ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

(ΠΕΑΕ)

e-mail: peaesymboulio@yahoo.com
τηλ. επικοινωνίας Δ.Σ.: Π. Σωτήρης: 0974439203
Β. Ζαρκινού: 0974778187
Μ. Μιλτσακάκης: 0107213198
Τ. Λιόντου: 0932514008

ΧΑΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ!

 

Πραγματικό χάος δημιούργησε το Υπουργείο Παιδεία με τα λάθη και τις παρατυπίες που υπήρξαν στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών. Συγκεκριμένα στον Πίνακα των Νηπιαγωγών εμφανίστηκαν: προτάξεις ως πολυτέκνων εκπαιδευτικών που ήταν απλώς τέκνα πολυτέκνων, εμφάνιση στον Ενιαίο Πίνακα εκπαιδευτικών που κανονικά θα έπρεπε να είναι στον πίνακα του άρθρου 138 του Ν. 2725/99 (16μηνο), καταγραφές μεγάλων αποκλίσεων στις προϋπηρεσίες, συμπερίληψη εκπαιδευτικών που είχαν ήδη λάβει μόνιμο διορισμό κ. α.

Παρότι οι παρατυπίες και τα λάθη αυτά είχαν καταγγελθεί έγκαιρα προς το Υπουργείο και από την ΠΕΑΕ και από τις ενώσεις αναπληρωτών, και παρά τις φραστικές διαβεβαιώσεις για διόρθωση των Πινάκων, εντούτοις το Υπουργείο προχώρησε σε πρόσκληση αναπληρωτών στις 06/09 χωρίς να διορθωθούν οι πίνακες με αποτέλεσμα συνάδελφοι είτε να μην προσκληθούν είτε να προσκληθούν σε δυσμενέστερες τοποθετήσεις.

Ως αποτέλεσμα υπήρξαν άμεσες διαμαρτυρίες και παραστάσεις (και από την Διδασκαλική Ομοσπονδία) στο Υπουργείο Παιδείας ήδη από την Παρασκευή 06/09 που συνεχίστηκαν όλο το Σαββατοκύριακο. Παρά τις διαβεβαιώσεις για άμεση και συνολική διόρθωση αυτό που τελικά συνέβη ήταν η απλή καταγραφή των παραπόνων, μια ασαφής δέσμευση για εκ νέου τοποθετήσεις και ένας μικρός αριθμός εκ των υστέρων "μπαλωμάτων".

Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η θέση των υπευθύνων του Υπουργείου ότι για να διορθώνονται τα λάθη θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί καταγγελίες. Θεωρούμε απαράδεκτο να προσπαθεί το Υπουργείο να καλύψει την ανεπάρκεια των δικών του μηχανισμών με πρακτικές "καρφώματος" από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Καταγγέλλουμε τον ουσιαστικό εμπαιγμό των αναπληρωτών και αδιόριστων συναδέλφων. Θεωρούμε τα όσα συνέβησαν απαράδεκτα αλλά και ανησυχητικά για το μέλλον. Αφενός γιατί οι πίνακες αναπληρωτών είναι δυνητικά και πίνακες διοριστέων. Αφετέρου γιατί η όλη κατάσταση προμηνύει σημαντικά προβλήματα και παρατυπίες και για την διαδικασία προμέτρησης των προσαυξήσεων στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Γίνεται δηλαδή σαφές ότι παρά τις δηλώσεις του Υπουργού περί ετοιμότητας για τη νέα χρονιά ήδη εμφανίζονται σημαντικές δυσλειτουργίες. Για άλλη μια φορά καταδεικνύεται ότι οι επάλληλες αλλαγές στον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών απλώς διαχειρίζονται την εργασιακή ομηρία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στην άμεση διόρθωση των τοποθετήσεων που δημοσιοποίησε καθώς και στον σχολαστικό επανέλεγχο και την διόρθωση όλων των πινάκων αναπληρωτών και να εξασφαλίσει συνθήκες διαφάνειας. Σε διαφορετική περίπτωση τα προβλήματα που θα συσσωρευτούν θα είναι τουλάχιστον εκρηκτικά.

Αθήνα 09/092002

ΕπιστροφήΕπιστροφή ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα