ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΕΑΕ)

e-mail : peaesymboulio@yahoo.com
τηλ. επικοινωνίας Δ.Σ.: Π. Σωτήρης : 0974439203
Β. Ζαρκινού: 0974778187
Μ. Μιλτσακάκης: 0107213198
Τ. Λιόντου: 0932514008

 

Για μια αγωνιστική κατεύθυνση του κινήματος των
εκτάκτων - συμβασιούχων του Δημοσίου

 

Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα εξακολουθούν να υφίστανται εδώ και χρόνια μια πρωτοφανή εργασιακή ομηρία.

Στις πλάτες αυτών των εργαζόμενων εφαρμόζεται -με τις ευλογίες της Ε.Ε. και των επιχειρήσεων- μια τεράστια επιχείρηση ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων και αναίρεσης εργατικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων.

Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση οξύνονται τα προβλήματα για τους συμβασιούχους της εκπαίδευσης, τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς:

Θεωρούμε σημαντική την πρωτοβουλία αγωνιστική συνεύρεσης όλων των κομματιών της ελαστικής εργασίας από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πιστεύουμε ότι έχει μια δυναμική που υπερβαίνει την διεκδίκηση της εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας και φέρνει στο προσκήνιο την συνολικότερη αντίθεση στην πολιτική της ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την πολιτική των "απασχολήσιμων" και των "απολύσιμων".

Και το λέμε αυτό γιατί θεωρούμε ότι όλα τα τελευταία χρόνια είναι σε εξέλιξη μια πολιτική αναίρεσης εργασιακών κατακτήσεων και κατάργησης του δικαιώματος στην μόνιμη και σταθερή εργασία. Ειδικά στο δημόσιο αυτό συνδυάζεται με την ταυτόχρονη προσπάθεια άμεσης ή έμμεσης ιδιωτικοποίησης και περιορισμού του παρεχόμενου προς τους πολίτες έργου ή της ανοιχτής εμπορευματοποίησής του.

Με αυτή την έννοια το πρόβλημα των εκτάκτων και των συμβασιούχων του δημοσίου δεν αφορά μόνο τους ίδιους τους συμβασιούχους:

Σε αυτά τα πλαίσια η διεκδίκηση της εφαρμογής της οδηγίας και της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου αποτελεί μια πρώτη και άμεση διεκδίκηση αλλά όχι και τον μόνο στόχο. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνοδευτεί από ένα ευρύτερο πλαίσιο στόχων :

Παράλληλα θα πρέπει να σπάσουμε το κλίμα που προσπαθεί να παρουσιάσει του εκτάκτους ως "υπεράριθμους", "άχρηστους", "ρουσφέτια". Απέναντι στην ιδεολογική τρομοκρατία των διαφημιστών της ιδιωτικοποίησης να αναδείξουμε την κοινωνική αναγκαιότητα του έργου των εκτάκτων, να μιλήσουμε όχι για τον περιορισμό (όπως κάνει η κυβέρνηση) αλλά για την διεύρυνση που προσφέρει το δημόσιο στην υγεία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τις υποδομές, να δείξουμε ότι η πολιτική της ελαστικής εργασίας είναι ταυτόχρονα και πολιτική εμπορευματοποίησης - ανταποδοτικότητας. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να διευρύνουμε τις κοινωνικές συμμαχίες μας.

Εξυπακούεται, τέλος, ότι η όποια δυναμική των προσπαθειών μας θα εξαρτηθεί από το αν και κατά πόσο θα υπάρξουν καλά προετοιμασμένες κινητοποιήσεις, οι οποίες δεν προϋποθέτουν μόνο την αναγκαία στήριξη από την μεριά του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά πάνω από όλα την πραγματική ενημέρωση και κινητοποίηση των συναδέλφων. Περισσότερο παρά ποτέ αυτός ο αγώνας πρέπει να γίνει υπόθεση των ίδιων των συναδέλφων μέσα από διαδικασίες βάσης, γενικές συνελεύσεις και δημοκρατικό αγωνιστικό συντονισμό.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
(ΠΕΑΕ)

ΕπιστροφήΕπιστροφή ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα