ίδιων των εκπαιδευτικών, βαφτίζοντας την ανεργία αποτυχία.

Ταυτόχρονα πίσω από τις διακηρύξεις του Υπουργείου τα προβλήματα για την εκπαίδευση -και ειδικά για την πολιτική διορισμών- παραμένουν μεγάλα:

Γι' αυτό και επιμένουμε ότι απέναντι στην κυβερνητική πολιτική της απαξίωσης των εργασιακών δικαιωμάτων, των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και της αποδιάρθρωσης του δημόσιου σχολείου ο μόνος δρόμος είναι αυτός της συλλογικής πάλης και διεκδίκησης του δικαιώματος στην παιδεία, την εργασία και την αξιοπρέπεια.

Αθήνα, 18-08-2002

ΕπιστροφήΕπιστροφή ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα